Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Buur en Bovenbouw Architecten herontwikkelen Wilgenstraat

Buur en Bovenbouw Architecten herontwikkelen Wilgenstraat

Buur en Bovenbouw Architecten

De stad Antwerpen heeft een ontwerpteam aangesteld voor de herontwikkeling van de Wilgenstraat en de omgeving in Antwerpen-Noord. Buur en Bovenbouw Architecten zullen tegen eind dit jaar een definitief inrichtingsplan voor de site uitwerken. Dat ontwerp bepaalt de locatie van de nieuwe gebouwen op de site en bevat ook een plan voor een duurzame, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. In een latere fase wordt ook gewerkt aan een verkavelingsplan voor de site en aan een plan voor de herinrichting van de publieke ruimte.
Het projectgebied rond de Wilgenstraat ligt in Antwerpen-Noord en omvat de bouwblokken omgeven door de Wilgenstraat, Van Kerckhovenstraat, Nijverheidstraat, Korte Scholiersstraat, Lange Scholiersstraat, Sentensteeg, Pionierstraat en Gasstraat. De site omvat drie langwerpige appartementsgebouwen van Woonhaven Antwerpen, bovengrondse parkeerplaatsen, een voormalig postsorteercentrum, kinderdagverblijf Deugniet en Stedelijke Kleuterschool De Musjes.
 
De gebouwen zijn echter verouderd en aan vernieuwing toe. Daarnaast is het ook de ambitie om de site te herontwikkelen naar een autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen. De herontwikkeling van de Wilgenstraat is een project van AG Vespa, de stad Antwerpen, shm Woonhaven Antwerpen en het Stedelijk Onderwijs.
 
Het ontwerpteam moest in zijn wedstrijdvoorstel rekening houden met volgende doelstellingen: De drie appartementsblokken tussen de Van Kerckhovenstraat en de Wilgenstraat worden afgebroken en vervangen door nieuwe, duurzame sociale woningen op de site. Het aantal woningen blijft behouden; De private parkeerplaatsen komen ondergronds; De publieke ruimte wordt heringericht; De bodem op de voormalige gassite wordt gesaneerd door OVAM; De Stedelijke Kleuterschool De Musjes wordt vernieuwd en uitgebreid met een lagere school op de site; Het kinderdagverblijf Deugniet wordt uitgebreid en verhuist naar het voormalige  postsorteercentrum, dat gerenoveerd wordt.
 
Het wedstrijdvoorstel van Buur en Bovenbouw Architecten overtuigde de vakjury het meest. In een latere fase, bij de uitwerking van het openbaar domein, krijgt de buurt ook inspraak om dit verder vorm te geven. Na afwerking van het inrichtingsplan en het verkavelingsplan zullen Woonhaven en de stad Antwerpen afzonderlijk ontwerpen laten maken van de verschillende nieuwe gebouwen.
 
Als alles vlot verloopt, ziet de timing voor de Wilgenstraat eruit als volgt:
• eind 2022:  goedkeuring definitief inrichtingsplan en uitwerking openbaar domein;
• begin 2023: indienen aanvraag verkavelingsvergunning;
• eind 2023: goedkeuring verkavelingsvergunning.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Spitsstroken en geluidsreductie op E313 Beringen, Tessenderlo en Ham

Spitsstroken en geluidsreductie op E313 Beringen, Tessenderlo en Ham

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren worden spitsstroken ingevoerd tussen het complex 26 Beringen en complex 25 Ham. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal hiervoor de pechstroken uitbreiden tot volwaardige rijstroken. Concreet gaat[…]

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Meer artikels