Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie Limburg stond aan wieg van verplichte lijst bouwwerfdocumenten

De bouwsector en de inspectiediensten werkten mee aan de samenstelling van de uiteindelijke lijst van verplichte documenten op een bouwwerf die staatssecretaris voor Administratieve vereenvoudiging Theo Francken onlangs publiceerde (zie Bouwkroniek van 6 maart blz. 14-18). 'De aanzet voor dit initiatief werd vorig jaar gegeven vanuit Bouwunie Limburg', signaleert diens directeur Davy Maesen.

'De aanleiding hiertoe was een vroeger EFRO-project 'Eerste Hulp Bij BouwAdministratie (EHBA)' van Bouwunie Limburg. Dit project resulteerde in een eerste inventarisatie van 'werfdocumenten', die worden geacht aanwezig te zijn op een bouwwerf. Het uiteindelijke opzet was destijds te komen tot de ontwikkeling van een applicatie die deze documenten digitaal en online beheerde, een soort van digitale werfmap. Destijds heerste echter nog onzekerheid over welke documenten effectief aanwezig moeten zijn op een bouwwerf. Het project is vorig jaar door ons voorgelegd aan en opnieuw opgepikt door de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV), die vervolgens een onderzoek instelde. Onze inventarisatie van bouwwerfdocumenten diende als vertrekbasis voor verder onderzoek. Wij zijn dan ook tevreden met het huidige resultaat, dat eindelijk duidelijkheid schept over welke documenten effectief aanwezig moeten zijn op een bouwplaats en dat is uitgebreid met een lijst van aanbevolen documenten door de inspectiediensten', meldt Davy Maesen.

Hij wijst erop dat voordien nog geen duidelijk globaal overzicht bestond van alle vereiste en/of aanbevolen documenten m.b.t. een bouwplaats.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata