Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel vernieuwt Havenlaan

Brussel vernieuwt Havenlaan

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort en de Brusselse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet hebben hun plannen klaar voor de heraanleg van de Havenlaan en omgeving. Omwille van de slechte staat van de weg en de veranderde mobiliteitsnoden wordt de Havenlaan heraangelegd. Er komt een groene boulevard en een park langs het kanaal. Het is al de tweede keer dat Pascal Smet als Brussels minister de heraanleg van de Havenlaan aankondigt. Zijn plannen uit 2008 verdwenen in 2011, onder minister Brigitte Grouwels, in de koelkast wegens problemen met vergunningen en burgerprotest tegen het rooien van bomen.

Vorige zomer gaven Rudi Vervoort en Pascal Smet opdracht de hoofdlijnen te bepalen van de volledige heraanleg van de Havenlaan. Twee studiebureaus waren hier samen met de verschillende overheden van het Brusselse gewest en de Brusselse bouwmeester bij betrokken.

Op basis van de resultaten van deze workshops en de mobiliteitsstudie is een project uitgewerkt waarvoor in juni de bouwaanvraag wordt ingediend. De hele zone rond de Havenlaan zal tegen 2019 een metamorfose ondergaan. De werken voor de herinrichting van de Havenlaan zullen gefaseerd uitgevoerd worden.

Kanaalplan

De heraanleg van de Havenlaan speelt een belangrijke rol in het kader van het kanaalplan. Alle weggebruikers van de Havenlaan zijn het erover eens dat een volledige heraanleg cruciaal is. 'Het nieuwe project wil enerzijds de levenskwaliteit in de kanaalzone verhogen en anderzijds de toegankelijkheid van de ondernemingen op deze stedelijke as garanderen', zegt Rudi Vervoort.

Het project van de Havenlaan is de basis van een reorganisatie van de kanaalzone en van Brussel in het geheel. 'Dit is een ambitieus project. Er werd rekening gehouden met alle opmerkingen waardoor het project is verbeterd op vlak van stedelijke uitstraling, comfort en verkeersafwikkeling', stelt Pascal Smet.

Fietspaden

Over de hele lengte van de Havenlaan worden veilige fietspaden gescheiden van de rijweg door bomenrijen. Aan de kant van Tour & Taxis komt een eenrichtingsfietspad, aan de andere kant komt een fietspad in beide richtingen (gescheiden door twee rijen bomen). Voetgangers krijgen ruimschoots plaats aan beide kanten van de rijweg en er komen veilige oversteekplaatsen.

Het stuk tussen Sainctelette en de Picardstraat wordt een groene boulevard met plaats voor fietsers en wandelaars en een enkele rijstrook in beide richtingen. Daarnaast wordt bekeken of het voetpad aan de kant van het kanaal kan doorgetrokken worden tot in het toekomstige park op de Materialenkaai.

Het gedeelte tussen de Picardstraat en de Claesensstraat behoudt vier stroken waarvan er twee gedeeltelijk voorbehouden zijn voor het openbaar vervoer en taxi's. Aan de kruispunten krijgt het openbaar vervoer prioriteit om de Havenlaan op te rijden. Tegen 2020 neemt het aantal bussen en de frequentie in het kader van het nieuwe busplan fors toe om te beantwoorden aan de nieuwe ontwikkeling in deze zone. Er zullen ongeveer 140 bussen per dag en per richting op de Havenlaan rijden waarvan meer dan 30 bussen per uur in de spitsuren de zone van Tour & Taxis zullen bedienen.

Meer bomen

Momenteel telt de Havenlaan 219 platanen. In het nieuwe project is plaats voor 434 bomen. Van de 219 huidige bomen worden 77 bomen aan de kant van Tour & Taxis vervangen. Studies tonen aan dat een derde van de bomen op de Havenlaan aan vervanging toe is door ziekte of om veiligheidsredenen. De volledige rij met 142 bomen aan de kant van het kanaal blijft integraal behouden in het nieuwe project. Daarnaast komt een nieuwe extra bomenrij die het fietspad afsluit van de rijweg. Per gerooide boom worden zo vier nieuwe bomen geplant.

'We gaan in op de vraag van omwonenden en zorgen voor nog meer groen op de Havenlaan. De bestaande bomenrij getuigt als groene ruggengraat van het rijke verleden van de Kanaalzone. Twee nieuwe bomenrijen zullen het toekomstige wegprofiel flankeren en uitgroeien tot de nieuwe beeldbepalende groene structuur van de Havenlaan', stelt Smet.

Geen kasseien meer

Een andere sterkte van de Havenlaan is haar uniforme uitstraling. 'We willen dit karakter behouden door een heraanleg in een uniforme wegbekleding over de hele lengte. Het behoud van de huidige kasseien is niet mogelijk omwille van de trillingen en de geluidsoverlast die ze veroorzaken en het onderhoud dat ze vergen. Ook voor het toenemende aantal bussen op de Havenlaan zouden de kasseien hinderlijk zijn. De Brusselse regering besliste eind 2014 dat bruikbare kasseien gerecupereerd zullen worden voor projecten in de buurt', stelt Pascal Smet. De parkeerplaatsen die door de heraanleg verdwijnen op de Havenlaan zullen ruimschoots worden gecompenseerd in allerhande projecten die reeds in de omgeving voorzien zijn.

De Havenlaan is de link tussen een aantal belangrijke projecten in het kader van het globale kanaalplan van de Brusselse regering. Het nieuw project speelt in op de ontwikkeling op het terrein van Tour & Taxis met kantoren, residentiële woningen, logistieke depots, nieuwe wegenissen en een park. Op de Materialenkaai komt een nieuw park met een lengte van 800 m langs het kanaal. Het toekomstige Museum aan het Kanaal in de Citroëngarage staat symbool voor de ambitie van de Brusselse regering in de kanaalzone.

Daarnaast is er een studie gestart naar twee fietspasserelles aan Sainctelette en De Trooz die tegen 2019 de gewestelijke fietsroute langs het kanaal moeten verbeteren. Deze nieuwe verbindingen sluiten aan op het fietspad langs de Havenlaan en lopen evenwijdig met het kanaal onder de bruggen aan Sainctelette en De Trooz. Fietsers kunnen in de toekomst het drukke verkeer op de kruispunten vermijden waardoor het fietscomfort aanzienlijk zal verhogen.

Het ontwerp houdt ten slotte ook rekening met de nieuwe Picardbrug die in de toekomst de Akenkaai met de Havenlaan zal verbinden voor voetgangers, fietsers en bussen van het openbaar vervoer.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Dit najaar starten de infrastructuurwerken om het binnengebied Leurshoek in de Oost-Vlaamse gemeente Beveren te ontwikkelen. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met Danneels Development nv. Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo), projectregisseur van[…]

19/05/2022 | WedstrijdWoningbouw
Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst