Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brug schuift op om hinder bij werken te beperken

Brug schuift op om hinder bij werken te beperken

De brug van Geel-Stelen over het Albertkanaal werd over een afstand van 20 m verschoven naar een tijdelijke ‘nieuwe’ plaats om als omleidingsweg te dienen tijdens de bouw van een nieuwe hogere brug. Hiervoor is de brug afgesloten tot 2 juli. Het precisiewerk lokte vorig weekend heel wat kijklustigen.

 

De Vlaamse Waterweg nv verhoogt de brug Geel-Stelen tot 9,1 m en verbreedt op die plaats ook het Albertkanaal. Het project past in de herwaardering van het Albertkanaal waarbij een aantal capaciteitsbeperkende knelpunten worden weggewerkt. Vandaag zijn al 32 bruggen verhoogd en zijn nog heel wat projecten in uitvoering of in aanbesteding.

Door de oude brug te verschuiven kan deze dienen als omleidingsweg. Vorige week werd de brug afgesloten voor het verkeer met het oog op de schuifoperatie. De oude brug werd hiervoor als het ware losgeknipt van haar pijlers en 5 cm omhoog getild. Vorig weekend is de brug dan centimeter per centimeter op haar tijdelijke ‘nieuwe’ plaats, 20 m stroomafwaarts geschoven (foto’s 1 en 2). Heel wat mensen kwamen kijken naar dit technische precisiewerk.

De brug blijft gesloten tot 2 juli. Je kan het Albertkanaal oversteken via de Nieuwe baan over de brug in Eindhout of de Snelweg­straat in Geel (fly-over). Vanaf juli rijdt het verkeer (tot 5 ton) dan over de omgelegde brug en wordt de nieuwe brug gebouwd. Daarna wordt de oude brug gesloopt en de nieuwe definitief in gebruik genomen.

Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan twintig gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De nieuwe brug krijgt een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,6 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden, openbare weg (Kemeldijk) op de rechteroever en goederenspoor op de linkeroever.

Hinder beperken

Een belangrijk aandachtspunt bij het verhogen van de bruggen was het beperken van de hinder voor alle betrokkenen: de scheepvaart, de weggebruikers en de omwonenden. Om verkeershinder maximaal te vermijden zijn de werkzaamheden doordacht op elkaar afgestemd. Zo wordt de brug in Geel-Stelen nooit gelijktijdig onderbroken met de brug van Eindhout.

“Het Albertkanaal is nu al de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen. We investeren nu om nog meer vrachtverkeer van de weg te halen en op de waterweg te zetten. Door het verhogen van de bruggen vergroot de capaciteit van het Albertkanaal met 25%. Zo wordt de binnenvaart nog verleidelijker voor nog meer bedrijven”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

“Onze waterwegen moeten veilig en innovatief zijn en beantwoorden aan de vragen en vereisten van de klanten. Het Albertkanaal kreeg in de loop der jaren al een grote facelift om de groeiende trafieken op te vangen en een verdere upgrade is intussen in volle uitvoering. Zo willen we het Albertkanaal in de nabije toekomst nog aantrekkelijker maken voor ondernemingen om te investeren in economie en binnenvaart”, vult Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg, aan.

“Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Voor iedere brug zoeken we steeds naar de best mogelijke manier om de nieuwe brug met minimale hinder te bouwen. Zo zorgt het verschuiven van de oude brug hier in Geel-Stelen voor een minimale verkeersonderbreking”, besluit Danckaerts.

Herentals

Vorig weekend werden ook de onderdelen voor de nieuwe brug van Herentals Lierseweg over het water ingevaren en geplaatst (foto’s 3 en 4). De nieuwe metalen boogbrug wordt stroomopwaarts gebouwd van de bestaande brug. Hier wordt de nieuwe brug dan gebruikt als omleidingsweg. Daarna wordt de brug van de tijdelijke situatie verplaatst naar de nieuwe locatie op vrijwel dezelfde plaats als de huidige brug. Ook deze indrukwekkende operatie lokte heel wat kijklustigen.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

Zone rond Sint-Lambertuskerk Ekeren wordt heringericht

Zone rond Sint-Lambertuskerk Ekeren wordt heringericht

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Antwerpen plaatst supervuilnisbakken op hotspots

Antwerpen plaatst supervuilnisbakken op hotspots

Meer artikels