Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Campagne start omschakeling van ‘arm’ naar ‘rijk’ aardgas, installateurs de pineut

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Campagne start omschakeling van ‘arm’ naar ‘rijk’ aardgas, installateurs de pineut

Tommelein wil oprichting energiefonds

Met de voorstelling van de campagne voor de omschakeling van arm naar rijk (aard)gas gaven federaal minister van Energie Marie Christine Marghem en de respectievelijke Brusselse en Waalse ministers van Energie Céline Fremault en Jean-Luc Crucke de officiële start van de gasswitch.

Minister Tommelein was hierbij niet aanwezig door een agendaprobleem. Hij wacht wel nog steeds op de uitnodiging voor overleg over het nationaal energiefonds om de omschakeling te financieren. Op het overlegcomité begin september is beslist dat minister Marghem de gewesten moet uitnodigen voor dit overleg.

“Gas verandert voor meer dan de helft van de Belgische consumenten. Ik heb gezorgd voor de nationale gasbevoorrading zodat mijn regionale collega’s van Energie binnen hun respectievelijke bevoegdheden konden voortwerken. Zo kan de conversie in de beste omstandigheden gebeuren”, verklaart minister Marghem.

Minister Frémault noemt verwarming (warmte, warm water en airconditioning) de belangrijkste bron van CO2-emissie en fijnstof in het Brusselse Gewest. “De omschakeling biedt een unieke kans om mensen te informeren en te sensibiliseren over de optimalisatie van hun energieverbruik. Een betere werking, afstelling, modernisering en vernieuwing van verwarmingsinstallaties laat toe om de luchtkwaliteit te verbeteren en draagt bij tot het halen van de klimaatdoelstellingen”, stelt ze.

“In Wallonië zijn 112.000 aansluitingen betrokken. Deze informatiecampagne responsabiliseert de gasgebruikers om de compatibiliteit van hun apparaten na de gasmeter te verifiëren. Omwille van het bestaande CO-risico bij een gebrek aan ventilatie of slechte verbranding maken we gebruik van deze campagne om gebruikers en professionelen te sensibiliseren over het respecteren van de verplichte veiligheidsnormen bij de installatie van verwarmingsinstallaties (op gas, steenkool, mazout, hout, …). Het is ook nodig om maatregelen te treffen die het algemene veiligheidsniveau van binneninstallaties moeten verbeteren, zonder dat dit verbonden is aan het omschakelingsproces”, oppert minister Crucke.

De Nederlandse overheid kondigde in 2012 aan dat de uitvoer van het Groningse ‘arm’ gas wordt afgebouwd om in 2030 helemaal te stoppen. Daardoor zullen 1,6 miljoen particuliere en professionele gasgebruikers in ons land tussen 2018 en 2029 omschakelen naar een ander type gas, namelijk rijk gas, uit andere delen van de wereld.

De particulieren en bedrijven die vandaag arm gas verbruiken uit Nederland bevinden zich in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik (Hannuit en Borgworm), Henegouwen, Namen en het Brusselse Gewest. Ieder jaar worden in de zomer een aantal gebruikers omgeschakeld. Hiertoe werkte de beroepsfederatie Synergrid een indicatieve kalender uit.

Concreet wordt aan alle gebruikers gevraagd om al hun gastoestellen (vooral verwarmingsketels, grote en kleine boilers, kooktoestellen en sierhaarden) te laten nakijken door bevoegde technici. De distributienetbeheerders en gasleveranciers zullen hun klanten hiertoe tijdig verwittigen. Zelf sturen de distributienetbeheerders hun technici waar nodig langs om de gasdrukregelaars aan te passen.

Campagne ‘gas verandert’

Het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest, Synergrid (de federatie van de netbeheerders van elektriciteit en aardgas in België) en de fod Economie werkten samen een campagne en een communicatieplan uit om het publiek, de bedrijven/werkgevers en de betrokken professionelen te informeren. De campagne draagt de naam ‘gas verandert’ / ‘le gaz change’ / ‘gas changes’.

Op de speciaal hiervoor gemaakte centrale website www.gasverandert.be kan iedereen alle informatie vinden en zijn postcode ingeven om te weten of zijn of haar gemeente zal omschakelen. Als je gemeente of een deel daarvan omschakelt, krijg je een link naar de websites van de distributienetbeheerder en/of het gewest waar je meer praktische informatie vindt. Je krijgt ook een link naar de lijst van de GI- en GII-technici die door het gewest erkend zijn voor de periodieke controle van verwarmingsketels.

Daarnaast biedt een website enkel voor bevoegde technici technische informatie die hen helpt bij de conversie. Er werd ook een communicatiekit uitgewerkt die vakmensen en de betrokken gemeenten kunnen gebruiken om over de gasomschakeling te informeren.

Intussen zijn al pilootprojecten uitgevoerd in Leopoldsburg en Houthalen/Helchteren. De eerstvolgende gemeenten die worden geconverteerd, bevinden zich in de regio’s Hoboken en Zuid-Limburg. De gasgebruikers daar hebben al een brief gekregen van Infrax en de distributienetbeheerders zijn reeds gestart met de aanpassing van de drukregelaars. Beroepsfederatie gas.be heeft de bevoegde technici in een straal van 50 km rond deze regio’s aangeschreven om ook hen te informeren.

Installateurs de pineut

Nood aan technisch kader en concrete info

De installatiesector is niet te spreken over de aanpak van de federale overheid in het aardgasdossier. De overheid lanceerde immers een campagne over de omschakeling van laag- naar hoogcalorisch gas zonder eerst de sector zelf in te lichten, betreuren de Confederatie Bouw Installateurs Centrale verwarming & Sanitair en Bouwunie.

Wanneer Nederland in 2030 de gaskraan toedraait, zullen 1,6 miljoen Vlaamse gezinnen en bedrijven moeten omschakelen van laag- naar hoogcalorisch aardgas. In de praktijk zijn evenwel niet alle verwarmingsketels, kachels of andere toestellen op gas geschikt voor dit hoogcalorische aardgas. Daarom rekent de federale overheid op de installateurs om de toestellen bij te regelen, maar die tasten tot vandaag te veel in het duister.

“De tijd dringt. Enkele gemeenten (Geetbets, Gingelom, Glabbeek, Hoboken, Holsbeek, Kiel, Landen, Linter, Lubbeek, Sint-Truiden, Tielt-Winge en Zoutleeuw) schakelen in juni 2018 al om, maar onze installateurs weten nog niet wat ze precies zullen moeten doen. We eisen dan ook sneller een technisch kader en concrete info. We willen weten wanneer welke gemeente omschakelt”, beklemtoont Bart Verstraete, directeur Marketing van Bouwunie.

Infrax beheert het gasnet in de gemeenten die het eerst omschakelen. Het intergemeentelijke bedrijf informeerde zijn klanten reeds over de omschakeling en adviseerde hen om een afspraak te maken met een technicus. Bij diens tweejaarlijkse nazicht van het verwarmingstoestel kan hij ook direct alle aardgastoestellen nakijken. Jan Lhoëst, directeur van ICS (Belgische Unie van Installateurs van Centrale Verwarming, Sanitair, Klimaatregeling en Aanverwante Beroepen), vindt dit een goed idee, maar hij vindt het wel vreemd dat Gas.be en Synergrid ook al direct aangeven hoeveel dit zal kosten.

“Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) stelde Gas.be en Synergrid aan als communicatieverantwoordelijken. Zij gaven op donderdagnamiddag 2 oktober de aftrap van de campagne. Op hun officiële site www.gasverandert.be vermelden ze al een richtprijs voor de omschakeling van toestellen op gas. Ze schrijven dat deze omschakeling tussen 0 en 150 € zal kosten, terwijl wij dit nooit bevestigd hebben. Het is aan de vrije markt om een prijs te bepalen”, meent Jan Lhoëst.

Die omschakeling is volgens hem overigens niet zo eenvoudig. “Onze installateurs moeten immers niet alleen verwarmingsketels nakijken, maar ook kachels en zelfs kookfornuizen. Al deze toestellen verschillen soms sterk inzake techniek. Het vergt heel wat kennis om het bos door de bomen te zien”, stipt de directeur van ICS aan.

Het stuit zijn sector daarom stevig tegen de borst dat Gas.be en Synergrid zomaar zelf een prijs bepalen. “Installateur word je niet zomaar. Onze leden hebben heel wat opleiding achter de rug en moeten dan ook correct vergoed worden. We vinden het erg ongepast dat onze klanten via de website foute informatie krijgen en verwachten zeer binnenkort een uitnodiging van het kabinet-Marghem”, vraagt Jan Lhoëst.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Netbeheerder Elia is gestart met de afbraak van een hoogspanningsmast langs de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge. Dit gebeurt met behulp van een 124 m hoge torenkraan die de mast over een bos tilt om schade aan de bomen te vermijden. Dankzij de[…]

12/08/2022 | Infrastructuur
Nieuwe windturbines voor Kristalpark in Lommel

Nieuwe windturbines voor Kristalpark in Lommel

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Meer artikels