Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brownfieldconvenant Zulte goedgekeurd

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlaamse regering heeft zopas de definitieve goedkeuring verleend aan het brownfieldconvenant voor de sanering en herontwikkeling van de site Wolspinnerij-Denys. Hiermee komt de herbestemming van dit voormalige bedrijventerrein in het hartje van Zulte opnieuw een stap dichterbij. Het gemeentebestuur werkt voort aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) voor de site. Bedoeling is op de site een aangename en duurzame woonwijk te ontwikkelen, waar ook ruimte is voor ondersteunende functies.

Met de brownfieldconvenanten wil de Vlaamse overheid de sanering en herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen stimuleren en faciliteren. Voor de site Wolspinnerij-Denys in Zulte werd na onderhandelingen een dergelijk convenant gesloten tussen de eigenaars, het gemeentebestuur en de Vlaamse regering.

Het ontwerpconvenant werd midden februari voorgesteld op een publieke infovergadering. De publieke consultatie gaf geen aanleiding tot aanpassingen aan het ontwerpconvenant waardoor de Vlaamse regering dat definitief kon goedkeuren.

2018

Het Zultse brownfieldproject omvat het saneren van de bodem, het slopen van de aanwezige gebouwen en het realiseren van twee residentiële projecten. De gemeente Zulte maakt het rup op waarin de voorwaarden vastgelegd worden inzake woondichtheid, bouwhoogtes, typologie, parkeernormen, uitzicht, enz. Vervolgens kunnen verkavelings- en stedenbouwkundige aanvragen ingediend worden. De bouwwerken zelf zullen ten vroegste in 2018 starten en zullen sowieso gefaseerd verlopen.

Lys Yarns

'Bedoeling is te zorgen voor een aangename woonwijk, aangevuld met enkele ondersteunende functies zoals winkels, kantoren of diensten, die een meerwaarde vormt voor de omgeving en het dorpscentrum van Zulte', zeggen burgemeester Simon Lagrange, schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs en OCMW-voorzitter Linda Detailleur.

'Zo hebben we aandacht voor de uitbouw van een verkeersvrije doorsteek waarlangs de zwakke weggebruiker zich autovrij door het dorpscentrum kan bewegen, de ontsluiting van de woonwijk via erfstraatjes, de inpassing van groenelementen en de integratie van het industriële erfgoed. We willen ook zorgen voor een goede sociale mix en er is aandacht voor betaalbaar wonen. Ten slotte wordt alles ook afgestemd op de herontwikkeling van de iets verderop gelegen site Lys Yarns, waarvoor eveneens een rup in de maak is', zegt de burgemeester.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Mechelen sloopt entrepotgebouw voor ontwikkeling Keerdoksite

Mechelen sloopt entrepotgebouw voor ontwikkeling Keerdoksite

De site van Inter-Beton in Mechelen wordt vanaf 2022 herontwikkeld tot een woonplek met twee appartementsgebouwen en een publiek groen park van 1 ha. Om hiervoor ruimte te voorzien, ging begin 2020 al een eerste loods van Inter-Beton tegen de[…]

19/01/2021 | Mechelengroene ruimte
Aandeel nieuwbouwflats daalt voor het eerst in 25 jaar

Aandeel nieuwbouwflats daalt voor het eerst in 25 jaar

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Art-deco-hotel in Nieuwpoort krijgt zijn allure en grandeur terug

Art-deco-hotel in Nieuwpoort krijgt zijn allure en grandeur terug

Meer artikels