Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Centers Borgerhout krijgen nieuwe invulling

Centers Borgerhout krijgen nieuwe invulling

De centers Borgerhout, dat zijn de ruimtes onder de gemetste spoorwegberm met bogen langs de Singel, krijgen binnenkort een nieuwe invulling. De ontwikkeling ervan gebeurt in verschillende fases. De eerste fase start deze zomer met enkele testcenters.

De centers van Borgerhout bevinden zich langs de Engelselei, tussen het Luitenant Naeyaertplein en de Turnhoutsebaan, en dateren van eind 19de eeuw. Ze vormen de grens tussen de Singel en Borgerhout 'intra muros'. Wat ooit een verzorgde en aantrekkelijke stadswal was in vakkundig metselwerk oogt nu als een verwaarloosde muur aan de rand van de (binnen)stad. Aan de extra muros- of Singel-kant is de spoorwegberm aangevuld met een aarden wal begroeid met buffergroen. Het gebied heeft het imago van een 'achterkantgebied' met weinig sociale controle en met meldingen van overlast. Nochtans bevindt de hele zone zich aan de 'entree' van Borgerhout en van de oostelijke binnenstad. Met de ontwikkeling van de centers wil de stad het gebied rond de Engelselei opwaarderen.

Ook het district Borgerhout investeert in de heraanleg van de Engelselei over de volledige lengte tussen de Stenenbrug en het Luitenant Naeyaertplein. Zo worden tegen 2017 twee delen doodlopende straat opnieuw met elkaar verbonden door een voetgangers- en fietsersas aan de groenzone achter het dienstencentrum De Fontein. Bovendien stimuleren de recente en geplande bouwprojecten aan de Engelselei de woningbouw en private investeringen.

De spoorwegberm heeft 59 verborgen ruimtes onder de bogen van gemiddeld 45 m² die kunnen inspelen op de vraag naar ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander (boven)lokaal ondernemerschap.

Met geld van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds is in opdracht en samenwerking met AG Vespa een onderzoek uitgevoerd door het Rotterdams Bureau Artgineering en partners naar de potentiële renovatie van de centers. De resultaten van het ontwerpend en bouwtechnisch onderzoek, de marktverkenning en de berekening van de financiële haalbaarheid is gebundeld in een rapport. De centers kunnen ingezet worden voor een mix van lokale en bovenlokale activiteiten, voor commerciële en socio-culturele-economische activiteiten. Mits een startkapitaal van publiek geld, zoals bv. subsidies van het Stadsvernieuwingsfonds, is de hele operatie haalbaar en betaalbaar.

De realisatie voor de invulling van de centers wordt in fases uitgewerkt:

in een eerste fase (zomer 2015) worden tien kleine centers 'getest'. Studio Start vzw, ontwikkelaar van betaalbare werkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers, sluit voor een termijn van twee jaar een bezettingscontract met Infrabel. Deze 'pioniers' testen het gebruik en mogelijke activiteiten in de centers en geven nadien feedback;

in een tweede fase (zomer 2016) renoveert AG Vespa twee tot drie kijkcenters naar een definitieve toestand, als 'showmodel', inspiratie- , activiteiten- en communicatiepunt;

in een derde fase (2016-2021) zal AG Vespa - tot driemaal toe - telkens vijftien tot twintig centers renoveren, op ritme van de vraag en mits voldoende toegekend investeringsbudget. Deze fase is dus onder voorbehoud. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse