Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwvergunning voor heraanleg Schumanplein

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwvergunning voor heraanleg Schumanplein

© COBE + BRUT Dit is een indicatief beeld.

Urban.brussels heeft zopas de bouwvergunning verleend voor de volledige heraanleg van het Schumanplein. De transformatie van het wereldberoemde plein kan starten. Bouwheer Beliris voorziet de start van de werken eind dit jaar.

 

Na een intensief traject van verschillende jaren kreeg Brussel Mobiliteit zopas de bouwvergunning voor haar plannen. In 2015 bereikten Pascal Smet en Rudi Vervoort een politiek akkoord om het Schumanplein in het hart van de Europese wijk in Brussel grondig aan te pakken. Datzelfde jaar schreef Brussel Mobiliteit een internationale architectuurwedstrijd uit, waar meer dan 20 teams aan deelnamen. Deze wedstrijd werd begeleid door de Brusselse bouwmeester. Vijf kantoren werden geselecteerd om een ontwerp in te dienen. In 2017 werd het ontwerp van het Deense architectenbureau COBE en het Brusselse bureau BRUT aangeduid als winnend ontwerp.
 
COBE, met hoofdkantoor in Kopenhagen, is een groot, internationaal architectenbureau dat meermaals in de prijzen viel. BRUT is een jong Brussels kantoor met ambitie voor kwalitatieve publieke ruimte in de stad. Na verschillende workshops en overlegmomenten met buurtbewoners, handelaars en gebruikers van het plein werd het oorspronkelijke design verfijnd door het architectenteam in nauw overleg met Brussel Mobiliteit en Beliris.
 
In 2019 diende Brussel Mobiliteit een vergunningsaanvraag in. Het project doorliep nadien de stedenbouwkundige procedure, met een openbaar onderzoek en een advies van de overlegcommissie. In april 2021 werd na overleg tussen Pascal Smet, Elke van den Brandt, Philippe Close en Ans Persoons beslist om het project op enkele vlakken bij te sturen. De stedenbouwkundige administratie urban.brussels formuleerde daarop, in overleg met Brussel Mobiliteit, een officiële vraag (artikel 191 van het BWRO). Zo moest onder andere de mogelijkheid worden onderzocht om meer planten te voorzien en extra bomen te planten op het plein en de toegang tot het plein voor personen met beperkte mobiliteit en slechtzienden te verzekeren.

Vanuit mobiliteitsstandpunt werd voorgesteld het eenrichtingsverkeer tussen Kortenberg en de Kleine Wetstraat om te keren om de autostroom beter te beheersen en om een fietspad in twee richtingen te kunnen verbinden met de Renaissancelaan. Brussel Mobiliteit diende op basis van deze vragen een aangepast voorstel in in oktober 2021.
 
Urban.brussels oordeelt, rekening houdend met de situatie dat er zich onder het plein een groot trein- en metrostation bevindt, dat Brussel Mobiliteit voldoende tegemoet kwam aan de bijkomende vragen die in april werden gesteld. De stedenbouwkundige administratie verleent, overeenkomstig de politieke beslissing, een stedenbouwkundige vergunning voor het project en zet daarmee definitief het licht op groen voor de heraanleg van het Schumanplein. Het project werd opgenomen in het relanceplan van de federale regering waardoor het kan rekenen op 21 miljoen € Europese middelen. 
 
De algemene filosofie achter het project is gebaseerd op concentrische cirkels die terugkomen in het hele ontwerp. Het nieuwe stedelijk plein wordt een komvormige ruimte met een moderne staalstructuur waar bezoekers en bewoners kunnen verpozen.
Rond het plein komt een grote voetgangerszone met banken, struiken en bijna 100 bomen. Ook het stukje Kleine Wetstraat zal volledig mee worden heraangelegd. Hierdoor zal het Jubelpark verbonden worden met het plein en zal je vanuit het park tot aan het Raads- en Commissiegebouw kunnen wandelen. Het nieuwe Schumanplein zal zo de toegang vormen tot het Jubelpark. Het autoverkeer is beperkt tussen de Kortenberglaan en de Wetstraat. Een veilig, okerkleurig fietspad verbindt deze twee assen met elkaar.
 
De stalen constructie centraal op het plein zal aan de onderkant het plein en de mensen weerspiegelen en wordt zo een nieuwe blikvanger in de stad. Op de bovenkant van deze spiegelstructuur komt een groendak.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor jeugdinstelling in Victor Horta-internaat Brussel

Vergunning voor jeugdinstelling in Victor Horta-internaat Brussel

Het Brusselse Gewest verleent een bouwvergunning voor de realisatie van een openbare instelling voor jeugdzorg. Die wordt gebouwd op de site van het oude Victor Horta-internaat, op de hoek van de Van Volxemlaan en de Brusselsesteenweg. De[…]

20/06/2022 | ProjectenRenovatie
Vergunning voor nieuwe jeugdherberg in Brussel-centrum

Vergunning voor nieuwe jeugdherberg in Brussel-centrum

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Immobel herontwikkelt hoofdzetel Proximus aan Noordstation

Immobel herontwikkelt hoofdzetel Proximus aan Noordstation

Meer artikels