Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel start in 2020 met heraanleg Gulden Vlies- en Waterloolaan

Brussel start in 2020 met heraanleg Gulden Vlies- en Waterloolaan

De handelszone in de Brusselse bovenstad op de Gulden Vlies- en de Waterloolaan tussen de Naamsepoort en Louiza zal er binnenkort helemaal anders uitzien. De Brusselse regering heeft zopas de vergunning gevraagd voor deze werkzaamheden. Zodra de vergunning is verkregen, kunnen de werken in de tweede helft van 2020 starten. Het budget voor dit project bedraagt ongeveer 10 miljoen €. Na de zomer start het openbaar onderzoek.

De Brusselse regering had eerder op initiatief van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet een internationale architectuurwedstrijd uitgeschreven om dit deel van de Kleine Ring nieuw leven in te blazen. In november 2016 won het project van een brede promenade en een esplanade met bomen, ontworpen door de bureaus van Bruno Fortier, Polo en Arcadis. Na overleg met buurtbewoners, handelaars, de gemeenten en andere belanghebbenden in de wijk vraagt het Brusselse Gewest de vergunning aan voor de werkzaamheden.

De afgelopen eeuwen onderging de Kleine Ring verschillende transformaties. Als grote verkeersader in de bovenstad, belangrijk luxewinkelcentrum en het breedste deel van de Kleine Ring is de as op de Gulden Vlieslaan en Waterloolaan een stedelijke ruimte met gemengde functies (woningen, winkels, kantoren, cultuur en groen). De Brusselse regering heeft er dan ook naar gestreefd om voor deze zone een ambitieus en kwalitatief ontwerp te laten uittekenen op vlak van openbare ruimte en mobiliteit en dat ten voordele van de actieve weggebruiker.“Het project van de bureaus Bruno Fortier, Polo en Arcadis wil opnieuw leven blazen in deze strategische en emblematische ruimte. Een kwalitatieve en aantrekkelijke openbare ruimte zal alleen maar meer publiek naar deze zone trekken en het winkelen er nog aangenamer maken. De Gulden Vlieslaan en de Waterloolaan krijgen langs beide kanten een bomenrij en meer groen, verlichting en brede tweerichtingsfietspaden en ze worden grotendeels autovrij. Er komt een echte stadspromenade, die de boven- en benedenstad opnieuw met elkaar zal verbinden en die kan tippen aan de Champs Elysées in Parijs of de Passeig de Gràcia in Barcelona”, meent Pascal Smet.

Het belangrijkste element om samenhang te creëren in de openbare ruimte is een gelijkvloerse heraanleg met een minimum aan hoogteverschillen. Behalve de promenade, de verbinding tussen de boven- en benedenstad via het Egmontpark en de veilige oversteekplaatsen op de Kleine Ring komt er een grote esplanade en een kiosk aan de kant van de rotonde op Louiza.

De ontwerpers hebben een evolutief project uitgewerkt dat perfect verenigbaar is met een eventuele overkapping van de tunneluitgang, waardoor het in de toekomst mogelijk zal zijn om eenzelfde soort esplanade aan de Naamsepoort aan te leggen. De bestaande bomenrij blijft en er komen 38 nieuwe bomen bij. Er komen grote ronde en rechthoekige banken met plantenbakken en er komen struiken op de esplanade en langs de promenade. Ook de ingangen van het Egmontpark worden aangepakt.Ten slotte wordt ook de openbare verlichting volledig herzien in de hele zone en komt er scenografische verlichting om de openbare ruimte te valoriseren en het gevoel van veiligheid te vergroten wanneer het donker is.

Voetgangers en fietsers

Op vlak van mobiliteit geeft het project opnieuw meer plaats, veiligheid en comfort aan voetgangers en fietsers en verbetert de doorstroming van het openbaar vervoer. Het project sluit volledig aan bij de huidige en toekomstige mobiliteitsvisie die de Brusselse regering in het Good Move-plan heeft opgenomen.

Het comfort en de veiligheid van de fietsers staat centraal in het project. In de hele zone worden aan beide kanten gescheiden en okergele tweerichtingsfietspaden aangelegd. Deze nieuwe fietspaden maken deel uit van de veilige gescheiden fietspaden die over de hele lengte van de Kleine Ring zullen worden aangelegd. Er komen veilige en eenvoudige oversteekplaatsen tussen die de promenades aan beide kanten van de Gulden Vlieslaan en de Waterloolaan zullen verbinden.
Inzake autoverkeer heeft het project de ambitie om het transitverkeer te scheiden van het lokale of bestemmingsverkeer. De heraanleg garandeert de doorstroming van het verkeer door automobilisten wiens bestemming niet in de zone ligt aan te moedigen de tunnels te gebruiken. Door automobilisten aan te moedigen om ondergronds te parkeren en door bovengronds de openbare ruimte vrij te houden, is alleen het lokale en bestemmingsverkeer toegelaten. Transitverkeer wordt dus uit de omliggende woonwijken geweerd. Op basis van verschillende simulaties en mobiliteitsstudies wordt de verkeersdoorstroming en -circulatie verbeterd door twee enkele rijstroken op het traject tussen de rotonde op Louiza en de Drapierstraat en twee dubbele rijstroken op het traject dat aansluit op de rotonde van de Naamsepoort. Deze oplossing moedigt het transitverkeer aan om in de tunnels te blijven, terwijl het lokale verkeer mogelijk blijft of wordt afgeleid naar ondergrondse parkeergarages.

Het aantal parkeerplaatsen bovengronds wordt aanzienlijk verminderd. Daardoor komt plaats vrij voor groen in de openbare ruimte. Bovendien vermindert zo het bestemmingsverkeer in de zone drastisch. “Van de 380 parkeerplaatsen blijven bovengronds 15 parkeerplaatsen behouden. Er zijn 1.500 plaatsen beschikbaar in ondergrondse parkeergarages in de zone en er zijn ook vlak buiten de zone nog heel wat ondergrondse plaatsen vrij”, zegt minister Smet.

Voor de detailzaken wordt een leverzone met camera’s en paaltjes aangelegd. Om de bereikbaarheid voor handelaars en hotels te garanderen, zullen de stad Brussel en het Brussels Gewest voor de klanten van de detailzaken een systeem van ‘voiturier’ organiseren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Deze week beginnnen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de vesten. De werken zullen gefaseerd verlopen. Het eenrichtingsverkeer op de vesten wordt stelselmatig ingevoerd, in zes fases. Tegen[…]

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Meer artikels