Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

BVA heeft bedenkingen bij permanente vorming architecten

In navolging van andere instituten voor vrije beroepen werkt de Orde van Architecten sinds enkele jaren aan de voorbereidingen voor het inschrijven van permanente vorming in de plichtenleer. Dat gebeurt in uitvoering van een Europese richtlijn. De Beroepsvereniging voor Architecten (BVA) stelt dat dit wellicht zal leiden tot een professionalisering van de cursussen en een verruiming van het aanbod, wat een goede zaak is, maar vraagt aan de erkenningscommissie om zeker in de aanvangsfase ruimdenkend te zijn in het toekennen van accreditaties en alternatieve invullingen toe te staan. Het beroep evolueert immers naar specialisatie in verschillende deelaspecten. De BVA heeft ook bedenkingen bij wat zij omschrijft als 'de dubbelzinnige houding van de Orde in deze problematiek'.

Met een opleiding die steeds minder voorbereidt op de dagelijkse beroepspraktijk en met de sneller evoluerende inzichten, regels en technieken zal geen enkele architect betwisten dat permanente vorming een noodzaak is. Zonder verplichting weet hij of zij dat vergunningsweigeringen, problemen op de bouwwerf en processen achteraf alleen kunnen voorkomen worden door zichzelf dagelijks te informeren.

Deze constante bijscholing kan evenwel vele vormen aannemen. Soms kan inderdaad gebruik gemaakt worden van informatiesessies die groepen architecten informeren, maar in bepaalde gevallen is de vereiste kennis zo specifiek dat architecten hun kennis op andere manieren moeten aanvullen, bijvoorbeeld door zelfstudie, webinars of cursussen die zich richten tot andere beroepen. Er is dan ook minder eensgezindheid over de vraag of een controle door de Orde wel zo'n goeie zaak is.

Uitgaande van de wijze waarop de Orde de permanente vorming in de proeffase van het project aanpakt, groeit bij de BVA de vrees dat de procedures voor registratie, accreditatie en evaluatie voornamelijk gebaseerd worden op pragmatische overwegingen en dit ten koste van de inhoudelijke kwaliteit. De beroepsvereniging vreest dat alternatieve vormen van kennisvergaring uit de boot zullen vallen.

'Organisatoren van buitenlandse cursussen of cursussen gericht op andere beroepen zullen immers niet geneigd zijn een accreditatie bij de Orde aan te vragen, zeker niet als ze daar nog voor zouden moeten betalen, zoals nu gepland is. De tijdsbesteding wordt nu als één van de belangrijkste criteria gebruikt voor het toekennen van punten, waardoor het moeilijk zal worden webinars of zelfstudie in te brengen. Bovendien wordt geen controle ingebouwd op de kennisoverdracht zelf. Iemand die twee uur heeft zitten slapen op een zitje in de aula krijgt zijn punten; maar iemand die in zijn eentje een complete wetgeving heeft uitgepluisd, krijgt niks. Ten slotte bestaat ook de vrees dat de culturele aspecten van ons beroep, zoals bezoeken aan tentoonstellingen, voordrachten van architecten, deelname aan debatten, e.d. onvoldoende in het aanbod zullen opgenomen worden', reageert de BVA.

'De houding van de Orde in deze problematiek is tekenend voor de wijze waarop de organisatie met de ingeschreven architecten omgaat. Enerzijds verwacht de Orde van de architecten een haast bovenmenselijke integriteit, competentie en assertiviteit om, tegen meestal economisch sterkere bouwpartners en hun eigen belang in, de hun niet geringe taak van openbare orde te kunnen vervullen. Maar tegelijkertijd behandelt zij diezelfde architecten als schoolkinderen die, als ze geen huistaak mee naar huis krijgen, er van verdacht worden onvoldoende met hun vak begaan te zijn', besluit de BVA.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring