Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie, Nelectra en Unizo naar Grondwettelijk Hof tegen bijkluswet

Gerelateerde onderwerpen :

Bouwunie, Nelectra en Unizo naar Grondwettelijk Hof tegen bijkluswet

© rh2010 - stock.adobe.com

Bouwunie en Nelectra dienden op donderdag 24 januari samen met Unizo, de Boerenbond en nog zes andere bij Unizo aangesloten sectororganisaties een gezamenlijk verzoekschrift tot vernietiging van de zogenaamde ‘bijkluswet’ in bij het Grondwettelijk Hof.  Ze zetten deze stap omdat de bijkluswet de deur opent voor het beconcurreren van reguliere ondernemers zonder dat daarbij dezelfde lasten moeten worden betaald en aan dezelfde verplichtingen moet worden voldaan. Reguliere ondernemers en zelfstandigen worden dus gediscrimineerd. De procedure bij het Grondwettelijk Hof kan een jaar of langer duren.

Unizo, de Boerenbond en de betrokken sectorfederaties kunnen enkel een bijkluswet aanvaarden als daarin harde garanties worden opgenomen dat de ‘occasionele diensten’ waarvan sprake effectief worden beperkt tot échte vriendendiensten, door een heldere en ondubbelzinnige afbakening in de wet. Het is voor hen ook onaanvaardbaar dat werknemers hun reguliere activiteiten (bij hun werkgever) in hun vrije tijd zouden voortzetten als onbelaste bijverdienste.

Elektronische platforms

Daarnaast betreuren ze dat de wet de 10% belasting op diensten die via elektronische platforms worden verricht, heeft afgeschaft. Het ging nochtans om een tarief dat lager lag dan wat geldt voor reguliere ondernemers. In zijn huidige vorm biedt de wet volgens de betrokkenen geen enkele garantie dat ondernemingen hun huidige activiteit niet geheel of gedeeltelijk onder een platform kunnen onderbrengen (om zo te vermijden dat hun deeltijdse medewerkers sociale bijdragen of belasting moeten betalen). Ook dat betekent immers deloyale concurrentie voor ondernemers die hun werknemers wél een volwaardig statuut geven.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra stimulansen nodig om renovatiegraad te verhogen

Extra stimulansen nodig om renovatiegraad te verhogen

Om het woningpatrimonium in Vlaanderen tegen 2050 aan te passen aan de normen inzake woningkwaliteit en energiezuinigheid moet het investeringsritme omhoog. Dat blijkt uit een inschatting die het Steunpunt Wonen heeft gemaakt. Hiervoor moeten[…]

13/01/2020 | JuridischProjecten
Nieuwe regelgeving voor verlichting

Nieuwe regelgeving voor verlichting

Ondernemingen reageren boos op wetsvoorstel betalingstermijnen

Ondernemingen reageren boos op wetsvoorstel betalingstermijnen

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten

Meer artikels