Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel-centrum kiest voor meer groen

Brussel-centrum kiest voor meer groen

De stad Brussel legt volgend jaar een groene wandelboulevard aan tussen de Beurs en het Fontainasplein. Het Fontainasplein wordt omgevormd tot een grote stadstuin. Het project past in de heraanleg van de publieke ruimte vanaf de Sint-Michielsstraat achter het De Brouckèreplein tot en met het Fontainasplein. Ook de centrale lanen van het de Brouckère- en Beursplein horen daarbij. De werkzaamheden zouden in het voorjaar van 2016 moeten beginnen. De plannen werden uitgewerkt door SumProject en Bgroup-Greisch. De huidige inrichting dateert uit het begin van de jaren '70 van vorige eeuw en plaatste het autoverkeer centraal. Die aanpak wordt nu over een gans andere boeg gegooid.

De situatie in het stadshart van Brussel is onaangepast aan de actuele noden van het centrum. De afwikkeling van het autoverkeer wordt volledig herbekeken. Het projectgebied wordt grotendeels voetgangerszone. Volgens het plan van SumProject en Bgroup-Greisch, dat door het Brusselse stadsbestuur is goedgekeurd, worden verschillende accenten gelegd op de lanen.

Het Brouckèreplein krijgt een 'agora­functie': het wordt een plaats waar allerlei manifestaties en evenementen kunnen plaatsvinden. Het plein wordt uitgevoerd in steen. Aan het begin van de Anspachlaan komt een soort lichtplafond dat de aandacht moet afleiden van het Muntcentrum en de Philipstoren, twee minder fraaie kantoorgebouwen die hier in het verleden werden neergezet.

In de richting van het Beursplein worden kleinere pleintjes ingericht met o.m. lange houten zitbanken en wandelzones en met op de middenstrook een groene zone met bomen, tuintjes en terrassen. Die komen in de plaats van de bestaande bloembakken. De bevloeiing van het groen gebeurt met hemelwater afkomstig van daken en voetpaden. De nutskasten verdwijnen ondergronds.

Het Beursplein wordt bestemd voor culturele activiteiten en wordt omgevormd tot een stadspodium, waar culturele verenigingen evenementen kunnen organiseren, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de trappen van het beursgebouw. In de Mausstraat is plaats voor een bloemenmarkt. Tussen Fontainas en de Beurs komt een wandelboulevard. Het Fontainasplein zelf wordt getransformeerd tot een stadstuin met veel groen, die de Anspachlaan en de Sint-Jacobswijk verbindt met de Anneessenswijk en het Fontainaspark.

De wegbedekking wordt uitgevoerd in blauwe hardsteen in verschillende afwerkingen. Vóór de Ortsstraat en het de Brouckèreplein worden fonteinen geplaatst. In het projectgebied is tevens plaats voorzien voor twee ondergrondse fietsparkings van elk 500 plaatsen. Fietsers zullen de ruimte moeten delen met voetgangers.

Een groot kunstwerk dat zichbaar zal zijn vanaf de Anspachlaan, de Adolphe Maxlaan en de Emile Jacqmainlaan moet fungeren als blikvanger. Bij de heraanleg van de openbare ruimte in het centrum van Brussel horen ook een nieuw verkeerscirculatieplan en extra parkeergarages. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe oproep voor ontwerpers in West-Vlaanderen

Nieuwe oproep voor ontwerpers in West-Vlaanderen

Via de ‘Oproep WinVorm’ gaan de provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaamse Bouwmeester opnieuw op zoek naar ontwerpers voor verschillende opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen. Voor deze editie[…]

07/07/2022 | Ontwerp
POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone