Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwvergunningen residentiële en niet-residentiële gebouwen

Gerelateerde onderwerpen :

Bouwvergunningen residentiële en niet-residentiële gebouwen

© Claudio Divizia - stock.adobe.com

Het Belgische statistiekbureau Statbel publiceerde zopas de cijfers over bouwvergunningen tot augustus 2018. Door de overgang naar een digitaal registratiesysteem bij de Vlaamse overheid lag de publicatie een tijd stil. Voortaan zullen de resultaten opnieuw maandelijks op Statbel (https://statbel.fgov.be/nl) worden gepubliceerd, tot op het niveau van de gemeenten voor alle gewesten. Ook de nog ontbrekende cijfers uit het Vlaamse Gewest, vanaf juni 2017 worden in deze publicatie aangevuld.

Het voorbije jaar voerde het Vlaamse Gewest twee herzieningen door in de procedure voor een bouwaanvraag. In juni 2017 werd het Digitaal Loket voor Bouwaanvragen (DBA) in gebruik genomen, om alle bouwaanvragen op een digitale manier in te voeren. Vanaf januari 2018 werd overgeschakeld naar het nieuwe systeem van het Omgevingsloket.  2017 was dus een overgangsjaar waarbij verschillende systemen werden gebruikt om de gegevens in te zamelen.

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in 2017 met 1% afgenomen ten opzichte van 2016. De daling op nationaal niveau vindt haar oorsprong in de afname in het Vlaamse Gewest (- 4,7%). In het Waalse Gewest was sprake van een toename met 8,9%, in het Brusselse Gewest bedroeg de toename 5%.

Het aantal vergunde te renoveren residentiële gebouwen daalde in 2017 met 10,6%.  Ook hier vindt de daling hoofdzakelijk haar oorsprong in het Vlaamse Gewest (- 17,5%).  In het Waalse Gewest was er een afname met 1,1% en in het Brusselse Gewest een daling met 1,2%.

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste acht maanden van dit jaar met 43,5% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2017 tot 20.070 gebouwen.  Deze toename vindt volledig haar oorsprong in het Vlaamse Gewest, waar ze 67,5% bedroeg.  Dit hoge percentage is te verklaren doordat in de eerste acht maanden van 2017 in het Vlaamse Gewest opvallend minder bouwvergunningen werden uitgereikt.

Kijken we echter naar de cijfers op jaarbasis, dan is het niveau voor het Vlaamse Gewest niet abnormaal laag voor 2017. Beschouwt men dus de cijfers voor de eerste acht maanden voor het Vlaamse Gewest, dan moet men rekening houden met een inhaalbeweging in de tweede helft van 2017, toen het nieuwe registratiesysteem in het Vlaamse Gewest volledig operationeel was. In het Waalse Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 3,7% lager en in het Brusselse Gewest was er een daling met 12,2%.

Het aantal vergunde te renoveren residentiële gebouwen is in de eerste acht maanden van 2018 gestegen met 16,2%.  Ook hier vindt de toename volledig haar oorsprong in het Vlaams Gewest (+ 31,5%) ten gevolge van het lage aantal bouwvergunningen tijdens de eerste acht maanden van 2017.  De inhaalbeweging waarvan sprake bij de nieuwe residentiële gebouwen vinden we ook bij de renovaties terug als de cijfers op jaarbasis worden beschouwd. In het Waalse Gewest lag het aantal vergunde te renoveren gebouwen 1% lager, in het Brusselse Gewest was er een daling met 2,5%.

In de recentst beschikbare maand augustus 2018 werden bouwvergunningen uitgereikt voor 1.926 residentiële gebouwen. Tegenover juli 2018 is dat een toename met 0,7%.  In het Vlaamse Gewest werd een daling genoteerd met 5,8%.  Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een toename in het Waalse Gewest van 21,8% en in het Brusselse  Gewest was er een afname met 46,7%.

Het aantal renovaties bij residentiële gebouwen lag in augustus 6,4% lager tegenover in juli. In het Vlaamse Gewest was er een toename met 0,3%.  In het Waalse Gewest werd een daling genoteerd met 13,9% en in het Brusselse Gewest kenden de residentiële renovaties een afname met 26,5%.

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan dat van de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf 2003 worden meer nieuwe flats vergund dan eengezinswoningen.

Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beide ongeveer op hetzelfde niveau, maar de jongste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van appartementen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) heeft het consortium  voor de bouw van het nieuwe VRT-huis geselecteerd. De opdracht wordt gegund aan het bouwteam bestaande uit Office Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers[…]

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Meer artikels