Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Brandweerstand, een hete kwestie

Brandweerstand, een hete kwestie

Het bepalen van de brandweerstand van een constructie is een 'hot topic'. Het vergt enige kennis en ervaring van de ontwerper in kwestie. Waar men zich vroeger vaak moest behelpen met het toepassen van eenvoudige rekenregeltjes, kan u met het softwarepakket Diamonds van Buildsoft gebruikmaken van geavanceerde rekentechnieken zodat u de globale sterkte van een constructie tijdens brand kan begroten.

Vooraleer een structuur op brand kan berekend worden, moet uiteraard de brand en bijhorend gedrag gekend zijn. Voor het beschrijven van dit gedrag kan men terugvallen op verschillende brandmodellen, die staan beschreven in het deel Brand van Eurocode 1 EN 1991-1-2.

Het spreekt voor zich dat het opstellen van zo'n model geen gemakkelijke opgave is. Des te meer factoren in rekening worden gebracht, des te intensiever wordt het rekenwerk, maar des te meer weerspiegelt de ontwerpbrand een natuurlijke brand.

Eurocode onderscheidt verschillende brandmodellen, met elk een bijhorende brandcurve die het verloop van de temperatuur in de tijd beschrijven. We vermelden de drie belangrijkste:

Standaardbrand (of nog de ISO 834 brand): Dit model wordt aangewend wanneer geen extra informatie over de brand is gekend, en wordt veelvuldig toegepast;

Buitenbrand: Dit model is van toepassing voor branden die zich in buitenatmosfeer voordoen, bv. brand onder een brug;

Koolwaterstofbrand: Dit model is van toepassing voor branden veroorzaakt door ontbranding van koolwaterstoffen (stookolie, diesel, ...) die gekenmerkt worden door merkbaar hogere temperaturen.

De minister beslist

Via het ministerieel besluit van 17 mei 2013 zijn voor België de toegelaten berekeningsmethodes vastgelegd waarmee de draagkracht en de stabiliteit van bouwelementen bij brand moet worden gecontroleerd. Volgens het besluit geniet de controle van de brandweerstand voor elementen onderworpen aan de standaardbrand de absolute voorkeur, omdat deze toelaat elementen snel en makkelijk te beoordelen. Indien andere, meer geavanceerde, modellen en methodes worden gebruikt voor brandweerstand van bouwelementen, dan moet men daarvoor een afwijking aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Diamonds

BuildSoft is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in software voor de berekening van constructies volgens Eurocode en nationale normen. In het softwareproduct Diamonds zijn thermische en structurele berekening perfect geïntegreerd in een gebruiksvriendelijke werkomgeving. Alle berekeningen zijn volgens het ministerieel besluit, of men nu kiest voor het eenvoudige rekenmodel met de standaardbrandcurve of meer geavanceerde brandmodellen.

De klant definieert in de software de brand op basis van de opgelegde brandcurve (standaard ISO 834 brand, uitwendige brand, koolwaterstofbrand of parametrische brand) en de vereiste brandweerstandsduur. Algemene staalprofielen, bv. I- of H secties, kunnen eenzijdig, driezijdig of alzijdig aan brand blootgesteld zijn, of omhuld zijn met een thermische coating.

Men kan voor elke doorsnede verschillende varianten van brandbescherming creëren met als doel snel de optimale bescherming te bepalen. Diamonds beschikt over een geavanceerd thermisch rekenhart dat in staat is om de thermische respons te berekenen voor zowel slanke staal- als massieve betondoorsnedes.

Er is toegang tot alle resultaten van de thermische responsberekening via een detailweergave van de opgewarmde sectie. De geanimeerde weergave geeft de opwarming van de sectie in de tijd weer.

Op www.buildsoft.eu/gratistrial kan u een gratis 30-dagen testversie van Diamonds downloaden. De supportdienst staat ter beschikking voor al uw vragen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen