Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel opent tijdelijk park op Josaphat-site

Brussel opent tijdelijk park op Josaphat-site

De blauwe lijn markeert het terrein van het tijdelijke park, de pijl geeft de ingang aan. (Foto’s: sau-msi.brussels (GlobalView)

In haar relance- en herontwikkelingsplan geeft de Brusselse regering opdracht aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) om een tijdelijk gebruik van strategisch gelegen terreinen te activeren, zonder te wachten op de volledige ontwikkeling.
Dit tijdelijke park ligt op de plaats van het toekomstige actieve lineaire park dat gepland is binnen het Josaphatproject en volgt de vorm daarvan. De bedoeling is dat het park begin augustus opent en toegankelijk zal blijven tot eind oktober.
 
Het tijdelijke park zal een ‘natuurlijke’ aanvulling vormen op het nabijgelegen Josaphatpark dat sinds de lockdown druk bezocht wordt door de bewoners van de omringende wijken.
 
“Het is nog te vroeg om al in detail te kunnen vertellen wat er allemaal zal gebeuren in het toekomstige park. Het hoofdidee van ‘Zomer in Josaphat’ is dat de inwoners van Schaarbeek, Evere en alle Brusselaars die dat willen, deze site kunnen ontdekken, hier komen wandelen en de activiteiten ontplooien die families of vrienden graag doen op een mooie zomerdag in een park”, zegt Gilles Delforge, directeur van de MSI.

Veiligheid

Het tijdelijke park zal aan gemeenten, verenigingen en scholen de gelegenheid bieden om ‘groene’ activiteiten op te zetten tijdens de vakantie en bij de start van het nieuwe schooljaar.
 
Er zal een relatief grote ruimte worden afgebakend en er komen afsluitingen die de veiligheid van de bezoekers garanderen ten opzichte van de spoorwegen en die een groot braakliggend terrein afschermen dat ontoegankelijk zal blijven om de biodiversiteit te handhaven.
 
De MSI zal het park inrichten met minimale ingrepen en zal ook een parkwachter en een nachtwaker inzetten om de rust van de buurtbewoners te verzekeren. De inrichting gebeurt met respect voor de regels die gelden voor tijdelijke installaties die zijn vrijgesteld van een vergunning. De uitvoering gebeurt in samenwerking met Leefmilieu Brussel.
 
Volgens minister-president Rudi Vervoort moeten bewoners meer toegang krijgen tot groenvoorzieningen. Dit soort inrichtingen zijn op termijn gepland in een aantal grote Brusselse stadsprojecten die momenteel worden ontwikkeld, waaronder Josaphat, Usquare.brussels en het mediapark.brussels.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

In de Confortalei in Deurne worden twee flexdrempels geplaatst als testproject. Dat zijn flexibele snelheidsdrempels die geen hinder opleveren voor zware voertuigen zoals bussen en brandweerwagens en minder trillingen veroorzaken. De werken zijn[…]

Planproces gestart voor Knoop-Zuid in Antwerpen

Planproces gestart voor Knoop-Zuid in Antwerpen

Vrachtwagenparking aan industriezone Tongeren-Oost

Vrachtwagenparking aan industriezone Tongeren-Oost

Ontwerpopdracht voor Park Brialmont in Berchem op komst

Ontwerpopdracht voor Park Brialmont in Berchem op komst

Meer artikels