Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie-tool berekent eisen voor installatie

Gerelateerde onderwerpen :

470 installateurs, aannemers en architecten volgden de VerKHEn-infosessies over installatie-eisen bij renovatie. Bouwondernemers worden immers sinds januari geconfronteerd met nieuwe eisen voor de installaties voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen, met een stedenbouwkundige aanvraag of melding. Deze installatie-eisen gelden voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties bij renovaties en functiewijzigingen in bestaande gebouwen. Het betreft cv-installaties, elektrische warmtepompen, boilers en doorstromers, ventilatiesystemen, verlichtingsinstallaties, ' Omdat moet aangetoond worden dat een installatie voldoet aan de vooropgestelde eisen stelde Bouwunie tijdens deze infosessies een nieuwe berekeningstool voor.

Om slecht presterende installaties te ontmoedigen en zo energie en CO2-uitstoot te besparen in het bestaande gebouwenpark zijn sinds 1 januari bij renovatie nieuwe installatie-eisen van kracht. Omdat dit grote gevolgen heeft voor het werk van installateurs, aannemers en architecten organiseerden Bouwunie en NAV, de Vlaamse architectenorganisatie in het kader van hun gezamenlijk project VerKHEn vier infoavonden over dit thema.

Ze vonden plaats op donderdag 2 april bij CeDuBo in Heusden-Zolder, op dinsdag 7 april bij Desco in Wijnegem, op donderdag 9 april bij Niko in Sint-Niklaas en op dinsdag 14 april in het Eandis-gebouw in Kortrijk.

VerKHEn wordt gesteund door IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en promoot het Verspreiden van Kennis rond Hernieuwbare Energie bij aannemers, architecten en installateurs.

Hernieuwbare energie stond dan ook centraal in de thema's die tijdens deze avonden aan bod kwamen. Hierbij hadden de sprekers het o.m. over de integratie van warmtepompen als hernieuwbare energiebron in renovatie, de noodzaak van ventileren met warmterecuperatie bij renovatie, het optimaal inregelen van condensatieketels, ventilatiesystemen en warmtepompen via de juiste meettoestellen en actieve en passieve energiebesparing via de elektrische installatie.

Rekenblad

Tijdens deze infosessies stelde Bouwunie-energieconsulent Luc Dedeyne ook een gloednieuw en eenvoudig rekenblad voor dat architecten, algemene aannemers en installateurs kan helpen bewijzen dat de installatie voldoet aan de nieuwe eisen. Het aftoetsen van de eisen kan in een minimum van tijd op een correcte manier gebeuren.

Per techniek wordt de gebruiker op een overzichtelijk tabblad begeleid bij de berekening van de specifieke installatie-eis. Dit rekenblad invullen vereist geen kennis van software om epb-berekeningen te maken. De tool wil de gebruiker waarschuwen indien niet aan de eisen wordt voldaan en berekent dan de indicatieve boete.

'VerKHEn', wat staat voor 'Het Verspreiden van Kennis rond Hernieuwbare Energie' is een gericht project van Bouwunie om de inzetbaarheid, de kennis en de kunde van drie doelgroepen (aannemers, installateurs en architecten) te bevorderen. Het beoogt:

voor architecten: een degelijke integratie van technieken in hun project, zo betaalbaar mogelijk houden van nieuwbouw in de aanloop naar 2021, comfort en energiebesparing voor de bouwheer mogelijk maken, oplossingen op maat kunnen formuleren bij renovaties (wat hen een meerwaarde geeft t.o.v. renovaties die zonder architect verlopen);

voor installateurs: hen een toekomst geven in hernieuwbare energie als de markt van klassieke (al dan niet condenserende) ketels afneemt of slabakt, hen wapenen tegen (oneerlijke) concurrentie van one-shot-bedrijven;

voor aannemers: integratie van technieken in hun project, ondersteuning voor goede samenwerking en afstemming met andere bouwpartners, op een betaalbare manier hernieuwbare energie integreren, ondersteuning voor het adviseren van hun klanten, bv. bij renovaties zonder architect.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Alle gebouwen van de stad worden voortaan zo gebouwd dat ze geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben voor pakweg verwarming, sanitair en verlichting. Ook bij grotere renovaties wordt dat de regel. Dat betekent dat gasketels worden[…]

27/06/2022 | nieuwbouwRenovatie
ANB koopt Vliegveld van Malle

ANB koopt Vliegveld van Malle

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Vlaanderen verlengt financiering Nationaal Park Hoge Kempen

Vlaanderen verlengt financiering Nationaal Park Hoge Kempen

Meer artikels