Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Centrum Heverlee moet facelift krijgen

Gerelateerde onderwerpen :

Centrum Heverlee moet facelift krijgen

Sint-Lambertuskerk in Heverlee

Omdat de Leuvense deelgemeente Heverlee een mooie kern mist, wil de stad Leuven het centrum van Heverlee in een nieuw kleedje steken. Dit najaar kon de Heverleenaar alvast zijn stem laten horen tijdens enkele participatie-momenten.

Die leverden een schat aan informatie en tal van verfrissende ideeën op. Al deze ideeën worden grondig onderzocht en vastgelegd in een projectdefinitie. “Die projectdefinitie is het vertrekpunt van de studie. Samen met het Team Vlaams Bouwmeester gaan we op zoek naar een geschikt ont-werpteam om deze complexe studie uit te voeren”, meldt schepen van Ruim-telijke Ordening Carl Devlies.

De deelgemeente Heverlee bestaat uit een lappendeken van verschillende wijken en plekken met elk hun eigen karakteristieken en dynamiek. De stad wil het centrale gedeelte van Heverlee uitwerken als het ‘centrum van Heverlee’. Het betreft de handelszaken langs de Naamsesteenweg, het Van Arenbergplein, de Sint-Lambertuskerk, het deelgemeentehuis en de zone er-rond en de huidige parking van voetbalclub OHL. Die plaatsen moeten beter met elkaar verbonden worden en een nieuwe inrichting en functie krijgen zonder dat hun eigenheid verloren gaat. “Eindelijk kunnen we het mooie, groenglooiende Heverlee het elan geven dat het verdient”, belooft Carl Devlies.

‘Heverly Hills Square’?

In september en oktober organiseerde de stad Leuven in het deelgemeente-huis van Heverlee enkele participatiemomenten voor de inwoners van en verenigingen van de omgeving van Sint-Lambertus en de Kardinaal Mercierlaan. Zij lanceerden voorstellen en uitten hun bezorgdheid over de woonkern van Heverlee. Verschillende thema’s kwamen hierbij aan bod: toegankelijkheid en mobiliteit, de parkeerdruk, de inrichting van het Sint-Lambertusplein, de erfgoedwaarde van diverse gebouwen, ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen, …

“Eerst en vooral heeft het plein aan de Sint-Lambertuskerk eigenlijk geen naam. Waarom geen wedstrijd uitschrijven en de bevolking zelf laten kiezen, al klinkt ‘Heverly Hills Square’ misschien iets te mondain en Amerikaans? De succesvolle zondagsmarkt willen de mensen graag behouden, maar dan wel in een veel groenere en modernere setting met respect voor het erfgoed. Zo zal het standbeeld een centrale plek krijgen. Met een ‘buurtbar’ kan het vroegere deelgemeentehuis een hedendaagse invulling krijgen en wordt het plein een echte ontmoetingsplek voor een buurtbabbel. Tevens zou er best sanitair voor spelende kinderen en andere bezoekers komen. En waarom geen naadloze aansluiting bij het groene Arenbergpark? Als de budgetten en de onderzoeken het toelaten, is er misschien wel ruimte voor een ondergrondse parking. Voorts willen we het autoverkeer, de parkeerdruk en de fietsinfrastructuur verbeteren. Een ontsluiting naar de fietssnelwegen, een centrale fietsstalling, hobbyruimtes, …: dit kan allemaal onderzocht worden!”, oppert de schepen.

Vlaams Bouwmeester

Maar eerst moet er een projectdefinitie zijn waarin de opdracht omschreven wordt voor het ontwerpteam. Daarmee is de stad Leuven nu bezig. Hiervoor doet ze een beroep op de informatie die de participatiemomenten opleverden en de bepalingen die zijn opgenomen in het nieuwe Ruimtelijke Structuurplan Leuven. Daarin is beschreven dat de aanwezigheid van een multifunctioneel centrum een troef is voor Heverlee en dat dit voort wordt uitgewerkt met focus op de handelaars langs de Naamsesteenweg en gemeenschaps-voorzieningen in de omgeving van de Sint-Lambertuskerk. Bovendien stipuleert het structuurplan dat de verbinding tussen Heverlee en de Dijlevallei/Arenbergpark moet verbeterd worden. De huidige trap tussen de achterkant van het deelgemeentehuis en de Kardinaal Mercierlaan is zeer nuttig, maar onvoldoende toegankelijk voor fietsers, andersmobielen en kinderwagens. Daarnaast besliste het Leuvense schepencollege om de parkeerinfrastructuur rond OHL op structurele wijze aan te pakken. Dit zal eveneens deel uitmaken van de studie.

“Na de projectdefinitie is het tijd voor een nieuwe stap: het zoeken van een goed ontwerpteam met de juiste capaciteiten om deze complexe opdracht te vervullen. Daarvoor doen we een beroep op de expertise van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Als dat rond is, kan het ontwerpteam overgaan tot de opmaak van de structuurschets en vervolgens de masterplannen”, besluit Carl Devlies.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

De stad Antwerpen kocht een groot onbebouwd stuk grond tussen het Laar en de Gerardus Stijnenlaan in Ekeren, een onderdeel van het vroegere ‘Laarhof’. Met deze aankoop wordt gegarandeerd dat het perceel, met een totale oppervlakte[…]

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Meer artikels