Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brugge koopt Boninvest voor herstel van de Vesten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Brugge koopt Boninvest voor herstel van de Vesten

Burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem aan de pas gekochte site.

De stad Brugge koopt voor 2,4 miljoen € een administratief gebouw en garagestelplaats aan de Boninvest. “Deze strategische aankoop vormt een historische kans om de vesten te herstellen. We willen de stadsvesten revitaliseren en zowel de groene wandeling als de groene fietsroute rond de stad vervolmaken”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen van Eigendommen, Financiën en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.
Op het stuk aan de Boninvest zijn de Vesten op hun het smalst. “Vorige maand konden we na stevige onderhandelingen een stuk van 1.450 m² grond kopen van de federale overheid. In totaal kopen we nu 5.280 m² grond aan, vermeerderd met het bestaande stuk dat we al in bezit hebben. We maken een nieuwe aanleg van plusminus een hectare tussen de Gentpoort en de Conzettbrug”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Fasering

De gronden en de gebouwen worden voor de helft nog gehuurd door de FOD Justitie die er inbeslaggenomen voertuigen stalt. “De huur loopt nog tot 2027 en we gaan die huur ook laten doorlopen omdat ze ook een stuk van de investering dekt. Intussen maken we een masterplan voor de site. De andere helft van de gebouwen met binnenplaatsen is vrij van gebruik.  Deze zullen we ook op korte termijn verhuren tot het masterplan klaar is”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.
 
 “Met een gefaseerd plan willen we de kantoren verhuren en open binnenpleinen creëren. Door niet-waardevolle stukken van het gebouw te verwijderen, kunnen we de bocht van het fietspad en de wandelzone verbeteren”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Zo scheiden we net zoals op de Gentpoortvest voetgangers en fietsers van elkaar. Met die inspanningen herstellen we de stadsvesten in hun glorie. Dit is niet zomaar een aankoop, het is een toekomstgerichte visie”, meent burgemeester Dirk De fauw.

Toekomst 

In het masterplan voor de site komen diverse denksporen aan bod.  Een eerste is het gedeeltelijke behoud van de gebouwen mits verwijderen van niet-betekenisvolle latere toevoegingen en de integratie in een archeologische parksite. Het gebouw vertelt een deeltje van de geschiedenis van Brugge. Omdat het gebouw nu niet opengesteld is voor de Bruggeling, geraakt dit verhaal niet tot bij de Bruggeling. Het terug zichtbaar maken van dit stuk geschiedenis is daarom een opportuniteit. Dit relict kan gestript worden tot de essentie en geïntegreerd worden in een parkaanleg als (gedeeltelijk) archeologisch park.
 
Een ander spoor is het slopen van de gebouwen met uitzondering van waardevolle gevels om ruimte te maken voor een volwaardig fiets- en wandelpad en het herstel van de groene missing link in de vesten. “We hebben nog tijd om tot een definitief plan te komen en alle overheden en administraties te betrekken. De aankoop biedt uitzicht op een mooie toekomst voor de uitbreiding van groen en de Vesten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.
 
Tussen het water van de Ringvaart en de huidige bakstenen muur op de Boninvest ligt een relatief smal recreatief pad, waar voetgangers en fietsers tegelijk en massaal gebruik van maken. De afbraak van de gebouwen op de Boninvest zou mogelijkheid bieden om net zoals op de Gentpoortvest voetgangers en (recreatieve) fietsers van elkaar te scheiden op afzonderlijke paden. De afbraak van de gebouwen zou eindelijk ook de mogelijkheid bieden om de Boninvest over de volledige breedte van de voormalige vesting terug eerherstel te geven.

Historiek

De Boninvest was in oorsprong een vest met windmolenlocatie. De gebouwen die er nu staan zijn relicten van de industrialisatie van deze vest (vlasspinnerij) in de 19de eeuw. Later (1920) werden hier opslagplaatsen en dienstgebouwen geïntegreerd. De Boninvest was niet betrokken in de inrichting van de eerste ‘publieke wandeling’ van de tweede helft van de 19de eeuw, omdat ze toen al bebouwd was. Pas in de jaren 1980 werd een smal gedeelte van de Boninvest ook ingeschakeld in die ‘publieke wandeling’. 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oostende bouwt en renoveert sportinfrastructuur

Oostende bouwt en renoveert sportinfrastructuur

De stad Oostende bouwt in Sportpark De Schorre een gemeenschappelijk clublokaal voor baseballclub Piranhas Oostende, Ostend Exiles Cricket Club en American footballclub Ostend Pirates. De totale bouwkost wordt geraamd op 985.000 € zonder[…]

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

Omgevingsvergunning voor Middelkerks casino ondertekend

Omgevingsvergunning voor Middelkerks casino ondertekend

Kantoorgebouw transformeert tot wooncomplex voor 80 gezinnen

Kantoorgebouw transformeert tot wooncomplex voor 80 gezinnen

Meer artikels