Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

BRC Bouw heeft ook oog voor moeilijkst bereikbare doelgroepen

Gerelateerde onderwerpen :

,
BRC Bouw heeft ook oog voor moeilijkst bereikbare doelgroepen

Amper zes jaar na zijn oprichting is het Brusselse Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC Bouw) reeds uitgegroeid tot een vaste waarde in het Brusselse bouwopleidingslandschap. Hierbij richt het zich tot alle mogelijke doelgroepen, ook de moeilijkst bereikbare, en werkt het nauw samen met andere opleidingsinstanties.

Het BRC werd in 2010 boven de doopvont gehouden. Aanvankelijk was het gevestigd in de gebouwen van Bruxelles Formation in Neder-Over-Heembeek, maar vier jaar geleden verhuisde het naar zijn huidige vestiging in Anderlecht. De buitenoppervlakte bestrijkt er 500 m² en het atelier bijna 400 m², waarbij het complex ook beschikt over drie opleidingszalen.

Op zijn activiteitenzetel in de Françoise Malherbelaan in Anderlecht beschikt het BRC Bouw binnen over een grote maquette van een ruwbouw op twee verdiepingen met alle configuraties in beton, steen en bakstenen, zodat belangstellenden er o.m. kunnen leren isoleren. Sinds het BRC Bouw hier gevestigd is, staat hier ook een bovendeel van een gebouw met een dak. Daarnaast tref je hier alles aan m.b.t. luchtdichtheid, thermografie en veilig werken op hoogte op schuine daken, waarbij je leert hoe je een schuin dak moet op kruipen. Bovendien is een groot ventilatiesysteem voorzien. De opstelling is vrij klein, maar heel aanpasbaar. De cursisten leren er hoe ze houtextrusie kunnen plaatsen en hoe ze een voorgefabriceerde module in hout in elkaar kunnen steken. Dit is ook de enige plaats in Brussel met buitenbouwplaatsopleidingen. Geïnteresseerden kunnen hier metsen, monteren en demonteren, een steiger monteren, ....

?We gebruiken ook één lokaal van de VDAB vlakbij de Ikea in Anderlecht en werken heel nauw samen met Bruxelles Formation van de Franse Gemeenschap en de VDAB Brussel, die ook allebei vertegenwoordigd zijn in onze raad van bestuur. Daarnaast onderhouden we partnerships met de Confederatie Bouw en fvb Constructiv voor het opleiden van werknemers in de bouw. We ontvangen tevens subsidies van de Brusselse overheid', leggen projectverantwoordelijke Partnerschap & Communicatie Catherine Coyette, voorzitter Jean-Christophe Vanderhaegen en coördinator van het BRC Bouw Philippe Van Ginderdeuren uit.

Ze loven hun uitstekende relaties met de VDAB en Actiris - Bruxelles Formation. ?We trachten zoveel mogelijk mensen aan het werk te zetten. In de raad van bestuur zetelt de privésector met de sociale partners (vertegenwoordigers van de drie vakbonden en van de twee werkgeversorganisaties de Confederatie Bouw en Bouwunie) en de openbare sector met vertegenwoordigers van de opleidingscentra (de VDAB en Bruxelles Formation), van de tewerkstelling (Actiris) en van de kabinetten van de Brusselse ministers van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin en van Huisvesting, Milieu en Energie Céline Fremault die zich ook bekommert om het belangrijke thema duurzaamheid. Fvb Constructiv van haar kant maakt geen deel uit van de raad van bestuur, maar wel van de algemene vergadering?, vertellen ze.

 

Het BRC Bouw tracht drie grote missies te vervullen.

 

Het voorzitterschap van het BRC Bouw wordt immers om de twee jaar afwisselend waargenomen door de werkgeversorganisaties en de vakbonden. Jean-Christophe Vanderhaegen is in september zijn tweede en laatste jaar ingegaan als huidige voorzitter. Hij werd in deze functie voorafgegaan door René Van Cauwenberghe en de huidige directeur van Confederatie Bouw Limburg Chris Slaets.

 

Het BRC Bouw tracht drie grote missies te vervullen. Vooreerst legt het zich toe op opleidingen, zijn grootste activiteit. Hiertoe kan het geavanceerde opleidingsinfrastructuur van opleidingsoperatoren en scholen huren en daarin kan het vrij ver gaan: van gewone zalen over machines tot technisch-pedagogische tools, syllabi en meestal ook opleiders. Bedrijven uit de cluster Brussel Vlaams-Brabant, maar in de praktijk meestal uit Brussel kunnen er ook opleidingen volgen via fvb Constructiv of een opleidingsopator zoals het BRC. ?Alles wat te maken heeft met basisopleidingen in de bouw doen wij niet. We besteden wel aandacht aan veiligheid en beschikken hiertoe over steigers en hoogtewerkers', luidt het.

Een ander opleidingsluik spitst zich toe op alles wat te maken heeft met duurzaam bouwen. ?We hebben thermische camera?s en kunnen opleiding geven over luchtdichtheid met luchtdichtheidstests en blowerdoortests. Die voming is aanvullend bij een basisopleiding voor werknemers in het kader van de permanente opleiding?, verklaren Catherine Coyette, Jean-Christophe Vanderhaegen en Philippe Van Ginderdeuren.

Een tweede groot blok inzake opleiding richt zich op specifieke doelgroepen zoals werkzoekende min-dertigjarigen. ?We geven ook zelf opleidingen. Hierbij gaan we eventueel werken als opleidingsoperator voor specifieke opleidingen over een specifiek thema met een specifieke aanpak. Deze opleidingen hoeven niet te worden gegeven door traditionele opleidingsoperatoren. We voorzien in dit kader vijf opleidingen en geven ook specifieke opleidingen voor werknemers in de sociale economie die een bouwactiviteit uitoefenen en die daarna willen doorstromen naar de gewone economie in de bouwsector?, klinkt het.

Week van de Bouw

Een tweede missie is tewerkstelling. ?Daar streven we naar een betere matching tussen de vraag van de sector en de leerlingen of werkzoekenden die op de arbeidsmarkt komen. Daarvoor organiseren we verschillende acties, met als grootste de promotie van de bouwberoepen. Het blijft altijd moeilijk om belangstellenden te vinden; vóór je hen opleidt, moeten ze immers geïnteresseerd zijn en dat is niet makkelijk voor alle technische beroepen. Hiertoe houden we acties voor jonge werkzoekenden en jonge leerlingen, o.m. met de Week van de Bouw i.s.m. fvb Constructiv op 28 en 29 april in Tour & Taxis. Tijdens die twee ontdekkingsdagen hebben we 1.200 belangstellenden laten deelnemen aan een dertigtal doe-activiteiten, van schrijnwerkerij en schilderen over tegelzetten en dakwerken tot speciale technieken en hergebruik van materialen. Een twintigtal Brusselse scholen kwamen met ongeveer 300 leerlingen uit ganse klassen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs samen met hun leerkrachten hier gedurende een halve dag naartoe, wat overeenkwam met telkens een tiental geïnteresseerden per activiteit. Hoewel we pas vrijdagavond de inschrijvingen hadden geopend voor deze tweede editie hadden we ?s maandags al 75% van onze capaciteit bereikt. Het is de bedoeling dat we dit evenement om de twee jaar organiseren?, verklaren ze.

Daarnaast organiseert het BRC Bouw om de twee jaar nog een ander groot project voor scholen met de wedstrijd Passief Duurzaam. ?Deze wedstrijd lanceren we nu opnieuw. Vorig jaar bouwden we met leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het secundair onderwijs een duurzaam zelfstandig lokaal dat monteerbaar, demonteerbaar en (met een kraan en vrachtwagens) verplaatsbaar was. Het gebouw was uitgedacht door studenten Architectuur van La Cambre en de module met een grondoppervlak van ongeveer 50 m² kon als leslokaal fungeren. Volgend jaar gaan we dit concept uitbreiden en autonoom laten worden inzake stroom- en watervoorziening. Het gebouw staat bij Bruxelles Formation, maar wordt gedemonteerd en zal opnieuw worden gemonteerd bij EFP (bij Syntra) in Ukkel, verantwoordelijk voor de opleiding in alternerend onderwijs van toekomstige bedrijfsleiders, om het te kunnen uitbreiden en om met een ander type van onderwijs te kunnen uitpakken?, delen Catherine Coyette, Philippe Van Ginderdeuren en Jean-Christophe Vanderhaegen mee.

Het BRC Bouw informeert werkzoekenden tevens heel veel over bouwberoepen. ?Hiertoe doen we onafgebroken mee aan alle beurzen voor opleiding en tewerkstelling, bijna één per gemeente?, klinkt het.

Technisch-pedagogische monitoring vormt de derde missie. ?We publiceren af en toe een verslag met voorstellingen en ondernemen van tijd tot tijd actie. We kijken hoe de sector evolueert om diens noden te bepalen, onderzoeken hoe de arbeidsmarkt evolueert en proberen een aantal voorstellen en acties uit te werken om beide zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. In Brussel hebben veel mensen een heel laag opleidingsniveau waardoor je hen niet onmiddellijk aan het werk krijgt. Bouwbedrijven zoeken echter veel gekwalificeerde mensen. Voor deze matching moet je een aantal acties ondernemen?, stellen ze.

Het BRC Bouw biedt werk aan acht voltijdse werkkrachten die onafgebroken acties uitwerken. Daarnaast kan het een beroep doen op drie externe consulenten, een oriëntatie-adviseur vanuit fvb Constructiv en twee vanuit Actiris.

 

In Brussel wordt het aantal NEETS geraamd op ongeveer 20.000.

 

”We werken aan twee projecten: de screening van werkzoekenden en acties voor de NEETS (Not in Education, Employment or Training) of jonge mensen die niet meer naar school gaan, niet werken, niet als werkzoekende zijn ingeschreven en geen opleiding volgen. Eigenlijk zijn ze dus nergens ingeschreven en vallen ze tussen alle stoelen. In de databank van Actiris heerste in het verleden nooit een tekort aan bouwvakkers (er waren 500 of 1.000 ingeschrevenen), maar bouwbedrijven vonden zo niemand. Je moest je immers declaratief voor een sector inschrijven (voor de bouw, de horeca, ...), maar velen bezaten de hiervoor noodzakelijke capaciteiten niet of het ging om buitenlanders die wel als bouwvakker in bv. Kameroen gewerkt hadden, maar onaangepast waren aan de lokale markt. Daarom moest die databank uitgeklaard worden?, weet Jean-Christophe Vanderhaegen.

 

Screening

?Op jaarbasis was er bv. vraag naar 150 metsers in de bouw, terwijl er nochtans bijna 500 metsers ingeschreven waren. Daarom zijn we een vijftal jaar geleden begonnen met hun screening en hebben we hiertoe al deze mensen uitgenodigd. Die uitnodiging was echter niet afdwingbaar en een aantal uitgenodigden kwamen niet opdagen omdat ze dit niet wilden of omdat ze de uitnodiging niet begrepen. Uiteindelijk hebben we een negentigtal mensen verwelkomd, die we zijn beginnen te testen in twee fasen: de eerste fase was theoretisch (om te zien of de persoon in kwestie de taal begreep en kon rekenen) en na deze test was een praktische test gepland, zelfs voor wie niet slaagde voor de theoretische test. We telden nog een vijftigtal mensen op de praktische test (sommigen hadden alsnog afgehaakt), van wie we op het einde vier personen overhielden die onmiddellijk zouden kunnen starten in een bouwbedrijf evenals een tiental anderen in wier thuisland (Spanje) de bouw stil lag en die een goed niveau haalden maar met kleine problemen kampten. Die mensen hebben wij op heel korte termijn (in amper acht weken) opgeleid. Uiteindelijk werden een 15-tal mensen binnen enkele maanden opgenomen in bouwbedrijven. 1% kon dus onmiddellijk aan het werk en 2 tot 3% mits een klein duwtje. De rest moest geheroriënteerd worden naar een ander beroep of volledig opgeleid worden?, signaleert Philippe Van Ginderdeuren.

Het BRC Bouw doet deze inspanning vandaag voor zeven beroepen: stukadoors, dakdekkers, bekisters, metsers, tegelzetters, verwarmingsinstallateurs en sanitaire installateurs. ?We halen altijd dezelfde cijfers. Sindsdien beseft men dat een enorme inspanning moet gedaan worden inzake opleiding en oriëntatie?, luidt het.

Het tweede project, NEETS, wordt gemanaged door Catherine Coyette. In Brussel wordt het aantal NEETS geraamd op ongeveer 20.000. Catherine is gestart met dit project i.s.m. straathoekwerkers en heeft ook contacten met de gemeenten. ?We werken samen met verschillende verenigingen, o.a. eentje dat werkt met acht- tot dertigjarigen. Ze ondernemen acties in de vakantie en tijdens het jaar. De verenigingen fungeren als partners voor bepaalde acties bij jongeren. Zo hebben we in 2015 onze animatie in de bouw ?Découvre la construction. La construction a besoin de toi!? ontwikkeld bij Carrefour Jeunes, een dienst van Bruxelles Formation voor 15- tot 24-jarige jongeren. Elke derde woensdag van de maand kunnen jongeren tussen 15 en 24 jaar op heel interactieve wijze met video?s en filmpjes informatie vergaren over de bouw, waarbij de animatie duurt van 14 uur tot 16.30 uur. Zo leren ze aan de hand van kaarten beroepen ontdekken. ?Ze ervaren het als een job met perspectief dankzij het BRC Bouw en fvb Constructiv, gesteund door Actiris en Bruxelles Formation en een adviseur van Carrefour Jeunes bij het BRC Bouw. We bereiken altijd tien jongeren en zijn in augustus opnieuw begonnen?, meldt Catherine Coyette, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van dit project.

Wie geïnteresseerd is in een job in de bouw kan zich onmiddellijk inschrijven en binnen de tien dagen zijn al acties mogelijk zoals een bezoek aan een bouwwerf, een opleidingscentrum, een school, ... Deze jongeren, die doorgaans van dag tot dag leven, hoeven dus niet te wachten om aan de slag te gaan.

?We houden deze actie iedere maand, zodat de betrokkenen binnen de vier weken altijd iets kunnen doen. Tevens ondernemen we verschillende acties voor jongeren met en zonder ervaring in de bouw. We hebben samen met Bruxelles Formation twee flyers ontwikkeld voor jongeren die de bouw willen ontdekken en voor wie een job in de Brusselse bouw wil, hebben we verschillende projecten zoals vakbekwaamheidstests en veiligheidsopleidingen. Ze kunnen meer informatie bekomen na de animatie met de adviseurs. Zelfs wie niet geïnteresseerd is in de bouw kunnen we helpen. Dat gebeurt allemaal bij Carrefour Jeunes in de Brusselse Bisschoffsheimlaan. We beseffen wel dat de NEETS als laatsten een bouwactiviteit zullen kiezen; zij vormen dan ook de moeilijkste doelgroep. Je moet met deze mensen tevens een persoonlijk contact leggen, want ze geloven niet in institutionele communicatie?, beseffen Catherine Coyette, Jean-Christophe Vanderhaegen en Philippe Van Ginderdeuren.

Single point of contact

Daardoor werken ze met mensen die hierin gespecialiseerd zijn, die hiervoor vragende partij zijn en die hen opzoeken. ?Je moet immers dezelfde taal spreken en dezelfde codes gebruiken. We hebben hiertoe een single point of contact gebouwd dat heel makkelijk bereikbaar is op de derde woensdag van de maand en steeds op dezelfde plaats', signaleert Catherine Coyette.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

De KU Leuven gaat faculteiten onderbrengen in de Sokkel van het Pacheco-gebouw van Belfius Insurance in Brussel en zal er een toekomstgerichte site voor onderzoek en onderwijs ontwikkelen. Er wordt afgestapt van het geplande en reeds vergunde[…]

21/09/2021 | ProjectenScholen
Nieuw dakterras voor Bozar in Brussel

Nieuw dakterras voor Bozar in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Nog vijf ontwerpteams voor sportcomplex aan Vergotedok

Nog vijf ontwerpteams voor sportcomplex aan Vergotedok

Meer artikels