Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwvergunning voor Van Marcke en LAR-Zuid

Gerelateerde onderwerpen :

De stadsbesturen van Kortrijk en Menen hebben zopas gelijktijdig de bouwvergunning afgeleverd voor de ontwikkeling van de transportzone LAR-Zuid en voor de bouw van het nieuwe distributiecentrum van de Groep Van Marcke op dat bedrijventerrein. Het project wordt gerealiseerd op de grens van Menen en Kortrijk.

Eind november heeft de deputatie de milieuvergunning voor het nieuwe gebouw van de Groep Van Marcke verleend. Ook de procedure voor de verlegging van de buurtwegen in het gebied is bijna rond. Minister Schauvliege heeft het beroep van buurtbewoners tegen deze aanpassing aan de buurtwegen verworpen.

Bezwaren

De openbare onderzoeken werden in beide steden gelijktijdig georganiseerd. Hierop zijn in de stad Kortrijk vier reacties gekomen: één bezwaarschrift ondertekend door vier personen, twee individuele bezwaarschriften en één collectief bezwaarschrift. In Menen werden vier bezwaren ingediend, waarvan één gemeenschappelijk.

Groenbuffer

De vergunningsaanvraag voor de realisatie van de transportzone en de bouw van het distributiecentrum zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De plannen voorzien bovendien in een adequate groenbuffer aan de zuidzijde van het bedrijventerrein met o.m. een berm van 8 m hoog. Voorts biedt ook de milieuvergunning garanties voor het beperken van hinder door de geplande activiteiten. Eerder werden al bindende afspraken gemaakt over het beperken van de mobiliteitsimpact van de geplande ontwikkeling.

Tien jaar

Bijna tien jaar na de herbestemming van het terrein tot transportzone zijn alle vergunningen afgeleverd en beslissingen genomen die nodig zijn voor de realisatie van de herbestemming tot transportzone. Alleen de vergunningsprocedure voor de aanpassingen aan de trage wegen in en rond LAR-Zuid loopt nog.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Op het Valuepark Terneuzen start Gutami Holding met de bouw van een 60 MW zonnepark, dat zonne-energie zal opwekken voor ruim 14.000 gezinnen. Het is het grootste Zeeuwse zonnepark op het terrein van Valuepark Terneuzen, een samenwerking tussen[…]

19/06/2021 | ZonnepanelenNederland
Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Grootste woonproject van Antwerpen gaat laatste rechte lijn in

Grootste woonproject van Antwerpen gaat laatste rechte lijn in

Meer artikels