Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brugge lanceert wedstrijd voor evenementenhal

Gerelateerde onderwerpen :

De stad Brugge besliste zopas om een nieuwe multifunctionele congres-, expo- en evenementeninfrastructuur te bouwen op de site waar de Beurshal staat. De streefdatum voor de start van de werkzaamheden is 2017 en de bouw zal vermoedelijk twee jaar duren. De kostprijs kan nog niet geraamd worden. Voor dit project wordt nog een ontwerpwedstrijd uitgeschreven.

De realisatie van een congres-, beurs- en evenementenhal is één van de speerpunten van de coalitie. Begin 2014 werd principieel beslist om de site Vaartdijkstraat te onderzoeken als locatie voor deze nieuwe hal. Intussen is het Brugse schepencollege om verschillende redenen afgestapt van dit denkspoor. Als alternatief wordt voorgesteld een dergelijke hal te bouwen op de plek waar reeds de Beurshal staat.

Bij het doorlopen van het voorbereidingstracé op de site Vaartdijkstraat blijken er te veel praktische bezwaren en teveel problemen inzake ontsluiting aan de Vaartdijkstraat. Inzake ruimtelijke ordening doken tal van problemen op.

Volgens sommigen moest nog het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan aangepast worden. Daarenboven klopte één en ander niet met de plannen en studies van de Vlaamse overheid inzake de ringweg, in het bijzonder de aansluiting met de Vaartdijkstraat.

Uit alle Vlaamse studies blijkt dat er moeilijk een volwaardige aansluiting van de Vaartdijkstraat met de R30 te realiseren valt. De nieuwbouw wordt van dezelfde grootte-orde als de vorige, gecombineerd met congresfaciliteiten en eventueel bewoning, waarbij de stad zelf optreedt als bouwheer.

Met deze oplossing op maat van de Brugse binnenstad komt bovendien een einde aan de steeds terugkerende vraag tot het uitvoeren van herstellingswerken aan de bestaande Beurshalle. Inzake parkeerplaatsen ziet het Brugse college een aantal mogelijkheden. Er werd al beslist parking 't Zand uit te breiden richting Albertpark. Ook de ooit voorziene uitbreiding richting Hauwerstraat kan nog worden overwogen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels