Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Broeikasgas wordt bruikbare grondstof

Gerelateerde onderwerpen :

Broeikasgas wordt bruikbare grondstof

De Gentse bio-ingenieur Frederiek-Maarten Kerckhof heeft een techniek ontwikkeld om het broeikasgas methaan efficiënter uit de lucht te verwijderen en mogelijk op te waarderen naar een bruikbare grondstof. Methaan is naast CO2 het belangrijkste broeikasgas dat te wijten is aan menselijke activiteit. Recente stijgingen van het schadelijke gas worden vooral door landbouw veroorzaakt: het komt vrij uit rijstvelden, bij de vertering door herkauwers en het gebruik van mesthopen en drijfmest. De onderzoeker werkt momenteel aan de praktische toepassing van de techniek.

Om het broeikaseffect te verkleinen, zoeken wetenschappers al een tijd naar hoe ze methaan uit de lucht kunnen houden. Met succes: vandaag bestaan al verschillende technieken die methaan kunnen verwijderen. Die zijn echter niet erg efficiënt en dus vrij duur.

Bio-ingenieur Frederiek-Maarten Kerckhof (UGent) ontwikkelde een techniek die de investeringskost om methaan te verwijderen, terugwint.

Hij ontdekte dat de bacteriële gemeenschappen die in de buurt van methaan voorkomen van doorslaggevend belang zijn. Sommige bacteriën verwijderen immers methaan, maar gaan bovendien op zoek naar een samenwerking met andere bacteriën die zelf geen methaan kunnen verwijderen. Wanneer die bacteriën 'samenwerken', kunnen de andere bacteriën ook methaan aanpakken, waardoor het broeikasgas efficiënter kan verwijderd worden. 'Beschouw het als een bijzonder huwelijk tussen partners, waarbij beide partners samen sterker staan', zegt Kerckhof.

Win-win

Maar er is meer. 'Je kan ervoor zorgen dat de methaanverwijderende bacterie samenwerkt met een bacterie die ook nog andere sterktes heeft, bijvoorbeeld eentje die vervuilende stoffen uit grondwater kan verwijderen. Zo krijg je een win-winsituatie: methaan wordt efficiënter verwijderd, én je kan de bacteriële gemeenschap inzetten in waterzuivering of in de verbetering van de bodemkwaliteit', aldus Kerckhof.

Wetenschappers kunnen ook combinaties samenstellen met bacteriën die bepaalde grondstoffen kunnen aanmaken, zoals vitamines of pigmenten. Zo'n bacteriële gemeenschap kan ingezet worden in de farmaceutische industrie om microbieel geproduceerde grondstoffen aan te leveren voor bv. cosmetica. 'Zo kan je de investeringskost om methaan te verwijderen terugwinnen door het om te zetten naar een waardevol product', besluit Kerckhof.

Broeikasgassen zijn gassen die door hun aardopwarmingsvermogen in de atmosfeer bijdragen aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur van onze planeet. De belangrijkste broeikasgassen zijn waterdamp, koolstofdioxide, methaan, distikstofmonoxide, en ozon. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde tot ongeveer 18°C dalen. Teveel broeikasgassen in de atmosfeer kunnen mogelijk een probleem voor de mens worden omdat het klimaat in talrijke gebieden voor de mens onleefbaar zou kunnen worden.

De concentratie van methaan in de atmosfeer is sinds 1750 met meer dan 150% gestegen van 700 ppb (parts per billion, deeltjes per miljard) naar 1770 ppb in 2005 en is verantwoordelijk voor zo'n 20% van het broeikaseffect. De concentratie van methaan is weliswaar veel lager dan die van CO2, maar methaan heeft een opwarmend vermogen dat 21 keer hoger ligt dan dat van CO2. Dat wil zeggen dat 1 ton methaan in de atmosfeer evenveel bijdraagt aan de opwarming als 21 ton CO2. Methaan heeft in de atmosfeer een levensduur van tien jaar, wat veel korter is dan van de meeste andere schadelijke gassen.

Vooral de landbouw zorgt voor behoorlijk wat methaan. Ook het verwerken van huishoudelijk afval, zowel door storten als door compostering, doet methaan vrijkomen. Ten slotte ontsnapt er ook methaan bij de ontginning en distributie van aardgas door lekken en onvolledige verbranding. De jongste jaren komt ook methaan vrij door het smelten van de permafrost in het hoge noorden en in Siberië. De gashydraten in de permafrost ontbinden, waarbij grote hoeveelheden methaan kunnen vrijkomen. De permafrost smelt ironisch genoeg door de opwarming van de aarde, een effect dat wordt veroorzaakt door broeikasgassen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

De bouwsector lanceert het eerste Vlaamse Betonakkoord, waaraan de voorbije twee jaar naar Nederlands voorbeeld werd gewerkt. Omdat primaire grondstoffen schaarser worden en de klimaatambities moeten worden opgeschroefd, is dit een cruciale stap[…]

06/12/2022 | MilieuActueel
Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Meer artikels