Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Centrumplein voor Kessel-Lo

Gerelateerde onderwerpen :

De Centrale Werkplaatsen, een grootschalig bouwproject in Kessel-Lo, een deelgemeente van Leuven, groeide de voorbije jaren uit tot een compleet nieuwe stadswijk en het einde van de werkzaamheden komt stilaan in zicht. Eind dit jaar volgt de laatste fase van het project met de aanleg van een gloednieuw plein, tussen de Diestsesteenweg, de stedelijke academie, het Locomotievenpad en de voormalige spoorweghallen 4 en 5. Het Blauwputplein wordt ongeveer even groot als het Leuvense Ladeuzeplein en zal fungeren als centrumplein van Kessel-Lo.

Het Blauwputplein moet een ontmoetingsruimte in openlucht worden. Zowel voor buurtbewoners als voor de bezoekers van de academie of van de hallen. De strook langs de academie wordt ingericht met een houten podium, zitelementen en groenvakken. Zo kan de academie naar buiten treden met nieuw werk en projeten presenteren aan voorbijgangers en buurtbewoners. Gecombineerd met handel en horeca op het plein, zal dat zorgen voor een gezellige buurtsfeer. De grote open ruimte biedt tevens de mogelijkheid om allerlei evenementen voor de buurt te organiseren. Ook voor een markt is het plein heel geschikt.

Het Blauwputplein zal ongeveer 1,3 m hoger liggen dan de Diestsesteenweg. Om een mooie aansluiting te maken met de steenweg zal het plein toegankelijk zijn via twee trappenpartijen. De ene ligt ter hoogte van hal 4 en is ook rolstoeltoegankelijk. De andere sluit aan op de hoek met de Werkhuizenstraat. Tussenin bevindt zich de ingang van de fietsafhandelcentrale. Aan de ingang van de afhandelcentrale wordt gewerkt met grastrappen. Onder het plein komt een parking voor bewoners, handelaars en bezoekers van de academie. De werkzaamheden beginnen in december.

Aan de andere zijde van het plein, langs hal 4, ligt een strook grond die pas tegen 2023 een definitieve invulling kan krijgen. Eerst moet de cascorestauratie en de definitieve invulling van hallen 4 en 5 op punt staan. Dat is volgens schepen van vastgoed Mohamed Ridouani een te lange periode om niets met die strook te doen. Daarom wordt samen met de buurtbewoners een tussentijdse invulling van dit stuk grond uitgewerkt. De bedoeling is een groene zone aan te leggen waar ook water een rol speelt. De instandhoudingswerken aan hallen 4 en 5 zijn aan de gang, zodat ook deze ruimtes in de nabije toekomst tijdelijk kunnen ingevuld worden. De voorbereidingen voor de aanleg van het toekomstige Treinpark zijn eveneens bezig.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen legt rup Friendshipsite voorlopig vast

Antwerpen legt rup Friendshipsite voorlopig vast

Het schepencollege van Antwerpen legt de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) van de Friendshipsite ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De stad wil de Friendshipsite op het Eilandje herontwikkelen tot een[…]

17/05/2021 | AntwerpenRUP
Luminus mag aan Ringvaart in Gent uitbreiden met zes gasturbines

Luminus mag aan Ringvaart in Gent uitbreiden met zes gasturbines

Hogeschool Vives bouwt eerste leefcampus in Vlaanderen

Hogeschool Vives bouwt eerste leefcampus in Vlaanderen

Woonhaven zoekt architect voor vervangbouw sociale woningen

Woonhaven zoekt architect voor vervangbouw sociale woningen

Meer artikels