Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel start bouw Suzan Danielbrug

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Brussel start bouw Suzan Danielbrug

Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, begint op maandag 2 september met de bouw van de Suzan Danielbrug die de Simon Bolivarlaan zal verbinden met de Havenlaan ter hoogte van de Picardstraat. De brug is bestemd voor het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers en zal het kanaal Antwerpen-Brussel-Charleroi overspannen over een totale lengte van 90 m. Ze vormt de ontbrekende schakel tussen het Noordstation en Tour & Taxis. De werken worden uitgevoerd door de bouwteams van Beliris in samenwerking met de ontwerpers van Greisch en met aannemer Jan de Nul – Aelterman. Voor het project is een budget van 6,75 miljoen € vrijgemaakt. De nieuwe brug moet klaar zijn tegen de lente van 2021.

In de Brusselse Kanaalzone wordt letterlijk en figuurlijk een brug geslagen tussen de wijken en zones in ontwikkeling, en een rechtstreekse toegang gecreëerd tot het toekomstige recreatiepark aan de Materialenkaai dat binnenkort door Beliris wordt aangelegd. De werken voor de aanleg van het park op de Materialenkaai zullen midden 2020 starten. De brug wordt gebouwd in samenwerking met Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en de Haven van Brussel. 

Metalen bogen

Het kunstwerk bestaat uit een centraal brugdek met een overspanning van 60 m over het kanaal en twee aanbruggen met een overspanning van 30 m over de kaaien. Het brugdek in beton is opgehangen aan twee dunne metalen bogen. Deze bogen en de draagkabels van het centrale brugdek zijn wit geschilderd, terwijl de betonnen bogen van de aanbruggen grijs zijn. Ter voorbereiding van de plaatsing van de brug werd eerder al een toegangshelling gebouwd tussen de Akenkaai en de Willebroekkaai.
 
 
De brug omvat twee verkeerszones: een geasfalteerde rijbaan voor het openbaar vervoer van 7 m breed en een houten fiets- en voetgangerszone van 6 m. Het hoogste punt van de brug zal fietsers en wandelaars een mooi uitzicht bieden op het kanaal en het toekomstige park. Voor het gebruikscomfort werd de hellingsgraad van de brug over de volledige lengte beperkt tot minder dan 4%. Onder de brug wordt een vrije doorvaarruimte van 7 m gelaten over de volledige breedte van het kanaal voor de doortocht van aken met containers. Op de Akenkaai is een doorgangshoogte van 4 m voorzien voor de hulpdiensten. 

Verlichting

Talrijke met roosters afgedekte lichtgaten in het wegdek laten natuurlijk daglicht op de kaaien onder de brug vallen. Ledverlichting op de relingen zorgt ‘s nachts voor een functionele verlichting. Een architecturale verlichting ontworpen volgens het lichtplan van de stad Brussel zal de bogen, de hangkabels en de pijlers onder het wegdek tot hun recht laten komen. 
 
De naam van de brug werd gekozen via een participatief proces. Burgers konden eerst voorstellen indienen en daarna stemmen op een van de vijf namen in de shortlist. De naam van Suzan Daniel werd met een overweldigende meerderheid gekozen. 
 
Suzan Daniel werd geboren te Brussel in 1918 en werd al snel de leading lady van de Brusselse holebiscene. In 1953 nam ze als jonge vrouw deel aan een conferentie over gendergelijkheid te Amsterdam. Bij haar terugkeer richtte ze de eerste LGTB+beweging in België op. Ze overleed in 2007 in Ukkel.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

In het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port zal binnen de vier jaar via een pijpleiding waterstof worden getransporteerd over de landsgrens. Gasunie, Fluxys en de haven gaan samenwerken om de Nederlandse en Belgische[…]

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Meer artikels