Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Brussel moet drempel overheidsopdrachten voor kmo's verlagen'

'Er moeten dringend drempelverlagende maatregelen worden voorzien die kmo's stimuleren om deel te nemen aan overheidsopdrachten van het Brusselse Gewest. Een Brusselse overheid die tijdig betaalt, zou bijvoorbeeld al een stap in de goede richting zetten', zegt Brussels parlementslid Johan Van den Driessche.

Vorige week stelde de Kamer van de Middenstand van de Economische Sociale Raad haar verslag en adviezen voor met betrekking tot de Small Business Act. Deze Act moet het aantal kmo's in het Brusselse Gewest en de levensvatbaarheid ervan bevorderen. Een groot probleem is de beperkte deelname van kmo's aan overheidsopdrachten. 'Er worden meestal excessieve eisen gesteld in termen van documenten die moeten worden voorgelegd, maar er is ook de werklast voor het voorbereiden van de bestekken en de risico's verbonden aan de laattijdige betaling van openbare instellingen-contractanten', aldus Van den Driessche, die het rapport citeert.

De Brusselse N-VA-fractie deelt deze bezorgdheid en roept de Brusselse regering dan ook op om de drempels voor kmo's om deel te nemen aan overheidsopdrachten te verlagen. 'Het deelnemen van deze bedrijven aan overheidsopdrachten is niet alleen goed voor de lokale tewerkstelling, het bezorgt kmo's ook ervaring en referenties om te groeien. In de eerste plaats moeten de administratieve eisen en de modaliteiten worden herdacht, zoals het onderverdelen van opdrachten in loten en de harmonisatie van procedures tussen de 19 Brusselse gemeenten. Een helpdesk voor potentiële deelnemers én voor overheden en instellingen die overheidsopdrachten plaatsen, is ook een grote nood', meent Van den Driessche.

'Een gesel voor bedrijven, en zeker kmo's, is laattijdig betalen. Een tijdige betaling van facturen voor overheidsopdrachten zou absoluut moeten gegarandeerd worden. Desnoods moet daarvoor een systeem van trekkingsrechten worden opgezet dat in werking treedt wanneer de betalingsdatum door de overheid niet wordt gehaald. Het Brusselse Gewest heeft hier een leidersrol in te spelen, ook ten aanzien van de lokale besturen en de aan de overheden verbonden instellingen. We vragen de Brusselse regering dan ook met aandrang om op korte termijn een actieplan uit te werken voor de toegang van kmo's tot gewestelijke en lokale overheidsopdrachten', besluit Van den Driessche.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 10% van alle kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie beschikt over geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), zoals nationale of Europese merken, modellen en octrooien. Nochtans plukken 93% van de[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair