Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

De Brusselse regering keurde de eerste versie goed van Good Living, de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. Die bevat de regels waaraan elke straat, plein of gebouw moet voldoen om in de toekomst nog een bouwvergunning te krijgen. De inwerkingtreding van Good Living is voorzien voor 1 januari of 1 juli 2024.

Maximum 50% van elke straat zal wordt voorbehouden voor individueel gemotoriseerd vervoer. Elke Brusselse weg krijgt geschikte fietsinfrastructuur. In elke straat zal minstens 10% tot 15 van de totale oppervlakte worden voorbehouden voor bomen en planten in volle grond.

Bij elk bestaand gebouw wordt vertrokken van een renovatie. Het slopen van een gebouw zal enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan. Minstens 30% van elk terrein zal onbebouwd blijven. Elk nieuw of gerenoveerd gebouw zal in de toekomst andere functies kunnen krijgen. Elk plat dak dat groter is dan 20 m² zal worden gebruikt als groendak, als terras, voor stadslandbouw of voor zonnepanelen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Vlaams minister van Omgeving Zuhal introduceert een decreet dat bijkomende harde bestemmingen in alle gemeenten van Vlaanderen voorkomt en beperkt de mogelijkheden om het landbouwgebied verder te bebouwen met zonevreemde woningen. […]

01/12/2022 |
Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

Voorontwerp masterplan Scheldeboorden Linkeroever is klaar

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Meer artikels