Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie werkt relanceplan uit voor de sector

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bouwunie werkt relanceplan uit voor de sector

De coronacrisis treft de bouwsector diep. Door het stilleggen van de werken leden de bouwbedrijven een aanzienlijk omzetverlies, maar ook de vrees voor de toekomst is groot. Bouwunie vraagt ondersteunende maatregelen voor de bouwsector en heeft alvast een relancceplan uitgewerkt. De Confederatie Bouw is misnoegd dat de overheid tot dusver geen maatregel heeft aangekondigd die de bouw of de aankoop van een nieuwe woning aanmoedigt, zoals een tijdelijke verlaging van de btw
Volgens Bouwunie draait een derde van de ondernemers nog niet op volle capaciteit. Uit een rondvraag blijkt dat de helft van de bouwbedrijven niet snel opnieuw een normaal werkvolume verwacht. Voor 2021 denkt de helft van de ondernemingen minder opdrachten te krijgen. Gemiddeld kijkt men aan tegen een omzetdaling van 33%.
 
Bouwunie vraagt ondersteunende maatregelen om de bouwsector de komende maanden weer naar een normaal niveau te tillen en heeft hiervoor een relanceplan uitgewerkt.
 

“De bouwsector kreunt en we vrezen voor een crisis op middellange termijn. We hebben voorstellen klaar om de kosten voor de ondernemers onder controle te houden en vragen meer arbeidsflexibiliteit.  Daarnaast stellen we voor om investeringen door particuliere klanten te stimuleren door hen een belastingvoordeel toe te kennen voor bouw- en renovatiewerken. De bouw telt 129.000 bedrijven, draait jaarlijks een omzet van 77 miljard € en stelt 320.000 mensen tewerk. Alle overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de bouwsector te ondersteunen zowel op federaal, Vlaams als lokaal niveau”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie.

Belastingvoordeel

Om particuliere klanten over de streep te trekken om te investeren in hun woning en daarvoor een beroep te doen op reguliere bouwbedrijven, vraagt Bouwunie om hen een belastingvoordeel toe te kennen voor alle bouw- en verbouwwerken aan de woning.

“Ons voorstel is om 15% van alle bouwuitgaven en investeringen aftrekbaar te maken van het belastbare inkomen met een plafond van maximaal 7.000 € per jaar. Voor energiebesparende uitgaven kan dat plafond verhoogd worden tot 9.000 €. Op deze manier zetten we ook stappen vooruit om de klimaatdoelstellingen te behalen. De overheid verdient een groot deel van deze belastingverminderingen terug door de inkomsten van de economische opleving van de bouwsector. Particuliere klanten kunnen op deze manier een belastingbesparing realiseren van 3.500 € voor gewone investeringen tot 4.500 € voor energiebesparende uitgaven, per jaar dat dit belastingvoordeel geldt”, legt Waeytens uit.

Overuren

Bijna een derde van de door Bouwunie ondervraagde bouwbedrijven wil de mogelijkheid om flexibeler en meer te werken. Door de viruscrisis hebben drie aannemers op vier vertragingen opgelopen. Voor de werken die al bezig waren is er nood aan een snelle inhaalbeweging.
 
Bouwunie pleit ervoor om meer voordelige overuren te kunnen presteren en vraagt het aantal op te trekken met 180 tot 360 uren en deze ook fiscaal gunstig te behandelen. De bouwvakarbeider wordt dan bevoordeeld met een hoog nettoloon, want hij is tenslotte bereid om deze bijkomende uren te presteren. Anderzijds ziet de werkgever dankzij deze maatregel zijn werkgeverskosten niet de pan uit swingen. 

Liquiditeitsproblemen

Uit de rondvraag blijkt ook dat vier op de tien bouwbedrijven te kampen heeft met liquiditeitsproblemen. Drie op de tien voorzien grote problemen voor het bedrijf op lange termijn.
 
“Om de bouwbedrijven te ondersteunen zijn extra fiscale maatregelen. Er is veel extra gereedschap aangekocht omdat ploegen opgesplitst worden of omdat de handhygiëne het gebruik van individueel gereedschap vereist. Daarom vragen we een verhoogde investeringsaftrek of een kostenaftrek van 150% voor alle materieel dat de bouwbedrijven wegens de coronacrisis moeten aankopen”, vervolgt Jean-Pierre Waeytens.

Uitvoeringstermijnen

Door de crisis en de maatregelen dreigen heel wat projecten hun opgelegde uitvoeringstermijn te overschrijden. Bouwunie vraagt de overheid om de verlenging van die uitvoeringstermijnen mogelijk te maken zonder meerkost.  Ook het versneld betalen van facturen is aan de orde om de liquiditeit van bouwbedrijven te blijven garanderen. Negatieve prijsherzieningen zouden niet mogen worden doorgevoerd zolang de coronamaatregelen gelden.

 
Met de zomer voor de deur vraagt Bouwunie ten slotte een verbod voor lokale overheden om bouwwerken stil te leggen. Dit gebeurt nu in een aantal gemeenten en aan de kust geldt elke zomer een bouwstop.

Zomerstop niet gewenst

“Dit jaar is een bouwstop niet gewenst. In juli en augustus kan de bouw eindelijk opnieuw aan het werk, is het wellicht goed weer en is het dus nodig dat er ook kan en mag worden gewerkt. Om het hervatten van de toeristische activiteiten aan de kust niet te dwarsbomen, gebeurt dit best in overleg met de lokale besturen”, aldus Waeytens.
 
De Confederatie Bouw vindt het onbegrijpelijk dat de regering voorlopig nog geen maatregelen zoals een btw-verlaging nam om de bouw of aankoop van een nieuwe woning aan te moedigen.
 
“Dat is nochtans van kapitaal belang voor de bouwsector, want ondertussen is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen en het aantal hypothecaire kredieten met respectievelijk 47% en 44% gedaald en zal de bouw na de zomer in een groot zwart gat vallen”, argumenteert Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.
 
Om de ineengestorte nieuwbouwsector (de verkoop daalde sinds maart met de helft) te ondersteunen pleitte de Confederatie Bouw, samen met de bij haar aangesloten Federatie van Woningbouwers, voor een snel ingevoerde verlaging van de btw van 21% naar 6% op 60.000 € bij de bouw of de aankoop van een nieuwbouw voor eigen gebruik of als investering en met een maximumoppervlakte van 190 m² (voor een huis) en 100 m² (voor een appartement).
 
Een variant op deze maatregel werd ook ingevoerd tijdens de financiële crisis van 2008 en zorgde ervoor dat ons land niet te diep wegzonk in die crisis. In het huidige relanceplan van de federale regering wordt deze maatregel, of een variant hierop, echter niet hernomen.

Lege orderboeken

“De klap die de bouw nu krijgt is ongemeen hard en ongezien. Consumenten stellen een aankoop nu nog massaal uit omdat het coronavirus nog steeds voor onzekerheid zorgt. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar daalde het aantal hypothecaire kredieten al met 22,5% en dat aantal liep in april verder op tot 44%. Het gevolg is dat de orderboeken van de bouwbedrijven stilaan leeglopen en na de zomer, zonder relancemaatregel, helemaal leeg zullen zijn, met banenverlies en faillissementen als gevolg”, stelt Robert de Mûelenaere.
 
De Confederatie Bouw herhaalt daarom dat deze btw-verlaging voor de sector, maar ook voor de hele economie in ons land, een noodzaak is. Bovendien gaat het om een tijdelijke en budgetneutrale operatie. Volgens Robert de Mûelenaere is er weliswaar een brutokost van ongeveer 540 miljoen € aan verbonden, maar zijn de terugverdieneffecten even groot. De maatregel beperkt immers het aantal bouwstartannuleringen en de afname van de vraag van nieuwe woningen en dat heeft een positieve invloed op de overheidsfinanciën.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

De sectorfederatie BouwMaterialenProducenten (BMP) overhandigde op 14 september zijn nieuwe memorandum op de site van Gyproc Saint-Gobain aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. In[…]

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Steden en gemeenten blijven ook tijdens coronacrisis investeren

Steden en gemeenten blijven ook tijdens coronacrisis investeren

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Meer artikels