Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Video

Burgercoöperatie wil eigen windturbine

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Burgercoöperatie wil eigen windturbine

De coöperatieve vennootschap Stroomvloed heeft samen met voormalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein officieel de zonnepanelen op het gemeentehuis van Nazareth in gebruik genomen. Stroomvloed wil ook in de buurgemeenten aan de slag en droomt van een eigen windturbine.

Stroomvloed haalde het budget voor de 280 zonnepanelen op bij tientallen burgers. Hen wordt een rendement voorgesteld dat hoger ligt dan de intrest op een klassiek spaarboekje. De gemeente investeert niet zelf, maar neemt wel de elektriciteit af. Het gemeentebestuur kon evenwel niet zomaar aan Stroomvloed toestemming geven om de zonnepanelen te plaatsen. Omdat Stroomvloed zo voor 20 jaar energieleverancier zou worden van de gemeente moest een aanbesteding met Europese bekendmaking uitgeschreven worden. Er moest een bestek geschreven worden, deelnemingsvoorwaarden bepaald en gunningscriteria vastgelegd. De hele procedure nam al snel een jaar in beslag. Het tweede en definitieve bestek werd gelanceerd op 23 juli en vier maanden later was er reeds de inhuldiging.

Burgerparticipatie

Participatie van burgers in het grote zon- en windprojecten zal binnenkort nog meer meespelen in Nazareth. Op de laatste gemeenteraad van dit jaar wil Luc Deschamps, afscheidnemend schepen van o.m. Milieu, Energie, Duurzaamheid, Inspraak en Participatie, een voorstel laten aannemen dat bepaalt dat bij dergelijke projecten minstens 50% burgerparticipatie moet gerealiseerd worden. “Als dergelijke projecten gerealiseerd worden op terreinen van overheden (gemeente, intercommunales, …) telt de mate van burgerparticipatie voor 35% van de te bekomen punten bij gunning. Dat zal het maatschappelijke draagvlak voor bv. windturbines vergroten”, stelt Deschamps.De 280 zonnepanelen liggen verspreid over het gemeentehuis van Nazareth, de bibliotheek en cultureel centrum De Zwaan. De combinatie van de verschillende oriëntaties zorgt ervoor dat er op alle momenten van de dag een optimale opbrengst is. Deze wordt geschat op ongeveer 70.000 kWh. De productie dekt 60 tot 65% van de lokale behoefte. De zonnepanelen hebben in totaal 106.000 € gekost. Op acht jaar tijd zullen ze terugverdiend zijn. De panelen blijven 20 jaar eigendom van Stroomvloed, daarna worden ze eigendom van de gemeente. Stroomvloed zal de panelen onderhouden en zo nodig herstellen. De organisatie zal de installatie ontmantelen op het einde van de levenscyclus en verantwoordelijk zijn voor de recyclage.De zonnepanelen in Nazareth zijn niet de eerste installatie van Stroomvloed. Eerder dit jaar werden al zonnepanelen gelegd op het dak van het Sint-Gregoriuscollege in Gentbrugge. Op die school liggen 100 panelen met een totaalvermogen van 27 KWp.

Oostende

Bart Tommelein, toen nog minister van Energie tevreden terug op dergelijke coöperatieven die ervoor zorgen dat overheden of bedrijven niet zelf moeten investeren in hernieuwbare energie. “Ik zag dergelijke financieringsconstructies reeds in Kortrijk en Kuurne en wil ik ze ook toepassen als burgemeester van Oostende. We gebruikten deze techniek reeds voor de aanleg van het warmtenet. Ook voor bedrijven is het mogelijk. Toen ik op bezoek was bij Volvo in Gent wees ik de mensen daar op het gigantische potentieel van hun dakoppervlakte, maar voor het bedrijf staat zo’n investering soms te ver af van hun kernactiviteit. Nu komen daar zonnepanelen op het dak, gefinancierd door personeelsleden en buurtbewoners”, steekt Tommelein een pluim op zijn eigen hoed.

Kortrijk, Kuurne, Aalst en Nazareth kennen overigens navolging. Vlaskracht is een nieuwe Kortrijkse energiecoöperatie voor de Leiestreek. Vlaskracht werd opgericht in september door een ploeg van acht burgers. De voorbereidende gesprekken werden op start gebracht door Leiedal.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

MSC: Digitaliseren en jouw Verhuurbedrijf

Publireportage

MSC: Digitaliseren en jouw Verhuurbedrijf

Zijn er zorgen om achterop te geraken in de competitieve verhuurmarkt terwijl je juist voorop wilt lopen? Dan is digitalisering een sleutel tot succes. Het digitaliseren van bedrijfsprocessen leidt tot optimale prestaties, tevreden klanten en[…]

Glasbedrijf Mols-Dom weer aanwezig in Herentals

Glasbedrijf Mols-Dom weer aanwezig in Herentals

Groot asfaltfreesbedrijf wordt overgenomen

Groot asfaltfreesbedrijf wordt overgenomen

Habenu-van de Kreeke neemt Nederlandse bedrijven over

Habenu-van de Kreeke neemt Nederlandse bedrijven over

Meer artikels