Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel moet meer dan 40 miljoen investeren in bruggen

Brussel moet meer dan 40 miljoen investeren in bruggen

De Brusselse regering moet de komende jaren minstens 43 miljoen € investeren in haar bruggen en viaducten. Ze heeft eind vorig jaar het meerjarige investeringsprogramma voor bruggen en viaducten goedgekeurd. Het plan werd inmiddels ook voorgesteld aan het Brusselse parlement.

“Hiermee werd een belangrijke opdracht afgerond. In 2016 en 2017 werden alle bruggen en viaducten in het Brusselse Gewest geïnspecteerd door onafhankelijke experts. Net als bij het meerjarige investeringsprogramma voor tunnels uit 2016 heeft Brussel Mobiliteit de opdracht gekregen om een meerjarig investeringsprogramma op te stellen voor bruggen en viaducten. Dit plan werd aan het Brusselse parlement voorgesteld nadat het in december door de regering werd goedgekeurd. We beschikken nu over een ‘identiteitskaart’ van alle 138 tunnels, bruggen en viaducten in de hoofdstad. We weten in welke staat onze bouwwerken zijn en op basis van deze informatie hebben we een gedetailleerd programma voor inspecties, onderhoud en renovatie opgesteld. De komende jaren worden alle bruggen vakkundig gemonitord en onderhouden. Zo kunnen we situaties zoals de tunnelproblemen die we kenden voorkomen”, belooft Brussels minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet.

Het Brusselse Gewest telt 92 bruggen en viaducten. 68 van deze bruggen vallen volledig onder het beheer van Brussel Mobiliteit en 8 bruggen worden samen met Infrabel beheerd. De overige bruggen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van Infrabel.

Classificatie

Een classificatiesysteem voor alle bruggen en viaducten tussen A (bouwwerk verkeert in gevaarlijke staat) en F (bouwwerk zonder defecten) zorgt voor een gestructureerd globaal overzicht van alle uit te voeren onderhoudswerken tijdens de komende jaren. De belangrijkste conclusie van de experts die de bruggen en viaducten onderzochten is dat er op dit ogenblik geen enkele indicatie is om een brug of viaduct in de categorie A2 (gevaarlijk) te plaatsen of om een verkeersverbod of -limitatie op te leggen.

Wel is de Klein Eilandbrug sinds twee jaar gesloten voor autoverkeer. De bouwvergunning voor een nieuwe brug op deze plaats is momenteel in voorbereiding. De bouw kan misschien nog dit jaar starten.

In hun rapport benadrukken de experts de noodzaak om de waterdichting en de staat van het beton van de meeste bruggen op regelmatige basis te controleren, te verbeteren en te renoveren gezien de hoge leeftijd van vele bruggen.

Actie

De Brusselse regering heeft kennis genomen van alle dringende maatregelen (verbetering van relingen, boringen en afbikken) die moeten worden genomen volgend op de aanbevelingen van de experts en de classificatie in het meerjarige investeringsprogramma.

Op dit ogenblik zijn verschillende kortetermijninterventies (vernieuwen van vangrails en weginstallaties) lopende. Middellange en langetermijninterventies, zoals het weghalen van begroeiingen en het herstellen van de waterdichting en het beton zijn gepland en gebudgetteerd binnen een periode van vier jaar. 

Budget

Tussen 2018 en 2021 wordt 24 miljoen € begroot voor de inspecties van de bruggen en viaducten en voor veiligheids- en onderhoudswerkzaamheden en herstellingen. Dit jaar wordt hiervoor 1,82 miljoen uitgetrokken. Het leeuwendeel van de kosten staan gepland voor 2019. Dan worden de kosten geraamd op 10,73 miljoen €. In 2020 en 2021 volgen nog uitgaven van 6,13 en 5,36 miljoen €.

Daar bovenop komen nog het vervangen van de verlichting door led-verlichting (afgerond 3 miljoen €), de bouw van nieuwe bruggen en viaducten (iets meer dan 13 miljoen €), het onderhoud van die nieuwe bouwwerken (165.000 €), bijstand bij het bouwheerschap (geraamd op 2 tot 4 miljoen €) en kosten voor het labo voor inspecties (geraamd op 1 tot 2 miljoen €).

De nieuwbouwprojecten van Brussel Mobiliteit zijn behalve de Klein Eilandbrug nog loopbruggen onder de bruggen van Van Praet, De Trooz en Sainctelette (in 2019), het vervangen van de loopbrug aan de Gosseliesstraat (2018) en het vervangen van een loopbrug in Evere.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Enorme gerenoveerde sluisdeur Zeebrugge teruggeplaatst

Enorme gerenoveerde sluisdeur Zeebrugge teruggeplaatst

In de haven van Zeebrugge is de gigantische gerenoveerde sluisdeur van de Pierre Vandammesluis op indrukwekkende manier vanuit de achterhaven weer op zijn plaats in de deurkamer geplaatst. De deur (ruim 2.000 ton, 60 m lang, 24 m hoog en 11 m[…]

Antwerpen start met renovatie liften Sint-Annatunnel

Antwerpen start met renovatie liften Sint-Annatunnel

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Meer artikels