Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brownfieldconvenant Zulte goedgekeurd

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlaamse regering heeft zopas de definitieve goedkeuring verleend aan het brownfieldconvenant voor de sanering en herontwikkeling van de site Wolspinnerij-Denys. Hiermee komt de herbestemming van dit voormalige bedrijventerrein in het hartje van Zulte opnieuw een stap dichterbij. Het gemeentebestuur werkt voort aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) voor de site. Bedoeling is op de site een aangename en duurzame woonwijk te ontwikkelen, waar ook ruimte is voor ondersteunende functies.

Met de brownfieldconvenanten wil de Vlaamse overheid de sanering en herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen stimuleren en faciliteren. Voor de site Wolspinnerij-Denys in Zulte werd na onderhandelingen een dergelijk convenant gesloten tussen de eigenaars, het gemeentebestuur en de Vlaamse regering.

Het ontwerpconvenant werd midden februari voorgesteld op een publieke infovergadering. De publieke consultatie gaf geen aanleiding tot aanpassingen aan het ontwerpconvenant waardoor de Vlaamse regering dat definitief kon goedkeuren.

2018

Het Zultse brownfieldproject omvat het saneren van de bodem, het slopen van de aanwezige gebouwen en het realiseren van twee residentiële projecten. De gemeente Zulte maakt het rup op waarin de voorwaarden vastgelegd worden inzake woondichtheid, bouwhoogtes, typologie, parkeernormen, uitzicht, enz. Vervolgens kunnen verkavelings- en stedenbouwkundige aanvragen ingediend worden. De bouwwerken zelf zullen ten vroegste in 2018 starten en zullen sowieso gefaseerd verlopen.

Lys Yarns

'Bedoeling is te zorgen voor een aangename woonwijk, aangevuld met enkele ondersteunende functies zoals winkels, kantoren of diensten, die een meerwaarde vormt voor de omgeving en het dorpscentrum van Zulte', zeggen burgemeester Simon Lagrange, schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs en OCMW-voorzitter Linda Detailleur.

'Zo hebben we aandacht voor de uitbouw van een verkeersvrije doorsteek waarlangs de zwakke weggebruiker zich autovrij door het dorpscentrum kan bewegen, de ontsluiting van de woonwijk via erfstraatjes, de inpassing van groenelementen en de integratie van het industriële erfgoed. We willen ook zorgen voor een goede sociale mix en er is aandacht voor betaalbaar wonen. Ten slotte wordt alles ook afgestemd op de herontwikkeling van de iets verderop gelegen site Lys Yarns, waarvoor eveneens een rup in de maak is', zegt de burgemeester.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Heraanleg Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen in 2022

Heraanleg Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen in 2022

Het schetsontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid in Antwerpen is klaar. Het ontwerpteam Sweco – PROAP - WIT architecten tekende een park van 5 ha voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning. Eind dit jaar[…]

Drie ontwerpteams voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

Drie ontwerpteams voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

Bouwkroniek neemt een zomerbreak

Bouwkroniek neemt een zomerbreak

Herbestemming voor Leuvense Silo's en Molens van Orshoven

Herbestemming voor Leuvense Silo's en Molens van Orshoven

Meer artikels