Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Burenpremie voor groepsrenovatie

Gerelateerde onderwerpen :

,

De Vlaamse regering wil dat we sneller en meer renoveren en probeert dat aan te moedigen. Wie vanaf 1 januari 2017 samen met minstens tien anderen zijn of haar woning energiezuiniger maakt, kan hiervoor per woning een premie van maximum 400 ' krijgen. Alle gemaakte kosten komen in aanmerking: het opvragen van offertes, de begeleiding van de werken, de kwaliteitscontrole, het zoeken van de aannemer, ' De premie zal betaald worden door de distributienetbeheerders Eandis en Infrax en komt bovenop de bestaande premies voor energiebesparende maatregelen (dakisolatie, hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie, enz.).

In Vlaanderen is nog steeds één dak op vijf helemaal niet geïsoleerd en slechts 18% van de huizen heeft hoogrendementsglas. De Vlaamse regering wil er met deze nieuwe burenpremie voor zorgen dat mensen meer en sneller renoveren. Ze mikt op 25.000 woningen per jaar. Woningen in één straat of wijk hebben vaak dezelfde kenmerken doordat ze in dezelfde periode gebouwd zijn en vereisen dus vaak ook dezelfde renovatiewerken. Studies wijzen uit dat samen renoveren gemiddeld 15% goedkoper is.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bevestigt dat het aantal vergunde renovatiewerken in Vlaanderen op een te laag niveau blijft. Jaarlijks zijn er 2.000 minder grondige renovaties dan tien jaar geleden. In 2003 ging het nog om bijna 20.000 vergunningen en van 2004 tot en met 2006 om meer dan 18.000 vergunningen per jaar. De jongste vijf jaar daalde hun aantal tot ongeveer 16.000 per jaar. De VCB reageert dan ook positief op het nieuwe systeem van extra premies voor de gezamenlijke renovatie van woningen zoals Vlaams minister van Energie Bart Tommelein voorstelt.

'Een extra premie voor een collectieve aanpak zal particulieren ertoe aanzetten andere particulieren in de buurt te motiveren om ook te renoveren. Bovendien zal dit aanleiding geven tot grotere pakketten van werken waardoor het interessanter wordt voor aannemers om zich hierop te richten. Bij een collectieve aanpak kunnen ook schaalvoordelen spelen. De actie zal het meest en snelst succes hebben bij gezinnen die al aan het nadenken zijn over een verbouwing. Daarop moet de overheid in eerste instantie inspelen', aldus de VCB.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hoge inflatie brengt twee op de drie gemeenten in problemen

Hoge inflatie brengt twee op de drie gemeenten in problemen

Door de hoge inflatie verwachten twee op de drie Vlaamse steden en gemeenten dat ze zullen moeten ingrijpen om tegen 2025 financieel in evenwicht te blijven. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)[…]

Wonen en bouwen niet zwaarder belasten

Wonen en bouwen niet zwaarder belasten

Nog steeds wanbetaling voor één op de tien facturen

Nog steeds wanbetaling voor één op de tien facturen

Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing op 1 juli

Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing op 1 juli

Meer artikels