Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwvergunning voor Van Marcke en LAR-Zuid

Gerelateerde onderwerpen :

De stadsbesturen van Kortrijk en Menen hebben zopas gelijktijdig de bouwvergunning afgeleverd voor de ontwikkeling van de transportzone LAR-Zuid en voor de bouw van het nieuwe distributiecentrum van de Groep Van Marcke op dat bedrijventerrein. Het project wordt gerealiseerd op de grens van Menen en Kortrijk.

Eind november heeft de deputatie de milieuvergunning voor het nieuwe gebouw van de Groep Van Marcke verleend. Ook de procedure voor de verlegging van de buurtwegen in het gebied is bijna rond. Minister Schauvliege heeft het beroep van buurtbewoners tegen deze aanpassing aan de buurtwegen verworpen.

Bezwaren

De openbare onderzoeken werden in beide steden gelijktijdig georganiseerd. Hierop zijn in de stad Kortrijk vier reacties gekomen: één bezwaarschrift ondertekend door vier personen, twee individuele bezwaarschriften en één collectief bezwaarschrift. In Menen werden vier bezwaren ingediend, waarvan één gemeenschappelijk.

Groenbuffer

De vergunningsaanvraag voor de realisatie van de transportzone en de bouw van het distributiecentrum zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De plannen voorzien bovendien in een adequate groenbuffer aan de zuidzijde van het bedrijventerrein met o.m. een berm van 8 m hoog. Voorts biedt ook de milieuvergunning garanties voor het beperken van hinder door de geplande activiteiten. Eerder werden al bindende afspraken gemaakt over het beperken van de mobiliteitsimpact van de geplande ontwikkeling.

Tien jaar

Bijna tien jaar na de herbestemming van het terrein tot transportzone zijn alle vergunningen afgeleverd en beslissingen genomen die nodig zijn voor de realisatie van de herbestemming tot transportzone. Alleen de vergunningsprocedure voor de aanpassingen aan de trage wegen in en rond LAR-Zuid loopt nog.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor heraanleg Albertplein in Knokke

Vergunning voor heraanleg Albertplein in Knokke

De gemeente Knokke-Heist heeft met de private ontwikkelaars Goethals Promotor en PSR, een deel van Jan De Nul Group, een finale overeenkomst gesloten voor de onder- en bovengrondse heraanleg van het Albertplein gelegen tussen de Kustlaan en de[…]

72 nieuwe woningen op komst in Westkerke

72 nieuwe woningen op komst in Westkerke

Indrukwekkend: opvang van een bestaand gebouw

Indrukwekkend: opvang van een bestaand gebouw

Weyts schuift sportinfrastructuurprojecten een jaar op

Weyts schuift sportinfrastructuurprojecten een jaar op

Meer artikels