Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

De Brusselse regering keurde de eerste versie goed van Good Living, de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. Die bevat de regels waaraan elke straat, plein of gebouw moet voldoen om in de toekomst nog een bouwvergunning te krijgen. De inwerkingtreding van Good Living is voorzien voor 1 januari of 1 juli 2024.

Maximum 50% van elke straat zal wordt voorbehouden voor individueel gemotoriseerd vervoer. Elke Brusselse weg krijgt geschikte fietsinfrastructuur. In elke straat zal minstens 10% tot 15 van de totale oppervlakte worden voorbehouden voor bomen en planten in volle grond.

Bij elk bestaand gebouw wordt vertrokken van een renovatie. Het slopen van een gebouw zal enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan. Minstens 30% van elk terrein zal onbebouwd blijven. Elk nieuw of gerenoveerd gebouw zal in de toekomst andere functies kunnen krijgen. Elk plat dak dat groter is dan 20 m² zal worden gebruikt als groendak, als terras, voor stadslandbouw of voor zonnepanelen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

De stad Antwerpen kocht een groot onbebouwd stuk grond tussen het Laar en de Gerardus Stijnenlaan in Ekeren, een onderdeel van het vroegere ‘Laarhof’. Met deze aankoop wordt gegarandeerd dat het perceel, met een totale oppervlakte[…]

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Meer artikels