Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie Limburg promoot Bouwplaats+-verzekering voor leden en bouwheren

Gerelateerde onderwerpen :

Bouwunie Limburg promoot Bouwplaats+-verzekering voor leden en bouwheren

Bouwen of verbouwen brengt steeds risico's met zich, waarvan ook de bouwheer (vaak zonder het zelf te beseffen) een deel draagt. Dergelijke bouwperikelen kunnen enthousiaste bouwers opzadelen met een ernstige financiële kater. Daarnaast heeft ook de aannemer een groot kapitaal in het gemeenschappelijke project zitten. Samen hebben beide partijen dus heel wat te beschermen. Om die risico's te pareren, biedt Bouwunie Limburg haar leden en hun bouwheren een Bouwplaats+-verzekering tegen een gereduceerd tarief aan.

Vergeten aansprakelijkheid

Droogzuiging op een bouwwerf kan heel wat zettingen veroorzaken bij de buren, van ernstige barsten en scheuren tot zelfs gedeeltelijke instortingen. Trillingen bij werkzaamheden kunnen dan weer bij de buren het pleisterwerk van de muren doen vallen. De grootte van een risico hangt uiteraard af van het geval, maar weinigen beseffen dat deze vergeten aansprakelijkheid ten laste valt van de bouwheer. Als er schade optreedt ten gevolge van bouwwerken, maar de betrokken aannemer heeft geen fout gemaakt en alles werd uitgevoerd volgens de regels van de kunst kan deze schade immers niet verhaald worden op de aannemer. De schadeclaim belandt dus bij de bouwheer op basis van de wettelijke regeling inzake burenhinder en hij mag de rekening betalen, want deze aansprakelijkheid is niet opgenomen in zijn klassieke verzekeringspakket. Naast het beschermen van het bouwproject zelf, inclusief de bestaande woning, heeft de bouwheer er bijgevolg ook alle baat bij dat zijn aansprakelijkheden mee afgedekt worden.

De verzekering alle bouwplaatsrisico's (ABR) reikt hiervoor al een oplossing aan, maar ze wordt nog te weinig gesloten door particuliere bouwers. De belangrijkste reden hiervoor is dat de bouwheer zich niet bewust is van het risico, de tweede belangrijkste dat de kostprijs van deze verzekeringspremie (gemiddeld 950 ') voor een particulier project niet goedkoop is. Vele chauffeurs betalen immers wel jaarlijks 1.000 ' voor hun autoverzekering met omnium, maar zien het niet zitten om een gelijkwaardig doch eenmalig bedrag neer te tellen om een bouwproject van 230.000 ' te beschermen. De aannemer van zijn kant, die toch ook een stevig kapitaal heeft blootgesteld tot de oplevering, kiest ervoor om het risico zelf te dragen of hij verzekert bv. enkel zijn eigen werk in een abonnementsformule.

'Bouwunie Limburg wil dit probleem aanpakken vanuit haar collectieve kracht. Met haar 1.200 leden-aannemers en een veelvoud aan bouwheren vertegenwoordigt ze een behoorlijk volume, zodat ze over een aantal zaken kan onderhandelen', oppert Peter Vermiert, partner bij Risk Solutions.

'Bouwunie Limburg heeft samen met Risk Solutions, onze nieuwe partner in verzekeringen, een oplossing onderhandeld waarbij de verschillende bouwactoren beschermd zijn voor hun gemeenschappelijk project en hun aansprakelijkheden. Bouwplaats+ is een verzekeringspoule die open staat voor onze aangesloten aannemers en voor bouwheren die hun werkzaamheden door een Bouwunie-aannemer laten uitvoeren. Deze formule is uniek op de markt. Een tweede plus is dat alle actoren in het bouwproject, dus ook de bouwheer, verzekerd zijn voor schade aan het bouwproject met inbegrip van de bestaande woning Daarbovenop is een aansprakelijkheidsluik voorzien waar de bouwheer in eerste rang afgedekt is en de andere bouwactoren in tweede rang', meldt Leon Peters, voorzitter van Bouwunie Limburg.

Als iedereen ervan overtuigd is dat deze risico's vaak te hoog zijn om zelf te dragen, moet alleen nog de drempel om ze af te dekken verlaagd worden. 'Bouwunie Limburg is er samen met Risk Solutions in geslaagd om de minimumpremie per bouwwerf te laten zakken naar een nettopremie van 500 '. Een bouwplaats van 230.000 ' zal zo verzekerd zijn voor 548,70 ' inclusief lasten en kosten en aansprakelijkheidsdekking. Vergeleken met de eerder aangehaalde gemiddelde premie van 950 ' betekent dit een aanzienlijk financieel voordeel voor de bouwheer. Met Bouwplaats+ laat Bouwunie Limburg haar leden en hun bouwheren bouwen zonder zorgen', glundert Davy Maesen, directeur van Bouwunie Limburg.

Jean-Pierre Schroeders, voorzitter van Bouwinnovatie, meent dat de ruwbouwaannemer deze verzekering best aanprijst bij zijn bouwheer. 'De bouwheer kan ook best het ganse bouw laten verzekeren', oppert hij. Ook heel wat Limburgse architecten blijken hun opdrachtgevers hier attent op te maken bij verhoogde risico's, die zich vaak bij renovatiewerken voordoen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels