Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel vraagt stedenbouwkundige vergunning voor Havenlaan

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Brussel vraagt stedenbouwkundige vergunning voor Havenlaan

De Brusselse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (sp.a) zal een aangepaste stedenbouwkundige vergunning indienen voor de heraanleg van de Havenlaan. “In de nieuwe vergunning hebben we rekening gehouden met de verschillende opmerkingen en vragen van de gemeenten. Tegelijkertijd blijven de basisprincipes voor de heraanleg van de Havenlaan behouden. De vooropgestelde planning om de werken te starten in de loop van 2018 en af te ronden in 2019 blijft behouden”, zegt Pascal Smet. De kosten worden geraamd op 10 miljoen €.

De eerste plannen voor de heraanleg dateren al van 2008. Ook toen was Pascal Smet in Brussel minister van Openbare Werken. De kost voor de heraanleg werd toen begroot op 10 miljoen €. Door aanhoudende protesten is die heraanleg nooit gestart, ook niet toen Smet opgevolgd werd door Brigitte Grouwels (CD&V). Haar plannen werden begroot op 12 miljoen €. Een actiegroep voor het behoud van de kasseien en de platanen startte petities, boom- en kassei-adopties, gerechtelijke procedures en flink wat lobbywerk. Voor de platanen heeft de actiegroep grotendeels haar slag thuis gehaald. Inzake de kasseien blijft het voorlopig afwachten of er opnieuw acties komen.

Aan de kant van Tour & Taxis komt in de huidige plannen een eenrichtingsfietspad, aan de kant van het kanaal komt een fietspad in beide richtingen. “Om meer Brusselaars op de fiets te krijgen, hebben we nood aan een kwalitatieve fietsinfrastructuur. De ontwikkeling van de kanaalzone is hiervoor de uitgelezen kans”, zegt Pascal Smet.

“Het fietspad aan de kant van Tour & Taxis zal de ontwikkelingen op het terrein verbinden met de omgeving rondom. Met het tweerichtingsfietspad aan de kant van het kanaal versterken we de kwaliteit van de gewestelijke fietsroute langs het kanaal en de Europese fietsreisweg”, stelt Smet.

Olmen

Aan de kant van Tour & Taxis komen nieuwe olmen. Aan de kant van het kanaal blijven de platanen behouden. Die worden aangevuld met een nieuwe bomenrij, eveneens olmen. Deze dubbele bomenrij flankeert het tweerichtingsfietspad aan de kant van het kanaal. De nieuwe olmen aan beide kanten van de weg zullen de Havenlaan mooi uitlijnen. In totaal komen er 128 bomen bij ten opzichte van de bestaande situatie.

Sainctelette

Tussen het Saincteletteplein en de Picardstraat komt een rijstrook in beide richtingen, aangevuld met extra voorsorteerstroken aan de kruispunten. Het gedeelte tussen de Picardstraat en de Claesensstraat behoudt vier rijstroken en laat toe dat dit gedeelte zijn industriële functie met veel vrachtverkeer kan behouden. “We geven de Havenlaan een nieuw gezicht, maar we behouden het stedelijke karakter door een heraanleg in een uniforme wegbekleding over de hele lengte”, zegt Pascal Smet.

Gemeenten

Waar mogelijk is het Brusselse Gewest tegemoet gekomen aan de vragen en opmerkingen van de gemeenten. Zo blijven in totaal 82 parkeerplaatsen behouden. Dit is mogelijk gemaakt door ruime parkeerplaatsen te voorzien tussen de bomenrij aan de kant van Tour & Taxis. Het parkeren van de vrachtwagens zal als compensatiemaatregel georganiseerd worden op de Vilvoordsesteenweg.

Na onderzoek en overleg blijkt dat er momenteel geen nood is aan een afzonderlijke busstrook. Het Brusselse Gewest voorziet de mogelijkheid om alsnog een busstrook in te richten indien dit nodig zou blijken.

De aangepaste stedenbouwkundige vergunning werd eind juli ingediend. Het openbare onderzoek en de overlegcommissie zullen na de zomer plaatsvinden. Tot midden december zal Vivaqua onderhoudswerken uitvoeren op de Havenlaan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw nieuwe metrotunnel onder Noordstation zal drie jaar duren

Bouw nieuwe metrotunnel onder Noordstation zal drie jaar duren

Aan het Noordstation in Brussel begint de bouw van een nieuwe metrotunnel van 150 m lang. De tunnel loopt onder de treinsporen en maakt deel uit van de omvorming van de huidige premetro (tussen het Noordstation en het station Albert) tot metro.[…]

Kantoorgebouw The First in Brussel krijgt grondige facelift

Kantoorgebouw The First in Brussel krijgt grondige facelift

Voorontwerp klaar voor Papenvest

Voorontwerp klaar voor Papenvest

Brussels Justitiepaleis begint aan renovatie van de steigers

Brussels Justitiepaleis begint aan renovatie van de steigers

Meer artikels