Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie reikt nieuwe labels uit

Gerelateerde onderwerpen :

Bouwunie reikt nieuwe labels uit

Tien aannemers ontvingen tijdens Batibouw hun label 'EnergieBewuste Aannemer' van Jochen De Smet, raadgever Energiebeleid van Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom, en gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Hilde Masschelein. Door het volgen van cursussen, het afleggen van een examen en het ten toon spreiden van duidelijke engagementen bewezen deze ondernemingen dat ze bewust omgaan met duurzaam en energiebewust (ver)bouwen en dat ze over de juiste kennis en ervaring beschikken om hun klanten op dit vlak deskundig te adviseren en te begeleiden. Sinds de lancering van het label in 2012 beschikken reeds 92 aannemers over deze erkenning. Met dit label onderscheiden ze zich in een markt waarin ook talrijke aannemers wel de term 'energiebewust' gebruiken, maar die daarom nog niet altijd correct invullen.

Duurzaam en energiebewust bouwen en verbouwen is steeds meer de norm geworden en bouwheren gaan dan ook alsmaar vaker op zoek naar bouwbedrijven die hen in deze materie op professionele wijze en op maat van hun project kunnen helpen. Hierbij kiezen ze best voor een architect en aannemer(s) die op voorhand meedenken, de woning in haar totaliteit bekijken en vertrouwd zijn met de juiste ontwerpen, technieken en materialen. Om hun zoektocht te vergemakkelijken, creëerde Bouwunie in 2012 het label 'EnergieBewuste Aannemer'.

Traject en voorwaarden

Bouwbedrijven met dit label hebben een uitgestippeld traject afgelegd en voldoen aan welbepaalde voorwaarden. Zo zijn EnergieBewuste Aannemers voldoende opgeleid om energiebewust te kunnen bouwen en hun klanten hierover in te lichten. De bedrijfsleider(s) en de bouwplaatsleider(s) van deze bouwbedrijven moeten het opleidingsprogramma 'EnergieBewuste Aannemer' volgen, dat vier opleidingsmodules omvat die inzicht bieden in de principes en aandachtspunten van energiezuinig bouwen. De deelnemers verwerven een degelijke theoretische basiskennis inzake isoleren, ventileren, verwarmen, koelen, ' Het bewijs van hun kennis moet op het einde van het opleidingsprogramma blijken uit de testresultaten: enkel wie meer dan 60% behaalde, kan overgaan tot de volgende fase.

De EnergieBewuste Aannemer voldoet tevens aan een aantal algemene bepalingen: hij is correct ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), respecteert de vestigingswetgeving in de bouwsector, betaalt correct sociale en fiscale bijdragen, ... Hij engageert zich ook om zijn personeel jaarlijkse cursussen over energiezuinig bouwen te laten volgen, werkt enkel met onderaannemers die voldoende bekwaam zijn om energiezuinig te bouwen en sluit schriftelijke contracten met zijn klanten met ondubbelzinnige afspraken over de prijs en algemene aannemingsvoorwaarden zonder onwettige clausules.

Op vrijdag 27 februari reikte Bouwunie deze labels voor de zesde keer uit. Dit jaar behaalden 16 bouwbedrijven het keurmerk in kwestie, dat drie jaar geldig is. Bouwunie kende voor het eerst ook hernieuwde labels toe. Op Batibouw namen tien 'EnergieBewuste Aannemers' hun label in ontvangst: vijf aannemers ontvingen voor het eerst een label en vijf aannemers kregen een hernieuwd label. Je vindt de lijst van EnergieBewuste Aannemers op www.vinduwaannemer.be/nl/faq/Energiebewuste-Aannemer. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Vlaanderen maakt 5,5 miljoen euro vrij om asbestafbouw bij scholen en welzijnsinstellingen te versnellen. Daarmee zal in 165 scholen en 190 zorginstellingen effectief asbest kunnen verwijderd worden. Bij honderden andere instellingen kunnen ook[…]

12/08/2022 | AsbestVlaamse Regering
Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Meer artikels