Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie vraagt extra steun voor jobtraining nieuwe werknemers

Gerelateerde onderwerpen :

,
Bouwunie vraagt extra steun voor jobtraining nieuwe werknemers

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en Bouwunie organiseerden recent en met steun van het sectorfonds Constructiv de tweede ‘Bouwboost’, opleidingsdagen in Wondelgem en Herentals, specifiek voor bouwprofessionals. 430 bouwwerkgevers, werknemers en zelfstandigen schreven zich in.
Zij konden zelf hun dag samenstellen en hadden bij de VDAB in Wondelgem keuze uit meer dan dertig verschillende opleidingen zoals stellingbouw, lassen, het correct storten van beton, circulair en demonteerbouw bouwen, ventilatie, EHBO en houtskeletbouw. Op de tweede dag, bij de VDAB in Herentals, waren cursussen gepland zoals bekisten, wegenbouw, torenkraanbestuurder en werken met een tablet voor ploegbazen.

De opleidingen zijn zeer praktijkgericht, waardoor er veel interactie is tussen opleider en deelnemer en tussen de deelnemers onderling. De Bouwboost is overigens een beproefd concept. Bouwunie Limburg organiseert al enkele jaren met succes de opleidingsdag ‘Puur Prof’. Bouwboost doet hetzelfde in de andere provincies. “Het succes van de Bouwboost bewijst dat de vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen in de bouw groot is”, zegt een tevreden Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Uit een enquête van Bouwunie bij haar leden-bouwkmo’s blijkt dat in de bedrijven regelmatig opleidingen worden gevolgd. Dat gaat van informele opleidingen op de werkvloer tot doorgedreven cursussen in een opleidingscentrum. 92% van hen zegt dat die opleidingen ook effectief hun nut bewijzen en bijdragen tot een verbetering op de werkvloer en van de vaardigheden van de medewerker of bedrijfsleider. 

Vacatures

Het probleem is gekend: de bouw smeekt al geruime tijd om gekwalificeerd personeel, en alle handen zijn welkom. De bouwbedrijven investeren alvast veel tijd en geld in opleidingen, zowel in bijscholing van hun huidige medewerkers als in opleiding van nieuwe medewerkers. Ze doen dat graag want opleiding is in een snel evoluerende sector als de bouw gewoonweg noodzakelijk.

De arbeidsmarkt is erg krap. Uit de Bouwunie-enquête blijkt dat twee op de drie bouwkmo’s op dit moment vacatures hebben. Bij zes op de tien van hen gaat het om meer dan één vacature. Ze zijn in de eerste plaats op zoek naar uitvoerende krachten, liefst met ervaring of een relevante opleiding zodat die persoon onmiddellijk kan meedraaien op de werkvloer.

Eén op de vier bouwondernemingen zoekt een technieker en 15% een hoger opgeleide persoon zoals een calculator of werfleider. De bouwwerkgevers zijn zich ervan bewust dat onmiddellijk inzetbare krachten niet of zeer moeilijk te vinden zijn. Dit probleem vergroot én is verontrustend. 56% van de bouwkmo’s moet nu al werk weigeren door een gebrek aan personeel. Bij één op de drie zit dat er aan te komen.
 
Lastenvermindering

De bouwbedrijven moeten samen met de bedrijven uit andere sectoren in dezelfde vijver van laaggeschoolden en langdurig werklozen vissen. Om deze mensen aan te werven en in te schakelen op de werkvloer, zijn veel tijd en middelen nodig. De bouwkmo’s dreigen hier de concurrentieslag te verliezen met grotere bedrijven die vaak beschikken over eigen opleidingsfaciliteiten. “Willen we de bouwkmo’s én werkwillige niet-geschoolden nog kansen bieden, dan is extra steun tijdens de opleidingsperiode onontbeerlijk”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

Er bestaan reeds steunmaatregelen om de instroom naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Er zijn de RSZ-verminderingen voor eerste aanwervingen of voor laaggeschoolde jongeren en voor 58-plussers. En het VOV (Vlaams Opleidingsverlof) is prima voor de huidige werknemers, maar het daarin voorziene aantal opleidingsuren volstaat niet om nieuwe bouwarbeiders op de werkvloer op te leiden.

“Met andere woorden, het huidige steunaanbod volstaat niet voor de huidige arbeidsmarktsituatie. Om de drempel voor de bedrijven te verlagen om extra mensen aan te werven en de broodnodige extra ruimte te krijgen om opleiding op de werkplek te voorzien, is meer nodig”, zegt Jean-Pierre Waeytens.

Bouwunie pleit voor een significante lastenverlaging voor het eerste jaar van tewerkstelling voor elke bijkomende aanwerving van een arbeider die nog geen bouwopleiding volgde, en dit specifiek voor bedrijven met minder dan 20 werknemers. Net zoals er nu al een RSZ-vermindering bestaat voor de eerste zes aanwervingen.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Een robothond, exoskeletten, drones en 360°-camera’s waren slechts enkele technologische toepassingen in de bouwsector waarmee studenten van de Hogeschool PXL en UHasselt recent konden kennismaken tijdens een demonstratiedag voor[…]

23/05/2022 | VakopleidingHasselt
Bouwsector mikt op leerlingen vanaf het tweede middelbaar

Bouwsector mikt op leerlingen vanaf het tweede middelbaar

Meer jobs voor Oekraïners in de bouw mogelijk

Meer jobs voor Oekraïners in de bouw mogelijk

Hoge grondstofprijzen en langere leveringstermijnen remmen bouwsector af

Hoge grondstofprijzen en langere leveringstermijnen remmen bouwsector af

Meer artikels