Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwvergunning voor Leuvense Welzijnstoren

Bouwvergunning voor Leuvense Welzijnstoren

De stad Leuven heeft aan projectontwikkelaar Resiterra een bouwvergunning gegeven voor de realisatie van een Welzijnstoren op de toekomstige Hertogensite, tussen de Brusselsestraat, de Minderbroederstraat en de Kapucijnenvoer.

Concreet wordt de huidige Sint-Rafaëltoren volledig gestript en gerenoveerd en omgebouwd tot een complex waarin een pakket van eerste- en tweedelijnszorg wordt aangeboden. De Welzijnstoren is een samenwerkingsverband tussen de UZ Leuven en Resiterra met medewerking van de stad Leuven. Het bouw- en renovatieproject begint in 2019 en moet in 2021 voltooid zijn.

De ziekenhuisfuncties verlaten het Leuvense stadscentrum, maar de nieuwe invulling sluit naadloos aan bij de historische achtergrond van deze zone. De Welzijnstoren behoort tot het indrukwekkende masterplan van de toekomstige Hertogensite. Op deze plek, het zogenaamde Hertogeneiland en tevens het oudste stadsdeel, verrees in de elfde eeuw de eerste Leuvense zorg­instelling. Die zorgfunctie werd de volgende eeuwen voort uitgebouwd en verenigde de universiteit en de stad op maatschappelijk vlak. Die historische band wordt nu aangehaald.

Oudere bewoners

“De Welzijnstoren berust op drie pijlers. Het wordt een zorg- en welzijnsplatform met bijzondere aandacht voor chronische zorg, vooral bij ouderen. Er wordt met de realisatie van de Welzijnstoren ook een hefboom aangereikt om in de Hertogensite een gezonde wijk uit te bouwen, waar  levenslang wonen met maximale zelfstandigheid van oudere bewoners wordt gefaciliteerd”, vertelt dr. Wim Tambeur, operationeel directeur van het UZ Leuven.

“De functies in de Welzijnstoren dupliceren dus geen bestaand zorgaanbod, maar zetten in op innovatie om lacunes in het zorglandschap in te vullen in samenwerking met verschillende partners.  Op die manier is de Hertogensite als innovatieve proeftuin een katalysator voor zorg en gezondheid in de stad, twee factoren die in deze toekomstige groene stadswijk een belangrijke rol spelen. De Welzijnstoren is dan ook gunstig en centraal gelegen, waardoor hij als welzijnsplatform kan fungeren voor de wijk en zelfs de hele stad. Ook oudere mensen zullen zich in deze omgeving erg thuis voelen”, verklaart schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies.

“Met de Hertogensite transformeren we een geïsoleerd amalgaam van mooie en minder mooie gebouwen uit een ver en recent verleden tot een evenwichtige mix van woon- en gemeenschapsfuncties. De Welzijnstoren is er daar één van. We behouden de expressieve, brutalistische jaren ’70-stijl in grijs silexbeton en donker hout. Door gebruik te maken van bronskleurig aluminium voor de nieuwe gevels, balustrades en mobiele zonweringen blijven we die stijl trouw”, aldus Devlies.

“Gerichte afbraak maakt de toren vrij, waardoor die mooi aansluit op de open ruimte en de rest van de omgeving. De toren krijgt daardoor alle kansen om zich als zorgpijler voor de benedenstad te ontwikkelen. Het gaat om een gebouw met tien verdiepingen en een oppervlakte van 13.187 m². Onder het gebouw komen een autoparking met 56 parkeerplaatsen en fietsenstallingen voor bezoekers en personeel”, besluit de schepen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Op het terrein van de voormalige Saffre Frère-fabriek in Oudenaarde hebben burgemeester Marnic De Meulemeester en projectontwikkelaar Revive de symbolische eerste steen gelegd van de nieuwe Saffrou-wijk. Hier worden 265 woningen, een[…]

26/10/2020 | nieuwbouwstadsvernieuwing
Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Meer artikels