Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brussel bouwt brandweer­kazerne in Anderlecht

Gerelateerde onderwerpen :

Brussel bouwt brandweer­kazerne in Anderlecht

De Brusselse regering heeft net vóór de verkiezingen nog ingestemd met een gemengd ontwikkelingsproject op de Bergensesteenweg 409, tussen het kanaal en de Bergensesteenweg in Anderlecht. Het project omvat de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, de verhuis van enkele logistieke diensten van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) en het creëren van een gemeenschappelijke sportvoorziening, onafhankelijk van de kazerne, voor de DBDMH en de buurtbewoners.

Voor dit project heeft de Brusselse regering de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de opdracht gegeven om voorbereidende studies te starten en uit te voeren; de ontwerpopdracht te starten en te begeleiden tot aan de indiening van de vergunningaanvraag, de financiële en juridische constructies te definiëren voor de volgende fases (aanbesteding en werkzaamheden).

Budget

Het project voor de nieuwbouw heeft betrekking op een bruto-oppervlakte van ongeveer 5.600 m², waarvan ongeveer 1.000 m² voor de sportvoorziening. Het totale budget (studies en werken) wordt op dit moment geschat op 16,5 miljoen €, btw inbegrepen, waarvan 3 miljoen € voor de sportvoorziening. De bestaande gebouwen worden in afwachting van het definitieve project voorlopig gebruikt door een verenigingsproject en door de DBDMH.

Voorpost

Op de site aan de Bergensesteenweg 409 komt de voorpost van de Brandweerdienst (VOPO), die voorlopig nog gevestigd is in een gebouw aan de Bergensesteenweg 627, waarvan de renovatie heel hoge kosten met zich zou brengen. Het toekomstige gebouw zal ook plaats bieden aan de logistieke diensten die nu gevestigd zijn in de stafkazerne in Helihaven (maskerlabo en linnenkamer), zodat meer comfort en efficiëntie geboden kunnen worden en meer plaats vrijkomt in de overbelaste Helihaven.

Meteen na de aankoop van de site kreeg de MSI de opdracht om een programma te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van de DBDMH en dat eventuele andere mogelijkheden analyseert. Dit programma werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met de DBDMH, de Brusselse Bouwmeester, urban.brussels, perspective.brussels, de gemeente Anderlecht, Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe Vlaamse Bouwmeester gezocht!

Nieuwe Vlaamse Bouwmeester gezocht!

In zijn beleidsnota verklaart minister-president Jan Jambon dat het duidelijk is dat de werking van het bouwmeesterschap, gestart in 1999, mee aan de basis ligt van de kwaliteitssprong die de architectuur in Vlaanderen de jongste jaren maakte.[…]

15/11/2019 | BouwenImmo
AWV zet BIM op de kaart

AWV zet BIM op de kaart

Gents Vastgoedevent wordt Real.Gent

Gents Vastgoedevent wordt Real.Gent

Sociale huisvestingsmaatschappij ABC zoekt ontwerpers

Sociale huisvestingsmaatschappij ABC zoekt ontwerpers

Meer artikels