Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie steunt aanpak van sociale dumping

Bouwunie is tevreden dat federaal minister van Werk Kris Peeters sociale dumping in de bouwsector doeltreffend wil aanpakken door een omzetting van de detacheringsrichtlijn.

Aansprakelijkheid

In het wetsontwerp wordt onder meer een verhoogde aansprakelijkheid voorzien voor bouwondernemers wanneer ze malafide onderaannemers inschakelen. De aansprakelijkheid voor loonbetaling is daarin een belangrijk element.

Bouwunie wijst erop dat het noodzakelijk is dat bonafide bedrijven via voorafgaandelijke controle deze aansprakelijkheid kunnen inperken met een minimum aan administratieve rompslomp. 'Wie op een bonafide manier werk wil toevertrouwen aan een aannemer moet dit nog op een eenvoudige en duidelijke manier kunnen. Al te vaak zien we dat maatregelen die genomen worden op de werkvloer heel wat extra administratief werk met zich brengen en dat moeten we zien te vermijden', zegt Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Spelregels

De aanpak van sociale fraude is één van de grootste prioriteiten in de bouwsector. Op drie jaar tijd zijn er in de Vlaamse bouwbedrijven 9.000 arbeidersjobs verdwenen. Bouwbedrijven verliezen opdrachten, vooral aan buitenlandse bedrijven die de spelregels niet respecteren.

Bouwunie is ervan overtuigd dat deze maatregelen alleen niet zullen volstaan, ze moeten deel uitmaken van een geheel van maatregelen. De beroepsorganisatie neemt dan ook actief deel aan de rondetafelgesprekken over sociale dumping onder impuls van staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein, waar een totaalpakket aan maatregelen wordt uitgewerkt. Tegen begin juli worden de resultaten hiervan verwacht.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette