Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bouwunie Limburg juicht nieuwe Limburgse renovatielening toe

Bouwunie Limburg juicht nieuwe Limburgse renovatielening toe

De provincie Limburg wil samen met Dubolimburg en Duwolim met geld van het SALK een rollend fonds voor woningrenovatie starten dat een bijkomende Limburgse lening aan particulieren mogelijk maakt. Deze nieuwe Limburgse renovatielening moet Limburgers de kans bieden om sneller en makkelijker hun woning grondig te renoveren.

'We geven bovenop de huidige Vlaamse energielening een extra lening voor woningrenovatie. Volgens onze prognose zullen we de komende jaren meer dan duizend nieuwe renovatieleningen voor in totaal zowat 15 miljoen ' kunnen toekennen. Zo zullen we zorgen voor tientallen miljoenen aan investeringen', verklaart gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

De huidige energielening is beperkt tot 10.000 ', te lenen aan 0 of 2%, voor maximum vijf jaar. Met de nieuwe Limburgse renovatielening zal je bijkomend 30.000 ' kunnen lenen tot tien jaar lang.

'Vorig jaar werden de SALK-middelen toegekend aan Dubolimburg voor het organiseren van dit rollend fonds en voor het vormgeven van deze nieuwe lening, samen met ervaren partners. We kunnen pas nu van start gaan omdat we lang hebben moeten wachten op duidelijkheid over het Vlaamse beleid terzake. Gelukkig heeft de nieuwe minister de FRGE-leningen behouden, zij het in een nieuwe verpakking: de Vlaamse energielening. Onze partner Duwolim kan dus doorgaan met het geven van goedkope energieleningen en wij konden op die manier onze nieuwe Limburgse renovatielening daaraan vastklikken. De steun van private financiers hebben we intussen bekomen. Het is enkel nog wachten op een goedkeuring van de federale overheid en de federale toezichthouder FSMA om met onze lening te kunnen starten. We verwachten dat dit ten laatste op 1 juni het geval zal zijn', meldt de gedeputeerde.

Rollend fonds

In het kader van SALK heeft de provincie Limburg 3,4 miljoen ' uitgetrokken voor dit rollend fonds woningrenovatie. Deze middelen zullen besteed worden aan de organisatie van de Limburgse renovatielening en ingezet als uit te lenen kapitaal. Bijkomend wordt een beroep gedaan op privékapitaal om voldoende leningen te kunnen geven. Momenteel wordt ervan uitgegaan dat een totaalbedrag van 10 miljoen ' via deze weg de komende jaren wordt uitgeleend. Het is de bedoeling om nog dit voorjaar de eerste lening toe te kennen.

Het gaat hier om zogenaamde consumentenkredieten, niet om hypothecaire leningen. Door samen te werken met Duwolim kan de ervaring van deze organisatie worden ingezet om deze nieuwe lening mogelijk te maken. Duwolim is erin geslaagd om de Vlaamse energielening (vroeger FRGE-lening) op een professionele manier aan te bieden aan alle Limburgers. De kwaliteit van de begeleiding via Duwolim bleek zo goed dat bijna geen klanten hun lening met achterstand terugbetalen. Op die manier zijn commerciële banken erg geïnteresseerd om samen te werken voor deze nieuwe renovatielening. De Limburgse aanpak geldt op Vlaams niveau als een voorbeeld voor de toekomst.

De belangrijkste hefboom is niet zozeer de lening zelf, maar de begeleiding. Dit zorgt voor wederzijds vertrouwen en overtuigt burgers ervan om te investeren in hun woning. Deze financiële begeleiding houdt ook in dat samen met de klant de beste oplossing voor hem of haar wordt gezocht. In sommige gevallen kan een hypothecair krediet opnieuw worden opgenomen. Dit kan voor sommige verbouwers financieel de beste oplossing zijn. Andere klanten krijgen (dikwijls onterecht) geen lening van hun bank. In die gevallen is de nieuwe renovatielening een goede oplossing.

'De provincie en haar partners gaan ervan uit dat door al deze initiatieven vele malen meer woningen zullen worden gerenoveerd dan vandaag. Zo zal ook veel geld gemobiliseerd worden dat mensen zullen investeren in de verbetering van hun woning. Dit zal dan weer een sterke impuls geven aan de Limburgse bouwsector en tewerkstelling', meent Ludwig Vandenhove.

Davy Maesen, directeur van Bouwunie Limburg, beaamt dit. 'De afgelopen jaren sneuvelden heel wat jobs in de Limburgse bouw. Sinds 2012 daalt het aantal bouwvakarbeiders in Limburgse bouwbedrijven elke maand. In 2014 zijn liefst 628 arbeidersjobs verdwenen, een afname met meer dan 4%, en deze negatieve trend zet zich door. Bovendien biedt dit rollend fonds een garantie voor onze aannemers op de effectieve betaling van hun werkzaamheden. Het steekt de sector alvast een hart onder de riem', meent hij.

De massale inzet van buitenlandse, slecht geschoolde arbeidskrachten aan erg lagen lonen is ook voor Limburgse bedrijven een groot probleem. 'In onze gezamenlijke campagne zullen we veel aandacht besteden aan de keuze van de aannemers, meer bepaald of zij in alles voldoen aan de wettelijke vereisten en of zij de noodzakelijke kwaliteit en dienstverlening (inclusief nazorg) kunnen bieden', oppert Ludwig Vandenhove. Op dit vlak kan Bouwunie steun bieden volgens Davy Maesen. 'Bouwunie heeft recent een handige checklist opgesteld die de particuliere (ver)bouwer kan gebruiken in zijn zoektocht naar een goede aannemer. Hij bevat een combinatie van absoluut te controleren zaken en nuttige tips om een vakman te onderscheiden van de rest. Deze checklist kan geraadpleegd worden op www.vinduwaannemer.be', meldt de directeur van Bouwunie Limburg.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af