Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

De kruising Herrmann-Debroux-Souverain in de richting van het Zoniënwoud.

© perspective.brussels / ORG

De Brusselse regering heeft het Richtplan van Aanleg (RPA) voor het gebied Delta-Herrmann-Debroux definitief goedgekeurd. De bedoeling van dit stadsproject is de herinrichting van de E411 tot een stadsboulevard. Die ingreep moet komaf maken met de autosnelweg in het hart van het gewest en de omliggende wijken, waartussen amper aansluiting is, opnieuw met elkaar verbinden.

De perimeter van het RPA strekt zich uit over de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Hij omvat heel de grootstedelijke weg E411 en zijn drie viaducten, maar ook de boulevards en lanen die langs en in het verlengde van de snelweg lopen.
 
Er bevindt zich een brede waaier van ruimten en activiteiten, waaronder een bos dat erkend is als Werelderfgoed, een topsportcentrum, een hypermarkt, een vroegere spoorweg die omgevormd is tot een wandelweg, een kantoorbuurt, een openbaar vervoersknooppunt dat van essentieel belang is voor het Brusselse Gewest, de Université libre de Bruxelles, de Japanse school, een ziekenhuis, enz.
 
Ondanks al die troeven mist de wijk stedelijke en ruimtelijke samenhang. De activiteiten staan grotendeels los van elkaar en de weginfrastructuur vormt vaak een visuele en fysieke barrière tussen de verschillende wijken. Uitgaande van die vaststelling en op basis van een participatief proces stelt het RPA voor deze stadstoegang een herwerkte visie voor de komende tien jaar voor. 
 
Het bepaalt ook verschillende doelstellingen om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren:
  • Het viaduct en de E411 omvormen tot een stadsboulevard;
  • Het multimodale karakter van de stadstoegang versterken (trams in eigen bedding, meer ruimte voor de actieve weggebruikers);
  • De stedelijke mix van verschillende functies (residentieel, sociaal en economisch) versterken;
  • Openbare ruimten en groenvoorzieningen ontwikkelen die de verschillende wijken met elkaar verbinden.
Het RPA is tevens het resultaat van een participatief proces met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (wijkcomités, burgerverenigingen, enz.). Die raadplegingsronde maakte het mogelijk om de behoeften te bepalen, zicht te krijgen op de belangen en bekommernissen van alle betrokken partijen en gebruik te maken van hun terreinkennis. In oktober en november 2019 vond een openbaar onderzoek plaats, op basis waarvan het ontwerp van RPA rekening houdend met de adviezen van de geraadpleegde instanties, de gemeenten en de bewoners werd aangepast. 
 
Met de definitieve goedkeuring van het RPA ligt nu dus een gedeelde visie voor de stedelijke transformatie van deze stadstoegang vast. Daarmee is een belangrijke stap gezet. Nu kan het echte werk beginnen door samen en in overleg een kwaliteitsvol project te bepalen. Het RPA Herrmann-Debroux zal twee weken nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, van kracht worden. 

Demey: een gezellige esplanade aan de metro-uitgang, openbare en groene ruimten met plaats voor actieve modi. (Beeld: © perspective.brussels / ORG)
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Naar aanleiding van nieuwe data van Statbel voor heel België berichten media dat het bodemgebruik voor wonen in ons land is toegenomen van 8,7% in 2015 tot 9% van de totale oppervlakte in 2020. Embuild Vlaanderen beklemtoont dat het[…]

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Meer artikels