Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Btw op schoolgebouwen naar 6%

Vanaf 1 januari 2016 daalt het btw-percentage voor werken aan schoolgebouwen van 21 naar 6%. Het koninklijk besluit (kb) hierover verscheen op 15 december 2015 in het Belgisch Staatsblad. Het gaat niet alleen om nieuwbouw en verbouwingen, maar ook om andere 'werken in onroerende staat', zoals aanpassingen aan de elektriciteit, loodgieterij, schilderwerken, enz. Alleen puur poetswerk blijft onderworpen aan 21% btw.

Het nieuwe percentage geldt bovendien niet alleen voor de school zelf, maar ook voor werken aan de speelplaats, de sportterreinen, de fietsenstalling, '. Niet enkel het leerplichtonderwijs geniet van de verlaging naar 6%, maar ook het deeltijdse kunstonderwijs.

Overgangsregels

De fod Financiën bereidt momenteel een bijkomende toelichting voor over de overgangsregels, zoals wat geldt voor bouwwerken die nu al bezig zijn, of voor opdrachten die al zijn gegeven en (deels) uitgevoerd, maar waarvoor de factuur pas in 2016 komt.

Deze beslissing van de federale regering is een onderdeel van de zogenaamde tax shift. Ze heeft tot doel overheidsinvesteringen in onderwijs te stimuleren. De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) juicht de maatregel toe, maar waarschuwt de besturen meteen ook voor het feit dat deze beslissing mogelijk in strijd is met de Europese Richtlijn. Ook de Raad van State heeft dit in zijn advies opgemerkt. De vraag rijst dus of en wanneer de Europese Commissie hiertegen zal optreden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Meer dan een jaar nu al betrekken de zowat 300 leerlingen, leraars en directie de nieuwe gebouwen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem. Het stadbestuur koos bewust voor een BEN-school, maar wilde omwille van het pedagogische concept[…]

27/02/2021 | ScholenAkoestiek
Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'