Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie Limburg stond aan wieg van verplichte lijst bouwwerfdocumenten

De bouwsector en de inspectiediensten werkten mee aan de samenstelling van de uiteindelijke lijst van verplichte documenten op een bouwwerf die staatssecretaris voor Administratieve vereenvoudiging Theo Francken onlangs publiceerde (zie Bouwkroniek van 6 maart blz. 14-18). 'De aanzet voor dit initiatief werd vorig jaar gegeven vanuit Bouwunie Limburg', signaleert diens directeur Davy Maesen.

'De aanleiding hiertoe was een vroeger EFRO-project 'Eerste Hulp Bij BouwAdministratie (EHBA)' van Bouwunie Limburg. Dit project resulteerde in een eerste inventarisatie van 'werfdocumenten', die worden geacht aanwezig te zijn op een bouwwerf. Het uiteindelijke opzet was destijds te komen tot de ontwikkeling van een applicatie die deze documenten digitaal en online beheerde, een soort van digitale werfmap. Destijds heerste echter nog onzekerheid over welke documenten effectief aanwezig moeten zijn op een bouwwerf. Het project is vorig jaar door ons voorgelegd aan en opnieuw opgepikt door de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV), die vervolgens een onderzoek instelde. Onze inventarisatie van bouwwerfdocumenten diende als vertrekbasis voor verder onderzoek. Wij zijn dan ook tevreden met het huidige resultaat, dat eindelijk duidelijkheid schept over welke documenten effectief aanwezig moeten zijn op een bouwplaats en dat is uitgebreid met een lijst van aanbevolen documenten door de inspectiediensten', meldt Davy Maesen.

Hij wijst erop dat voordien nog geen duidelijk globaal overzicht bestond van alle vereiste en/of aanbevolen documenten m.b.t. een bouwplaats.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Renovatie in Museum voor Natuurwetenschappen afgerond

Renovatie in Museum voor Natuurwetenschappen afgerond

De Regie der Gebouwen heeft zopas omvangrijke renovatiewerken afgerond in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Het gaat om een investering van ongeveer 4,5 miljoen €.     Twee verdiepingen van de[…]

18/09/2020 | Brussels GewestRenovatie
Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Circulair gevelmateriaal legt de lat een stuk hoger

Circulair gevelmateriaal legt de lat een stuk hoger

Waregem schenkt CO2-meters aan scholen

Waregem schenkt CO2-meters aan scholen