Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Casinoproject Middelkerke toegewezen aan de groep Testerep

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Casinoproject Middelkerke toegewezen aan de groep Testerep

Het schepencollege van Middelkerke heeft op 29 december de ontwikkeling en de uitbating van het nieuwe casino toegewezen aan de groep Testerep-ECK, beter bekend als de groep rond bouwondernemer Willemen, casinobedrijf Napoleon Games en ontwerpkantoor Buro II & Archi+i.

Het ontwerp van die bieder voor het nieuwe casino scoort kwalitatief sterk en sluit nauw aan bij de identiteit van de gemeente.

De gunningsbeslissing past in de open offerteaanvraag die op 7 oktober 2016 gestart werd. De gemeenteraad keurde toen, na de schorsing van het vorige project door de Raad van State, het nieuwe bestek goed en bood kandidaat-bieders een tweetal maanden om een offerte in te dienen.

De opdracht omvat de bouw, de ontwikkeling en de uitbating van een nieuw casino en de uitbating van een tijdelijke speelzaal in afwachting van de ingebruikname van het nieuwe gebouw. Uiteindelijk boden er zich bij het aflopen van de indieningstermijn op 12 december 2016 drie kandidaten aan: Testerep-ECK, Infinity Gaming-3D Domestic Projects en Versluys-Golden Palace.

De drie offertes werden door de gemeente beoordeeld, daarin bijgestaan door juridische, technische en fiscale experts. Bij de beslissing is het college naar eigen zeggen niet over één nacht ijs gegaan. Die drie ingediende offertes bieden elk een waardevol project en onderscheiden zich telkens met eigen accenten en een eigen uitstraling. Het architectenconsortium dat de gemeente voor de technische beoordeling van de offertes adviseerde, gaf het ontwerp van Testerep-ECK evenwel de beste beoordeling.

Er stelden zich daarnaast problemen met het voldoen aan de selectie-eisen en de regelmatigheid van de andere offertes. Er stelden zich problemen inzake de ontvankelijkheid van die twee projecten. Na onderzoek kwam de gemeente tot de conclusie dat de ingediende offertes van zowel Infinity Gaming-3D Domestic Projects en Versluys-Golden Palace niet ontvankelijk zijn. Één van de ontvankelijkheidscriteria in het bestek was het voorleggen van minstens drie nieuwbouwprojecten met een vergelijkbare structuur. Beide groepen konden in hun offertes volgens de gemeente onvoldoende geldige referenties voorleggen. Enkele van de referentiegebouwen hadden niets met vrijetijdsbesteding te maken of voldeden niet aan de financiële voorwaarden. Daardoor voldeden zij niet aan de selectiecriteria inzake technische bekwaamheid.

De offertes van beide bieders zijn volgens de gemeente ook door substantiële onregelmatigheden aangetast. Zo was er in de offerte van Infinity Gaming-3D Domestic Projects geen enkele concrete planning opgenomen voor de realisatie van het project. Het was daardoor voor het schepencollege van Middelkerke niet mogelijk om na te gaan binnen welke termijn het casinoproject gerealiseerd zou worden. Voorts werd de offerte van inschrijver Versluys-Golden Palace niet op een geldige wijze ondertekend. Niet alle oprichters van de Golden Palace Group, die tot op heden een vennootschap in oprichting is, hebben zich verbonden om aan de realisatie van de offerte deel te nemen. De offertes van Infinity Gaming-3D Domestic Projects en Versluys-Golden Palace zijn bijgevolg nietig en mochten niet in aanmerking worden genomen voor de toekenning van het casinoproject. De offerte van Testerep-ECK (Willemen-Napoleon Games) is volgens de gemeente Middelkerke wel volledig in regel met de voorwaarden van het bestek.

Het college komt dus tot dezelfde conclusie als bij de toewijzing van het project in juli 2016. Het voorgestelde casinogebouw komt in grote mate overeen met het initiële project dat deze zomer bekend raakte, met daarbij als voornaamste speerpunten: een directe relatie met de zee en het Epernayplein, de multifunctionele en niet-seizoensgebonden invulling van het overdekte plein, het open en transparante karakter van het gebouw  en de totale belevingswaarde van het nieuw gebouw dankzij het plein en het programma die zich richt naar jong en oud, toeristen maar ook naar de bevolking van de gemeente Middelkerke. Het schepencollege van Middelkerke stelde bovendien enkele kwalitatieve verbeteringen vast in vergelijking met het eerste ontwerp van dat consortium, zoals een betere toegankelijkheid door het plaatsen van vier liften.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe oproep smart city-projecten op komst

Nieuwe oproep smart city-projecten op komst

Binnenkort lanceert het Agentschap Innoveren en Ondernemen opnieuw een subsidieoproep voor smart city-projecten van steden en gemeenten. Net zoals bij de vorige oproepen kunnen lokale besturen een subsidie aanvragen voor projecten waarbij data[…]

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Meer artikels