Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussels Airport wil fors uitbreiden

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Brussels Airport wil fors uitbreiden

Brussels Airport wil fors uitbreiden. Simulatiebeelden: Brussels Airport

Brussels Airport heeft forse uitbreidingsplannen. Tegen 2040 moet de startbaan 25L worden verlengd, zijn twee nieuwe pieren nodig en wordt een bijkomend bedrijventerrein met een nieuwe rechtstreekse toegang tot de E40 ontwikkeld. Met de bouw van deze infrastructuur moet begonnen worden vanaf 2025, na een eerste optimaliseringsfase tegen 2020. Omdat de uitbreiding heel wat hinder dreigt te veroorzaken, wordt een dialoogplatform opgericht waarin alle betrokkenen zitting hebben. Uiterlijk binnen twee tot drie jaar wil ceo Arnaud Feist van Brussels Airport weten welke scenario’s mogelijk zijn.

 

Arnaud Feist stelde eind vorige week de ‘Strategische Visie 2040’ van de luchthaven voor. Het is een ambitieus plan waarmee hij de verwachte groei in de luchtvaart de komende 25 jaar wil opvangen. Op basis hiervan worden in de toekomst strategische keuzes gemaakt en beslissingen over de infrastructuur genomen. Indien alle plannen worden uitgevoerd gaat het om een investering van honderden miljoenen euro’s. Het plan heeft het potentieel om het aantal jobs op en rond de luchthaven te verdubbelen tot 120.000 tegen 2040. Tot 2020 kan de luchthaven die groei opvangen door de huidige start-  en landingsbanen efficiënter te gebruiken. Maar vanaf 2025 heeft de luchthaven extra infrastructuur nodig.

De baaninfrastructuur moet worden aangepast om de capaciteit te verhogen tijdens de piekuren en een gelijkmatige capaciteit te kunnen garanderen in alle weersomstandigheden. In 2040 wil de luchthaven 40 miljoen passagiers per jaar te vervoeren, dat is dubbel zoveel als in 2000. Ook het vrachtvervoer moet verdubbelen tot bijna een miljoen ton vracht per jaar. Daarvoor moet het aantal vliegbewegingen per uur op piekmomenten stijgen van 74 vandaag tot 93. Hiervoor bestaan twee mogelijke opties: een verlenging van de taxiroute naast baan 07R/25L of een verlenging van de baan zelf.

De laatste optie heeft voor Brussels Airport de voorkeur en is de enige waarmee de verwachte groei volledig kan worden gerealiseerd. Baan 25L is relatief kort en het is amper mogelijk om er op te stijgen. Daarom landen er in principe enkel toestellen en vertrekken vrijwel alle vluchten vanop 25R. Indien 25L met 800 m wordt verlengd tot 4 km kunnen hier wel vliegtuigen opstijgen.

Nieuwe pieren

Er moeten ook twee bijkomende pieren worden gebouwd om het comfort van de reizigers te verhogen: pier A West tegen 2023 en pier C tegen 2030. De zone Brucargo wordt heringericht als een modern logistiek platform om economische sleutelsectoren zoals farma of biotechnologie voort te steunen. Het succes van deze sectoren hangt nauw samen met een uiterst performante transportketen en opslagcapaciteit.

Brussels Airport werkt al jaren actief samen met de NMBS, De Lijn en de MIVB om de bereikbaarheid van de luchthaven met het openbaar vervoer te vergroten. In de toekomst zal de luchthaven nog meer fungeren als een intermodaal knooppunt waar de hele regio van profiteert. Er staan meer treinen, meer bussen en een nieuwe tramlijn op het programma. Tegen 2040 wil de luchthaven dat de helft van alle passagiers en luchthavenmedewerkers met het openbaar vervoer of met de fiets naar Brussels Airport komen.

Brussels Airport wil tegen 2040 ook een modern en prestigieus bedrijvencomplex inrichten voor ondernemingen die zich dicht bij de luchthaven willen vestigen. Vandaag hebben Deloitte, KPMG en Microsoft er al voor gekozen om hun kantoren op Brussels Airport te vestigen. Deze bedrijven zijn aangetrokken door de mobiliteits- en connectiviteitsvoordelen van de luchthaven. Brussels Airport verwacht dat in de toekomst nog meer bedrijven hun voorbeeld zullen volgen; die ontwikkeling is overigens een trend bij luchthavens wereldwijd. Bij het bedrijvenpark ziet de luchthaven graag een extra oprit naar de E40 langs Kortenberg gerealiseerd.

De Strategische Visie Brussels Airport 2040 vormt de basis voor een dialoog met alle betrokkenen. De luchthaven wil haar ontwikkeling op een open en transparante manier uitbouwen en met aandacht voor de impact ervan op het milieu en haar omgeving. Brussels Airport richt daarom Forum 2040 op, een dialoogplatform over de ontwikkeling van de luchthaven waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zullen zijn: buren, gemeenten, organisaties uit het middenveld, bedrijven en experts.

Vooral de verlenging van de startbanen ligt gevoelig in de omliggende gemeenten en bij buurtbewoners. Wellicht zijn enkele tientallen onteigeningen nodig. Voor de gemeente Kortenberg zou het wel interessant kunnen zijn op de nieuwe verbindingsweg tussen het zuiden van de luchthaven en de E40 naar Leuven nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. De geluidshinder zou volgens Brussels Airport in de toekomst aanzienlijk dalen omdat de moderne toestellen veel minder lawaai maken en de vliegtuigen beter gevuld zullen zijn en daardoor minder vliegbewegingen nodig zijn.

 

Simulatiebeelden: Brussels Airport.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'De vastgoedprijzen blijven in de goede richting evolueren'

'De vastgoedprijzen blijven in de goede richting evolueren'

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO uit de Belgische bouwsector. Deze week is dat Olivier Goldberg van de Brusselse projectontwikkelaar Motown. Van welke nieuwe technologie verwacht u de komende jaren het meest gebruik te maken in[…]

Oude sites AstraZeneca en Therabel maken plaats voor woonwijk

Oude sites AstraZeneca en Therabel maken plaats voor woonwijk

Nieuwe woningen in kloostervleugel Runcvoorthof Merksem

Nieuwe woningen in kloostervleugel Runcvoorthof Merksem

Woonzorgcentrum maakt plaats voor hotel in hartje Antwerpen

Woonzorgcentrum maakt plaats voor hotel in hartje Antwerpen

Meer artikels