Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Cementnijverheid wil circulaire en klimaatneutrale bouw tegen 2050

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Cementnijverheid wil circulaire en klimaatneutrale bouw tegen 2050

Febelcem, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, kondigt haar ‘Cement & beton Roadmap 2050’ aan waarmee zij resoluut kiest voor een circulaire en klimaatneutrale bouw tegen 2050. In de Roadmap wordt beschreven hoe cement, via de productie en toepassingen van beton, bijdraagt aan een circulaire en klimaatneutrale bouw. Beton blijft een essentieel materiaal voor infrastructuurwerken en gebouwen in een duurzame samenleving.
Het beeld van een Roadmap symboliseert de weg naar de doelstellingen voor 2050. Het is opgebouwd rond vijf actieterreinen, afgekort tot ‘5 C’s’: Clinker (klinker, het actieve bestanddeel in cement), Cement, Concrete (beton), Constructie en (her)Carbonatatie.
De ‘Cement & Beton Roadmap 2050’ heeft betrekking op de hele bouwwaardeketen en omvat een breed spectrum van thema's. Ze vereist de inzet van alle betrokkenen: bouwheren, architecten, materiaalproducenten, aannemers, overheidsinstanties, … Ook moet een project in elk stadium worden geanalyseerd vanuit het oogpunt van de milieuvoetafdruk en van de circulaire economie, van ontwerpfase tot recycling of hergebruik, via de bouw- en de gebruiksfase.
 
Met de Green Deal verbindt Europa zich ertoe tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Het gaat ook om de overgang naar een meer circulaire economie, waarin groei wordt losgekoppeld van het gebruik van grondstoffen. Deze doelstellingen moeten van de Europese Unie een moderne, duurzame en inclusieve economie maken.
 
Zoals bekend vormt de bouwsector een bijzonder doeltreffende hefboom voor het ondernemen van actie. De milieueffecten van gebouwen zijn namelijk aanzienlijk, zowel in de productiefase van materialen en technische voorzieningen als in de gebruiksfase. Op Europees niveau zijn zij naar schatting goed voor 40 % van het energieverbruik en 36 % van de klimaatvoetafdruk.

De cementnijverheid wil een voortrekkersrol spelen bij deze omschakeling. Daarom worden in de Roadmap benchmarks voorgesteld om de koolstofintensiteit van cement (kg CO2 per ton cement) te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990, om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.
 
Er moet worden benadrukt dat een deel van het traject vandaag al is afgelegd en dat de klimaatvoetafdruk van cement reeds met bijna 30% is verkleind. Hoewel er nog veel onbekende factoren zijn, wordt in de Roadmap beschreven hoe de vermindering van de ‘resterende 70%’ wordt aangepakt en hoe wordt bijgedragen tot de tussentijdse Europese doelstelling voor 2030, namelijk een vermindering van broeikasgasemissies met 55%.
 
Als centrale speler in de industriële symbiose zal de cementnijverheid de samenwerking met andere sectoren verder moeten intensiveren, met name op het gebied van neutrale elektriciteit, waterstof en CO2-transport en -gebruik.
 
Ten slotte wijst Febelcem erop dat we niet mogen vergeten dat deze diepgaande transformatie kolossale investeringen vergt. De financiële middelen die de Europese Unie via diverse steunmechanismen ter beschikking stelt, zijn niet voldoende. Wil de sector investeren in nieuwe processen en nieuwe installaties, dan is de rol van de overheid van essentieel belang om rechtszekerheid te garanderen en mechanismen in het leven te roepen om ‘carbon leakage’ te voorkomen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaams Betonakkoord in de maak

Vlaams Betonakkoord in de maak

De bouwsector steunt een Vlaams Betonakkoord om circulair en groen beton een boost te geven. De bedoeling is in te zetten op het vergroenen en verduurzamen van beton als bouwmateriaal van de toekomst voor de meest uiteenlopende toepassingen.[…]

25/05/2022 | ActueelLeefmilieu Brussel
Bosch Beton full-service partner in de GWW

Publireportage

Bosch Beton full-service partner in de GWW

ZABO: Zagen en boren in beton: al 40 jaar!

Publireportage

ZABO: Zagen en boren in beton: al 40 jaar!

Megaproject voor familiebedrijf Jos Eerdekens Betonvloeren

Megaproject voor familiebedrijf Jos Eerdekens Betonvloeren

Meer artikels