Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Btw-verlaging in de bouw mist haar doel niet

Gerelateerde onderwerpen :

,
Btw-verlaging in de bouw mist haar doel niet

© ©_vallav_ - stock.adobe.com

Bouwunie wil de bedenkingen van professor Gert Peersman over de doeltreffendheid van btw-verlagingen nuanceren. De professor opperde in De Standaard dat btw-verlagingen in de praktijk minder doorgerekend worden in de consumptieprijzen dan de meeste theoretische modellen voorspellen. Hij heeft ernstige twijfels bij het prijseffect voor de klant.

Dit kan misschien wel waar zijn in andere sectoren, waarbij als voorbeelden de horeca of kappers genoemd werden, maar in de bouwsector is dat volgens Bouwunie anders. Bouwbedrijven rekenen in nettoprijzen, dus exclusief btw. De klant voelt onmiddellijk het verschil tussen 21 en 6% btw. De prijs voor hem zal met een btw-verlaging wel degelijk substantieel dalen.

Dat hebben tijdelijke btw-verlagingen op nieuwbouw in het verleden duidelijk bewezen, benadrukt Bouwunie. Zo gold in 2009 en 2010 een verlaagd btw-tarief op de eerste schijf van 50.000 € voor een nieuwe woning én voor afbraak en heropbouw in alle gemeenten, om de economie en de koopkracht te stimuleren; met succes overigens. Een enquête van Bouwunie in die periode bij 429 woningbouwbedrijven toonde aan dat 30% van hen hierdoor meer werk had. 15% trok extra klanten aan. Bij 24% had dit een positief effect op de tewerkstelling. Medewerkers werden aangeworven, ontslagen konden vermeden worden en er heerste minder tijdelijke werkloosheid. Een gelijkaardige enquête in 2003 bij 704 Vlaamse bouwbedrijven n.a.v. het verlaagde btw-tarief op renovatiewerken aan woningen tussen vijf en 15 jaar oud wees uit dat driekwart hierdoor een duidelijke verschuiving van het zwarte naar het witte circuit voelde.

Een btw-verlaging op nieuwbouw en in het bijzonder een uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en vervangende nieuwbouw van een woning of appartementsgebouw naar alle gemeenten is doeltreffend, beklemtoont Bouwunie. Ze leidt immers tot meer werk, minder zwartwerk, economische groei en meer jobs en vormt bovendien een stimulans om te kiezen voor een nieuwe woning die aan alle moderne energie- en comforteisen voldoet. Het in stand houden van energieverslindende woningen via wat oplapwerk wordt minder interessant.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

De sociale partners van de Groep van 10 vragen de overheid het budget voor openbare investeringen te verdubbelen. Volgens hen is het voor ons land een manier om uit de huidige crisis te geraken. De achterliggende redenering is eenvoudig: voor de[…]

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Renteloze lening tot 60.000 € voor wie huis koopt en renoveert

Renteloze lening tot 60.000 € voor wie huis koopt en renoveert

Meer artikels