Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel wil 600 bouwbedrijven steunen bij transitie naar circulair bedrijfsmodel

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Brussel wil 600 bouwbedrijven steunen bij transitie naar circulair bedrijfsmodel

Foto’s: Build Circular.Brussels.

Het Brusselse beroepsreferentiecentrum voor de bouwsector (BRC Bouw) en de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, lanceren op 25 oktober samen met Leefmilieu Brussel een gloednieuw programma om Brusselse bedrijven op te leiden en te begeleiden naar circulair bouwen, met de naam Build Circular.Brussels. Dit is een steunmaatregel uit het Brusselse herstelplan om het concurrentievermogen van de bedrijven te versterken tijdens de coronacrisis.

 

Volgens een enquête van de Confederatie Bouw waaraan 359 bedrijven deelnamen, ondervindt de sector alsmaar meer problemen tegen de achtergrond van het covid-19 virus. Terwijl 56% van de bedrijven aangeeft veel kleinere orderportefeuilles te hebben, is 38% van plan om tegen het einde van het jaar een deel van het personeel te ontslaan.
 
Om de bouwsector te ondersteunen, wil het Brusselse Gewest met zijn herstelplan bijna 600 bouwbedrijven opleiden en begeleiden. Dit ambitieuze project werd toevertrouwd aan de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) en aan het BRC Bouw, twee actieve spelers in de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu die van Brussel een gewest heeft gemaakt dat in de voorhoede staat bij duurzaam bouwen.

Kleine ondernemingen

Via opleidingen begeleid door deskundigen en een gepersonaliseerde ondersteuning wil het project 'Build Circular.Brussels' de Brusselse bedrijven helpen om minder hulpbronnen te verbruiken en minder afval te produceren.
 
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kleine ondernemingen, die bijna 90% van de bouwbedrijven met personeel in het Brusselse Gewest vertegenwoordigen. Daarnaast staat het menselijke aspect en het bevorderen van de lokale werkgelegenheid centraal in deze aanpak.
 
"De wereldwijde context in verband met de gezondheidscrisis en de toekomstige terugval van de activiteiten heeft reële vragen doen rijzen over de werking van de bouwsector. Tegen de achtergrond van een dringende klimaatcrisis is het ogenblik meer dan geschikt om de transitie van de bedrijven te stimuleren”, zegt Laurent Schiltz, secretaris-generaal van de CBB-H.
 
Met een hoge dichtheid van gebouwen, weinig onbebouwde percelen en 70% van de gebouwen die dateren van vóór 1945, wordt het Brusselse grondgebied gekenmerkt door bouwplaatsen waar sloop-heropbouw of renovatie plaatsvindt.
 
De specifieke kenmerken van het Gewest maken het een ideale voedingsbodem voor innovatie op het vlak van circulariteit en om zich te positioneren als een Europese leider op het vlak van rationeel gebruik van hulpbronnen en het hoogwaardiger hergebruik van materialen en ‘afval’.

Hergebruik

De prioriteit is nu om van het dominante lineaire model – ontginnen, consumeren, weggooien – over te gaan naar dat van de circulariteit waarbij het volledige potentieel van het ‘afval’ van vroegere bouwplaatsen zou worden teruggewonnen. Hergebruik van materialen zal worden aangemoedigd en de nadruk zal ook worden gelegd op een beter beheer en een vermindering van de afvalproductie.
 
Bedrijven zullen leren om de voorkeur te geven aan hernieuwbare hulpbronnen en zelfs te anticiperen op de toekomstige evolutie van gebouwen door te denken aan de demonteerbaarheid van bouwelementen, enz.
 
Vandaag vertegenwoordigt het afval van de sector meer dan 30% van het niet-huishoudelijk afval van de hoofdstad, ofwel 628.000 ton per jaar. Hoewel 91% hiervan naar recycling wordt gestuurd, vermindert de gebruikswaarde in de meeste gevallen terwijl deze door upcyclingprocessen zou kunnen worden verhoogd.

Gratis opleiding

Het doel van Build Circular.Brussels is bedrijven in staat te stellen om gratis opleiding te volgen over de specifieke kenmerken van circulair bouwen en begeleiding te krijgen bij het duurzaam omzetten van deze verworven kennis in hun businessmodel. Bedrijven die deze opleidingstrajecten hebben gevolgd zullen opgenomen worden in lijsten die aan opdrachtgevers ter beschikking zullen worden gesteld.
 
Het BRC Bouw is het Brussels beroepsreferentiecentrum voor de bouwsector. Het werkt samen met actoren uit de Brusselse openbare en privésector om de werkgelegenheid in de bouwsector te bevorderen in het Brusselse Gewest.
 
De acties van het BRC Bouw zijn voornamelijk bedoeld voor werkzoekenden, deskundigen, leerlingen en leraars en lesgevers bouw. Het thema ecologisch bouwen komt aan bod in de verschillende acties.
 
Via zijn missie ecologisch bouwen heeft het BRC Bouw immers tot doel om de transitie naar ecologisch bouwen te ondersteunen, zowel voor deskundigen als voor onderwijs-, opleidings- en toeleidingsinstellingen bouw in Brussel.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor jeugdinstelling in Victor Horta-internaat Brussel

Vergunning voor jeugdinstelling in Victor Horta-internaat Brussel

Het Brusselse Gewest verleent een bouwvergunning voor de realisatie van een openbare instelling voor jeugdzorg. Die wordt gebouwd op de site van het oude Victor Horta-internaat, op de hoek van de Van Volxemlaan en de Brusselsesteenweg. De[…]

20/06/2022 | ProjectenRenovatie
Vergunning voor nieuwe jeugdherberg in Brussel-centrum

Vergunning voor nieuwe jeugdherberg in Brussel-centrum

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Immobel herontwikkelt hoofdzetel Proximus aan Noordstation

Immobel herontwikkelt hoofdzetel Proximus aan Noordstation

Meer artikels