Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Budgettaire zorgen

De begroting is terug van weggeweest. Reden: de begrotingscontrole zou een ontsporing van 2 miljard ' laten uitschijnen ten opzichte van de doelstelling voor dit jaar. Het cijfer moest nog bevestigd worden door het zogeheten monitoringcomité, en mogelijk is het inmiddels lager ofwel nog hoger uitgevallen ... net als budgettaire dérapages behoren wonderlijke herzieningen van de cijfers tot de Belgische traditie. Een traditie van opbouw van spanning die vervolgens soms snel verglijdt naar het pragmatische beheer van een toch op te lossen probleem.

Toch valt niet te lichtzinnig met het nieuws om te springen. België is immers nog niet zo lang ontsnapt aan de Europese procedure van buitensporige tekorten, die steevast wordt opgelegd aan landen die hun tekort laten oplopen tot meer dan 3% bbp. Met een tekort van 2,8% in 2015 zitten we daar maar nipt onder en uit het jaarverslag van de Nationale Bank is gebleken dat zulks alleen te danken is aan de daling van de intrestlasten op de overheidsschuld - zeg maar aan de lage rente. Europa vraagt overigens dat onze overheid, zolang ze een te hoge schuld torst, nog steeds 106% bbp, elk jaar voldoende structurele vooruitgang maakt. In principe moet het structurele tekort, afgezien dus van de invloed van de conjunctuur en one shots, jaarlijks met minimum 0,6% bbp dalen.

Er is alle aanleiding toe om zich een loyale Europese partner te tonen en de afgesproken regels zorgvuldig na te leven. Maar er zijn nog diverse meer economische argumenten.

Het eerste is dat wij met onze hoge schuld zeer kwetsbaar blijven voor een verhoging van de rente. Toegegeven, die zit er niet direct aan te komen. Maar ooit zal de rente opnieuw beginnen stijgen, of, en dat is een minder gunstig scenario, kan de fameuze rentespread van Belgische t.o.v. Duitse obligaties opnieuw beginnen toenemen, mochten de markten het budgettaire plaatje van ons land minder gaan vertrouwen of mochten we de indirecte weerslag ondergaan van een 'flight to quality' naar Duitsland, wegens een ergens in het eurogebied ontstane spanning. En dan hebben we best onze schuld al wat verminderd of althans een traject uitgestippeld dat die vermindering vastlegt. De quasi-gehele structurele verbetering van ons begrotingssaldo tussen 2012 en 2015 is te danken aan de intrestlasten; het zou absurd zijn een deel van die meevaller prijs te geven door niet ernstig genoeg te zijn en dat dan met 'echte' besparingen te moeten neutraliseren.

Een tweede argument heeft te maken met de vergrijzingsfactuur. Nog volgens het NBB-verslag is die gehalveerd dankzij de pensioenhervorming, die de pensioenuitgaven vermindert en de bijdragebasis versterkt doordat meer mensen langer gaan werken. Dat neemt niet weg dat haar kost nog altijd belangrijk is en dat het erop aan komt tijdig marge te creëren om ze te kunnen betalen. Dat betekent dat we er best aan doen het gewicht van de intrestlasten extra te verlagen. Een hoge overheidsschuld en een hoge pensioenlast zijn moeilijk te combineren.

Een derde argument is dat wij in de begroting ook alleen marge kunnen terugvinden om onze economie te stabiliseren als we haar eerst gesaneerd hebben. De trieste vaststelling is dat er in Europa vandaag bijzonder weinig ruimte is om de economie te stimuleren door bijvoorbeeld meer overheidsinvesteringen, iets wat nochtans heel welkom zou zijn. Ook in België ontbreekt die marge. Om die bewegingsvrijheid terug te krijgen, moet de schuld worden verminderd en moet het tekort teruggebracht zijn tot een peil dat men ingeval van tegenspoed rustig wat kan laten oplopen. En daar zijn we lang niet. Of om het op een andere manier te zeggen: in goede tijden moeten we meer sparen, om reserves te kunnen aanspreken als de economie een duwtje kan gebruiken.

Een hoge overheidsschuld en een hoge pensioenlast zijn moeilijk te combineren.

Allemaal goede redenen dus om verder vlijtig in de richting van het begrotingsevenwicht te blijven werken. Eén en ander vereist nog een behoorlijke inspanning, allicht zo'n 2% bbp aan nieuwe maatregelen of verhoogd rendement van bestaande maatregelen. De factuur lijkt hoog, zo hoog dat men politiek al openlijk spreekt van een grotere spreiding in de tijd of het loslaten van het evenwicht. Het valt te bezien of die haring Europees kan braden ... en de vraag is ook of het een goed idee is. Hoe langer men wacht, hoe meer intrestlasten men blijft betalen. Bovendien is de legislatuur nog niet eens halfweg en blijven er verscheidene jaren over om één en ander in orde te brengen. De klus zal allicht niet geklaard worden in de verkiezingsjaren 2018 en 2019 ... en alles uitstellen tot nadien kan toch geen optie zijn nu de regering over een volwaardige legislatuur beschikt' Het lijkt dus toch in 2016 en 2017 dat de begroting in een beslissende plooi moet worden gelegd ...

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen