Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel krijgt nieuwe voetgangers- en fietsbrug in de Europese wijk

Gerelateerde onderwerpen :

,
Brussel krijgt nieuwe voetgangers- en fietsbrug in de Europese wijk

De Brusselse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet, de Brusselse minister-president Rudi Vervoort, het Europese Parlement, het Brusselse Gewest en Infrabel hebben zopas een samenwerkingsakkoord ondertekend voor de bouw van een voetgangers- en fietsverbinding langs de spoorlijn tussen het Luxemburgplein en het Schumanplein in de Europese wijk in Brussel. Een kostenraming of een ontwerper is er nog niet.

Dankzij de nieuwe voetgangersbrug vermindert de afstand tussen de twee belangrijkste centra van de Europese instellingen (Luxemburg en Schuman) met 600 m. De nieuwe brug sluit aan op de voetgangers- en fietsverbinding tussen het GEN-station Germoir en de esplanade van het Europese Parlement, waarvan het eerste deel al klaar is. Zodra de haalbaarheidsstudie gevalideerd is, zal het Brusselse Gewest verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werken.

Nog verbindingen

De haalbaarheidsstudie voor het project tussen de stations Schuman en Luxemburg komt bovenop de reeds lopende studies die de mogelijkheden onderzoeken om een voetgangersverbinding te creëren tussen de stations Moensberg en Delta langs de L26 en tussen het station Bockstael en het Kanaal langs de L28.

Schumanplein

“Met de komst van de Europese instellingen vorige eeuw werd de Europese wijk bijna uitsluitend op maat van de auto ingericht. Met een nieuwe voetgangers- en fietsbrug willen we de openbare ruimte hertekenen op maat van voetgangers en fietsers. Net zoals het Schumanplein, dat binnenkort een make-over ondergaat, willen we met dit project de levenskwaliteit in de wijk verbeteren door de toekomstige voetgangerszone van het Schumanplein beter te verbinden met de Leopoldwijk. De uitvoering van dit project is volledig in overeenstemming met de doelstellingen van het masterplan voor de Europese wijk dat door de Brusselse regering werd goedgekeurd”, zegt de Brusselse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet. Over de heraanleg van het Schumanplein lees je meer in de Bouwkroniek van 10 mei 2019, blz. 16-17.

“Deze nieuwe infrastructuur, waarvoor het Europese Parlement de studies zal financieren, zal een nieuwe en duurzame manier zijn om de twee polen van de Europese instellingen met elkaar te verbinden”, zegt Klaus Welle, secretaris-generaal van het Europese Parlement.

Infrabel

“In het kader van dit akkoord stelt Infrabel zijn technische expertise ter beschikking in de verschillende fases van het project, van de haalbaarheidsstudie tot de voltooiing van de werken, en door de spoordijken ter beschikking te stellen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat deze nieuwe ontwikkelingen compatibel zijn met zijn opdrachten als beheerder van het spoorwegnet. Indien de haalbaarheidsstudie overtuigend is, zal deze nieuwe verbinding de mobiliteit van de wijk ten goede komen en zal ze een nieuwe mogelijkheid bieden voor fietsers en voetgangers om snel aansluiting te vinden en deze twee grote Brusselse stations beter toegankelijk te maken”, klinkt het bij Infrabel.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Spectaculaire plaatsing spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk

Spectaculaire plaatsing spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk

In Genk werden het voorbije weekend de spoorbruggen over het Albertkanaal aan het sluizencomplex vervangen door nieuwe hogere bruggen. Vlaanderen investeerde 19,7 miljoen € in deze twee nieuwe bruggen. De Vlaamse Waterweg nv verhoogt[…]

Definitieve heraanleg Gentse Overpoortstraat start in mei

Definitieve heraanleg Gentse Overpoortstraat start in mei

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

350.000 € voor 'koele' straten in Mechelen

350.000 € voor 'koele' straten in Mechelen

Meer artikels