Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Btw-verlaging gevraagd voor heropbouw na watersnood

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Btw-verlaging gevraagd voor heropbouw na watersnood

Verschillende regio’s, en vooral de provincie Luik, werden in juli bijzonder zwaar getroffen door overstromingen. De watersnood veroorzaakte veel leed en  schade. Het noodweer had een ongezien verwoestend effect op de woongelegenheid, gebouwen, infrastructuur (spoorwegen, straten, tunnels, ...) maar ook op de grondstabiliteit en de ondergrondse water-, gas- en elektriciteitsleidingen.
Duizenden gezinnen en bedrijven werden zwaar getroffen, scholen en sociale voorzieningen zijn zwaar beschadigd. Overal moet puin worden geruimd, gebouwen moeten worden gestut en hersteld of opnieuw opgebouwd, spoor- en weginfrastructuur dient dringend hersteld te worden, evenals de tientallen beschadigde bruggen, tunnels, nutsleidingen en voorzieningen.
 
“De Confederatie Bouw wil een centrale rol bij de heropbouw opnemen. Vanaf het eerste uur werden onze leden-bouwbedrijven opgeroepen om ook tijdens hun vakantie dringende hulp te bieden. De beschikbare bedrijven en hun expertise werden meteen bekendgemaakt aan de gedupeerde instanties“, zegt Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw.
 
Een stappenplan en checklist voor interventies van aannemers in deze noodsituatie (met concrete sociaal, juridische, fiscale, en financiële adviezen en modelbrieven) werden meteen ter beschikking gesteld om de administratieve afwikkeling  snel en correct te laten verlopen.
 
Met toestemming van de lokale overheden trekt de ConstruBus (met experts van de Confederatie Bouw, de Balie van Advocaten en de UWA-Waalse vereniging van Architecten) rond in de meest getroffen gemeenten in de provincies Luik en Namen. Zij geven daar aan alle getroffen slachtoffers (bedrijven en particulieren) gratis advies en hulp.
 
Ondertussen maakte de Confederatie een balans op van de maatregelen die kunnen bijdragen tot het versnellen en verbeteren van de heropbouw. Dit memorandum werd reeds overgemaakt aan de federale en gewestelijke overheden. In het belang van alle gedupeerde slachtoffers moeten enkele  zaken absolute prioriteit krijgen:
• Een uitbreiding van de verlaagde btw van 6% voor alle herstellings- en heropbouwwerken;
• Krachtige financiële instrumenten en solidariteit om de verzekerde én de niet-verzekerde schade te dekken;
• Dringende versoepeling van de bouwarbeidsmarkt door de flexibiliteit van de arbeidstijden te optimaliseren en de opleidingsinitiatieven voor knelpuntberoepen in de bouw te versterken;
• Een absolute versnelling van de goedkeuring van omgevingsvergunningen.
 
Het memorandum bevat ook een reeks andere voorstellen zoals het dringend openstellen van bijkomende stortplaatsen en een moratorium voor faillissementen. Deze voorstellen worden nu met de bevoegde instanties besproken om zo snel mogelijk tot concrete maatregelen te kunnen komen. 
 
“De Confederatie Bouw wil samen met haar leden-bouwbedrijven een stuwende en constructieve rol spelen in de heropbouw na deze niets of niemand ontziende watersnood van een maand geleden”, besluit Niko Demeester.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt het resterende stuk (1,2 ha) van het Ferrarisbos in Wilrijk van ING België. De creatie van een ecologische waterbuffer op eveneens aangekocht braakliggend terrein (0,9 ha) levert een belangrijke bijdrage aan een robuuste[…]

24/11/2022 |
Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Meer artikels