Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brugge, Leuven en Roeselare bundelen krachten voor smart city dataplatform

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Brugge, Leuven en Roeselare bundelen krachten voor smart city dataplatform

Steden en gemeenten staan voor heel wat grote uitdagingen, waaronder de klimaatverandering, een vergrijzende bevolking, mobiliteit, globalisering en digitalisering. Data zijn de sleutel om relevante toepassingen te creëren voor de maatschappij van de toekomst. Brugge bundelde hiervoor de krachten met Leuven en Roeselare.
De drie steden werkten samen om de markt te bevragen voor de aankoop van een dataplatform en zo een aanzet te geven tot een standaard dataplatform voor andere Vlaamse steden en gemeenten. Via een raamcontract kochten ze nu gezamenlijk een smart city dataplatform aan bij het consortium Urban Sense, vertegenwoordigd door Cegeka en Sirus. Het is de bedoeling dat het smart city dataplatform operationeel is vanaf januari 2022.
 
Het smart city dataplatform wordt het hart van de smart city-architectuur waar Internet of Things sensordata en andere (authentieke) databronnen samengebracht worden. Deze gegevens kunnen dan aan elkaar gekoppeld worden waardoor de drie stadsbesturen beter onderbouwde beleidsbeslissingen kunnen nemen.
 
Daarnaast opent het deuren voor tal van innovaties, al dan niet in samenwerking met andere overheden, zowel nationaal als internationaal, bedrijven, inwoners en/of onderwijsinstellingen. Iedere stad heeft een specifieke doelstelling uitgekozen die men nadien van elkaar kan overnemen. Op deze manier leren de steden van elkaar en kan iedereen toch zijn eigen accenten leggen.
 
“Als slimme stad maken we gebruik van nieuwe technologieën zoals Internet of Things (IoT), die ons kunnen helpen het leven duurzamer en aangenamer te maken. Een smart city dataplatform stelt ons in staat om historische en real-time (stads)data ten volle te exploiteren. Met dit project nemen we het voortouw op het vlak van smart cities in Vlaanderen”, zegt Minou Esquenet, schepen van Smart City in Brugge.
 
Objectieve data
 
“We willen niet langer beleid maken op basis van ons buikgevoel, maar op basis van objectieve data. We beschikken ondertussen ook over een schat aan data, bijvoorbeeld over de luchtkwaliteit, de verkeersdrukte en de geluidsoverlast. Maar om optimaal gebruik te kunnen maken van die schat aan informatie, moet er achter de schermen nog heel wat gebeuren op het vlak van IT. Dat is niet alleen in Leuven zo, maar ook in andere steden. Daarom sloegen we de handen in elkaar met Brugge en Roeselare om dit dataplatform op poten te zetten”, stelt de Leuvense schepen van ICT Thomas Van Oppens.
 
“Dit is een fundamenteel sluitstuk in onze smart citystrategie. We zullen hiervan in eerste instantie gebruikmaken om het nachtlawaai in het centrum van de stad aan te pakken. Door het bruisende studentenleven en een gezellige Oude Markt, hebben wij iets meer last van nachtlawaai dan andere steden. Daarom dat we deze uitdaging eerst aangaan”, aldus schepen Van Oppens.
 
Fijnmazig meetnet
 
“Deze samenwerking met Brugge en Leuven zorgt, na de opstart van ons communicatieplatform, voor de realisatie van een tweede belangrijke pijler in ons smart city dashboard concept. Met het IoT platform gaan we steeds meer real-time informatie op ons grondgebied verzamelen en laten doorstromen naar onze burgers. Op deze manier kunnen we, bijvoorbeeld, in de toekomst het waterpeil veel nauwgezetter opvolgen, proactief handelen, snel onze burgers informeren en zodoende maximaal inzetten op het voorkomen van overstromingen”, duidt Kris Declercq, de burgemeester van Roeselare.
 
“Wanneer we dit in concrete realisaties vertalen, dan zal dit bijvoorbeeld een bijdrage leveren om een fijnmazig meetnet van de luchtkwaliteit verder uit te bouwen alsook gegevensstromen samen te brengen om drukte in kaart te brengen. Daarnaast is het dataplatform een belangrijke gegevensbron voor onze ‘Digital Twin’. Met deze digitale kopie van de stad onderzoeken we of we door deze technologie het effect van bepaalde beleidsbeslissingen kunnen simuleren”, besluit de Brugse schepen Esquenet.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpen van gezonde steden bevordert welzijn stadsbewoners

Ontwerpen van gezonde steden bevordert welzijn stadsbewoners

De viruspandemie heeft grote gevolgen gehad voor de gezondheid in het algemeen en voor de manier waarop we leven, werken en communiceren. In een nieuw rapport hebben ingenieurs en architecten van Sweco de handen in elkaar geslagen om een visie[…]

10/09/2021 | ArchitectenStedenbouw
Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Leuvense bouwwerven starten geleidelijk weer op

Leuvense bouwwerven starten geleidelijk weer op

"Buurten ontwikkelen is véél meer dan bouwen"

"Buurten ontwikkelen is véél meer dan bouwen"

Meer artikels