Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brusselse regering pompt 545 miljoen ' in metro

De Brusselse regering heeft zopas groen licht gegeven aan de beheersorganen van de MIVB om de overheidsopdrachten toe te kennen voor het bouwen van een nieuwe stelplaats, voor de aankoop van nieuwe metrostellen en voor het vernieuwen van de veiligheidssignalisatie. Dat meldt de Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet.

In november 2015 keurde de Brusselse regering het meerjareninvesteringsprogramma 2015-2025 voor het openbaar vervoer goed. Daarbij trok ze een bedrag uit van 5,2 miljard ' voor de uitbouw en modernisering van het openbaar vervoer in het Brusselse Gewest. 'We willen het openbaar vervoer in Brussel versterken door het nog uit te breiden. We zullen hierbij geen enkele modus vergeten. Na de beslissingen over de elektrische bussen hebben we zopas een beslissing genomen over de investeringen in de metro', zegt Smet.

Om de frequentie van de metro op lijnen 1-5 te verhogen tot om de 2 minuten tegen 2020, en tot om de 2,5 minuten op de lijnen 2-6 tegen 2023 hebben de Brusselse regering en de raad van bestuur van de MIVB de opdracht toegekend voor de studie, het concept, de bouw, de levering, de installatie, de ingebruikname en het onderhoud van een veiligheidssignalisatie van het type CBTC. Hiervoor is een budget van 102,3 miljoen ' beschikbaar.

Tegen 2025 legt het Gewest een nieuwe metrolijn aan tussen Bordet en Albert. De MIVB zal daarom nieuwe metrostellen nodig hebben. De raad van bestuur van de MIVB en de Brusselse regering hebben allebei het contract goedgekeurd voor het onderzoek, de bouw, de levering en het onderhoud van 90 metrostellen tussen nu en 2028 voor een maximumbedrag van 364,7 miljoen '. In eerste instantie zullen 43 metrostellen worden geleverd voor de lijn Bordet-Albert.

De ontwikkeling van het net zal de nood aan stelplaatsen voor de metro aanzienlijk vergroten. Daarom zal een nieuwe metrostelplaats gebouwd worden op de site Erasmus. Het aanleggen van een testspoor van 1.200 m lang dat uitmondt in deze stelplaats maakt ook deel uit van deze opdracht. Die werd gegund voor 77,9 miljoen '.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen